Cách Chuyển Đổi Hệ Cơ Số

     
Excel mang đến hoanganhmotel.com 365 Excel mang đến hoanganhmotel.com 365 dành mang đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel for máy tính bảng ipad Excel for iPhone Excel mang đến máy tính bảng apk Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel mang đến điện thoại android Xem thêm...Ít hơn

Hệ thống số là một trong cách có hệ thống để đại diện thay mặt cho những số tất cả ký tự hình tượng và thực hiện giá trị đại lý để dễ ợt nhóm các số vào biểu mẫu thu gọn. Hệ thống số phổ biến nhất là thập phân, có giá trị cơ sở là 10 và cỗ ký tự hình tượng là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Mặc dù nhiên, bao gồm các khối hệ thống số khác với chúng có thể hiệu quả hơn để sử dụng cho một mục tiêu cụ thể. Ví dụ, vì laptop sử dụng lô-gic Boolean nhằm thực hiện đo lường và tính toán và làm việc nên bọn chúng sử dụng hệ thống số nhị phân, khối hệ thống này có mức giá trị cơ phiên bản là 2.

Bạn đang xem: Cách chuyển đổi hệ cơ số

hoanganhmotel.com Office Excel một vài hàm mà bạn cũng có thể sử dụng để biến hóa số quý phái và đổi khác từ các hệ thống số sau đây:

Hệ thống số

Giá trị cơ sở

Bộ ký tự ký hiệu

Nhị phân

2

0,1

Bát phân

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Decimal

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9

Thập lục phân

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F


Chuyển thay đổi số nhị phân sang thập phân

Để triển khai tác vụ này, hãy cần sử dụng hàm BIN2DEC.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2DEC(1100100)

Chuyển đổi số nhị phân 1100100 thành số thập phân (100)

=BIN2DEC(1111111111)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1111111111 thành số thập phân (-1)


Chuyển đổi số nhị phân sang thập lục phân

Để triển khai tác vụ này, hãy thực hiện hàm BIN2HEX.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2HEX(11111011, 4)

Chuyển đổi số nhị phân 11111011 thành số thập lục phân có 4 cam kết tự (00FB)

=BIN2HEX(1110)

Chuyển đổi số nhị phân 1110 thành số thập lục phân (E)

=BIN2HEX(1111111111)

Chuyển đổi số nhị phân 1111111111 thành số thập lục phân (FFFFFFFFFF)


Chuyển thay đổi số nhị phân sang bát phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy thực hiện hàm BIN2OCT.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2OCT(1001, 3)

Chuyển đổi số nhị phân 1001 thành số bát phân tất cả 3 ký kết tự (011)

=BIN2OCT(1100100)

Chuyển đổi số nhị phân 1100100 thành số chén bát phân (144)

=BIN2OCT(1111111111)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1111111111 thành số bát phân (77777777777)


Chuyển đổi một trong những thập chia thành nhị phân

Để triển khai tác vụ này, hãy thực hiện hàm DEC2BIN.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2BIN(9, 4)

Chuyển đổi số 9 sống dạng thập phân thành số nhị phân tất cả 4 ký tự (1001)

=DEC2BIN(-100)

Chuyển đổi số thập phân -100 thành số nhị phân (1110011100)


Chuyển đổi một trong những thập chia thành thập lục phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy sử dụng hàm DEC2HEX.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2HEX(100, 4)

Chuyển đổi số thập phân 100 thành số thập lục phân gồm 4 cam kết tự (0064)

=DEC2HEX(-54)

Chuyển thay đổi số thập phân -54 thành số thập lục phân (FFFFFFFFCA)


Chuyển đổi một vài thập chia thành bát phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy áp dụng hàm DEC2OCT.

Xem thêm: Năm 2013 Có Bao Nhiêu Ngày

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2OCT(58, 3)

Chuyển đổi số thập phân 58 thành số chén bát phân (072)

=DEC2OCT(-100)

Chuyển đổi số thập chia thành số chén bát phân (7777777634)


Chuyển đổi một số thập lục chia thành nhị phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy sử dụng hàm HEX2BIN.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2BIN("F", 8)

Chuyển thay đổi F ở dạng thập lục tạo thành nhị phân, cùng với 8 ký kết tự (000001111)

=HEX2BIN("B7")

Chuyển thay đổi B7 ngơi nghỉ dạng thập lục tạo thành nhị phân (10110111)

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Chuyển thay đổi FFFFFFFFFF sinh hoạt dạng thập lục tạo thành nhị phân (1111111111)


Chuyển đổi một số thập lục tạo thành thập phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy cần sử dụng hàm HEX2DEC.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2DEC("A5")

Chuyển thay đổi A5 sinh hoạt dạng thập lục tạo thành thập phân (165)

=HEX2DEC("FFFFFFFF5B")

Chuyển đổi FFFFFFFF5B sinh sống dạng thập lục phân thành thập phân (-165)

=HEX2DEC("3DA408B9")

Chuyển thay đổi 3DA408B9 ngơi nghỉ dạng thập lục chia thành thập phân (1034160313)


Chuyển đổi một số trong những thập lục phân thành bát phân

Để triển khai tác vụ này, hãy thực hiện hàm HEX2OCT.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2OCT("F", 3)

Chuyển thay đổi F sống dạng thập lục tạo thành bát phân với 3 ký tự (017)

=HEX2OCT("3B4E")

Chuyển đổi 3B4E làm việc dạng thập lục tạo thành bát phân (35516)

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

Chuyển thay đổi FFFFFFFF00 sinh sống dạng thập lục tạo thành bát phân (7777777400)


Chuyển đổi một số bát phân thành nhị phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy sử dụng hàm OCT2BIN.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2BIN(3, 3)

Chuyển đổi số chén phân 3 thành số nhị phân bao gồm 3 cam kết tự (011)

=OCT2BIN(7777777000)

Chuyển đổi số chén bát phân 7777777000 thành số nhị phân (100000000)


Chuyển đổi một số bát chia thành thập phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy thực hiện hàm OCT2DEC.

Xem thêm: Can Bằng Pt Ion - Fe + Hno3 → Fe(No3)3 + No+ H2O

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2DEC(54)

Chuyển đổi số chén phân 54 thành số thập phân (44)

=OCT2DEC(7777777533)

Chuyển đổi số chén bát phân 7777777533 thành số thập phân (-165)


Chuyển đổi một số bát chia thành thập lục phân

Để triển khai tác vụ này, hãy thực hiện hàm OCT2HEX.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2HEX(100, 4)

Chuyển thay đổi số bát phân 100 thành số thập lục phân gồm 4 ký tự (0040)

=OCT2HEX(7777777533)

Chuyển đổi số chén bát phân 7777777533 thành số thập lục phân (FFFFFFFF5B)


*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Phát triển các tài năng của bạn
Khám phá câu chữ đào tạo
Sở hữu tính năng được cải thiện đầu tiên
Tham gia hoanganhmotel.com Office nội bộ

Thông tin này còn có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn cũng muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho thấy nhiều thông tin, shop chúng tôi càng cung ứng bạn được tốt hơn.)Bạn rất có thể giúp chúng tôi nâng cao không? (Bạn càng cho thấy nhiều thông tin, chúng tôi càng cung ứng bạn được xuất sắc hơn.)
Bạn bằng lòng đến đâu với unique dịch thuật?
Điều gì tác động đến từng trải của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa phía dẫn
Dễ theo dõi
Không tất cả thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp cùng với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn bao gồm góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn đánh giá của bạn!


×
Nội dung mới
hoanganhmotel.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon chắt lọc quyền riêng biệt tư của chúng ta ở California California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon tuyển lựa quyền riêng biệt tư của bạn ở California © hoanganhmotel.com 2022