BE IN FAVOUR OF LÀ GÌ

     
Bài viết chia sẻ ý nghĩa, cách sử dụng và các lựa chọn sửa chữa thay thế của kết cấu in favour of trong giờ Anh.

Bạn đang xem: Be in favour of là gì


*

Cấu trúc In favour of là một cấu tạo tương đối thịnh hành trong giờ Anh, được thực hiện khi mong bày tỏ sự đồng ý, tán thành, ủng hộ. Ở bài viết này, người sáng tác sẽ giới thiệu cụ thể hơn về ý nghĩa, cách sử dụng và các (cụm) từ đồng nghĩa tương quan với cấu tạo trên.

Key takeaways

Cấu trúc In favour of diễn đạt sự ủng hộ hoặc yêu thương thích so với ai / loại gì.

Cấu trúc cùng với in favour of: S + tobe/V + in favour of + N.

In favour of là gì?

Từ “favour” (hay “favor” theo phong cách viết của anh ý Mỹ), đọc là /ˈfeɪ.vɚ/, là một trong danh trường đoản cú mang ý nghĩa sâu sắc là sự ủng hộ, chấp thuận, hay ưu ái. Từ bỏ này vừa hoàn toàn có thể là danh từ, vừa có thể là đụng từ.

Ví dụ:

Will you vì me a favor and return home at four o’clock? (Bạn sẽ giúp tôi một vấn đề và về lại nhà lúc tứ giờ đồng hồ thời trang chứ?)

Nhung favored a trip to lớn Europe. (Nhung thích đi du lịch Châu Âu.)

In favour of được dùng với tức là “ủng hộ”, “chấp thuận”, “có thiện ý đối với ai/cái gì” hoặc “theo ý của ai, bởi vì ai”.

Ví dụ:

Her parents are in favour of me being friends with her. (Bố chị em của cô ấy ủng hộ việc tôi làm các bạn với cô ấy. )

Everyone voted in favour of the prohibition of smoking in public areas. (Mọi bạn đã bỏ thăm ủng hộ việc cấm thuốc lá ở khu vực công cộng. )

I think I will vote in favour of Giang for the next team’s leader. (Tôi nghĩ về tôi sẽ quăng quật phiếu cỗ vũ Giang làm nhóm trưởng tiếp sau của đội. )

*
Cách sử dụng kết cấu In favour of

Người học rất có thể sử dụng in favour of theo hai giải pháp chính: theo sau cồn từ thường hoặc rượu cồn từ tobe. Trong cả 2 cách, nghĩa của “in favor of” không thay đổi - vẫn chính là “đồng ý, chấp thuận, ủng hộ chiếc gì/ai đó”.

Theo sau đụng từ thường

Công thức: S + V + in favour of + N/gerund

Ví dụ:

The majority of class members voted in favour of Lan. (Đa số các thành viên trong lớp đã bỏ phiếu cỗ vũ Lan.)

We totally agree in favour of learning rather than spending time doing things that don’t make sense. (Chúng tôi trọn vẹn ủng hộ việc học hơn là dành thời hạn làm những vấn đề vô nghĩa.)

Linda and Mika go khổng lồ school early in favour of the teacher"s advice. (Linda cùng Mika đến trường sớm theo lời khuyên nhủ của giáo viên.)

Theo sau hễ từ tobe

Công thức: S + be in favour of + N/gerund

Ví dụ:

Lan is in favour of planting more trees in the garden. (Lan ủng hộ bài toán trồng nhiều cây ở trong vườn.)

They are in favour of new methods of urban improvement rather than sticking khổng lồ the traditional. (Họ ủng hộ các phương thức cải thiện đô thị bắt đầu hơn là bám vào các phương thức truyền thống.)

He is in favour of getting another cat. (Anh ấy ủng hộ việc nuôi thêm 1 chú mèo.)

*
In favour of và một vài từ đồng nghĩa

Thay bởi sử dụng kết cấu in favour of, người học còn hoàn toàn có thể sử dụng nhiều nhiều từ có nghĩa tương đồng.

Từ đồng nghĩa với in favor of

Phiên âm

Nghĩa

accept

/əkˈsept/

chấp nhận

Ví dụ:

The new vending machines will accept coins of any denomination. (Các các loại máy hàng tự động hóa mới sẽ chấp nhận tiền xu với ngẫu nhiên mệnh giá nào.)

agree

/əˈɡriː/

đồng ý

Ví dụ:

She always agrees with her parents. (Cô ấy luôn luôn gật đầu đồng ý với tía mẹ.)

assent

/əˈsent/

đồng ý, tán thành

Ví dụ:

Has he assented to the terms of the contract of house renting? (Anh ấy đã gật đầu với các điều khoản trong phù hợp đồng thuê công ty chưa? )

consent

/kənˈsent/

đồng ý, tán thành

Ví dụ:

After a few weeks, Huy’s mother consented to him dating Anh. (Sau một vài ba ngày, chị em của Huy đang ưng thuận bài toán Huy hẹn hò với Ánh.)

go along with

/ɡəʊ əˈlɒŋ wɪð/

đồng ý với ai/ vật gì (ý tưởng, hành vi nào đó)

Ví dụ:

Tom was too straight. He"d never go along with your opinions. (Tom quá thẳng thắn. Anh ấy vẫn không lúc nào đồng ý với quan điểm của bạn.)

go with

/ɡəʊ wɪð/

lựa chọn làm theo ai/ ý tưởng phát minh gì

Ví dụ:

I am not sure that those shoes really go with that dress. (Tôi không có lẽ rằng đôi giày đó hoàn toàn có thể đi cùng rất chiếc đầm đó.)

support

/səˈpɔːrt/

ủng hộ

Ví dụ:

Mike always supports me in every situation. (Mike luôn ủng hộ tôi trong phần đa tình huống.)

Bài tập vận dụng

Chọn câu trả lời đúng:

1. Heinz ___________ getting rid of this tree.

Xem thêm: Tại Sao Thảm Thực Vật Ở Châu Âu Lại Thay Đổi Từ Tây Sang Đông ?

A. In favour of

B. Is in favour of

C. Are in favour of

2. Yen ________ up early ________ my advice.

A. Get / in favour of

B. Is get / in favour of

C. Gets / in favour of

3. They ________ extra hours ________ the boss.

A. Work / in favour of

B. Is work / in favour of

C. Works / in favour of

4. My class ________ him.

A. Is in favour of

B. Are in favour of

C. In favour of

5. Minh was in favour of ________ for dinner.

A. Noodles

B. Had noodles

C. Have noodles

6. We ________ Trang because she is a beautiful girl.

A. Are voted in favour of

B. In favour of voting

C. Are in favour of voting for

7. Her family ________ the new car.

A. Is in favour of choose

B. Are in favour of choose

C. Is in favour of

Đáp án

1. B

2. C

3. A

4. A

5. A

6. C

7. C

Tổng kết

Như vậy, bài viết đã cung cấp cho tất cả những người học ý nghĩa, biện pháp dùng phổ biến, một vài từ đồng nghĩa với cấu trúc In favour of.

Xem thêm: Just A Moment - Never Forget You (Zara Larsson And Mnek Song)

sản xuất đó, tín đồ học giờ đồng hồ Anh hoàn toàn rất có thể củng cố kỹ năng và kiến thức này bởi phần bài xích tập vận dụng. Hy vọng sau lúc đọc bài viết này, người đọc có thể sử dụng thành thạo cấu tạo trên.