Bcnn (20,25,30) Phân Tích Cụ Thể Cho Mik Nhé Câu Hỏi 399059

     
Trình giải toán Tiger Algebra

Có phải bạn đang tìm kiếm...

*Bạn đang xem: Bcnn (20,25,30) phân tích cụ thể cho mik nhé câu hỏi 399059

*
*
*

*
*
*

Chúng tôi mang lại là bạn đã viết:

bcnn(20,30,40)

Đây là bài toán về bội phổ biến nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.
Xem thêm: Soạn Bài Chiếc Lược Ngà Lớp 9 5 Sgk Văn 9 (Chi Tiết), Chiếc Lược Ngà

Bội phổ biến nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm các thừa số yếu tắc của 20

*Xem thêm: Thuyết Minh Về Một Tấm Gương Học Tốt Của Lớp Em, Thuyết Minh Về Tấm Gương Học Tốt Của Lớp Em

Sơ thứ cây của những thừa số nhân tố của 20: 2, 2 với 5

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3, 5) trong quá trình tìm thừa số của các số đã cho: