Chi Phí Sản Xuất Kinh Doanh Dở Dang Là Gì

     
*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn giải pháp hạch toán chi tiêu sản xuất kinh doanh dở dang- thông tin tài khoản 154, hạch toán ngân sách chi tiêu thuê ngoài, khấu hao TSCĐ, nguyên thứ liệu, phương tiện dụng cụ, nhân công, tiền lương, giá cả điện, nước, năng lượng điện thoại... Theo Thông tư 133.

Bạn đang xem: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là gì

1. Tài khoản 154 - ngân sách chi tiêu sản xuất, sale dở dang

a) thông tin tài khoản này dùng làm phản ánh tổng hợp giá cả sản xuất, tởm doanh phục vụ cho vấn đề tính ngân sách chi tiêu sản phẩm, dịch vụ ở công ty lớn hạch toán hàng tồn kho theo cách thức kê khai hay xuyên. Ở hầu như doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ, thông tin tài khoản 154 chỉ phản chiếu giá trị thực tiễn của sản phẩm, thương mại & dịch vụ dở dang đầu kỳ và cuối kỳ.

b) tài khoản 154 "Chi giá tiền sản xuất, sale dở dang" bội phản ánh giá thành sản xuất, marketing phát sinh trong kỳ; chi tiêu sản xuất, kinh doanh của cân nặng sản phẩm, dịch vụ xong xuôi trong kỳ; chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang đầu kỳ, vào cuối kỳ của các chuyển động sản xuất, marketing chính, phụ và thuê ngoài gia công chế trở nên ở các doanh nghiệp thêm vào hoặc ở những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Thông tin tài khoản 154 cũng bội phản ánh túi tiền sản xuất, marketing của các chuyển động sản xuất, gia công chế biến, hoặc hỗ trợ dịch vụ của các doanh nghiệp yêu mến mại, nếu tất cả tổ chức những loại hình chuyển động này.

c) ngân sách sản xuất, marketing hạch toán trên thông tin tài khoản 154 nên được chi tiết theo địa điểm phát sinh chi tiêu (phân xưởng, bộ phận sản xuất, nhóm sản xuất, công trường,...); theo loại, team sản phẩm, hoặc đưa ra tiết, phần tử sản phẩm; theo từng kiểu dịch vụ hoặc theo từng quy trình dịch vụ.

d) giá thành sản xuất, marketing phản ánh trên tài khoản 154 bao gồm những giá thành sau:

- chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp;

- giá cả nhân công trực tiếp;

- chi tiêu sử dụng máy xây cất (đối với vận động xây lắp);

- chi phí sản xuất chung.

đ) ngân sách chi tiêu nguyên liệu, vật liệu, ngân sách chi tiêu nhân công quá trên mức bình thường và giá thành sản xuất chung cố định không phân bổ thì không được xem vào quý giá hàng tồn kho mà đề nghị tính vào giá chỉ vốn hàng chào bán của kỳ kế toán.

e) Cuối kỳ, phân bổ chi tiêu sản xuất chung cố định và thắt chặt và ngân sách sản xuất chung chuyển đổi vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị thành phầm theo giá thành thực tế phát sinh.

g) ko hạch toán vào thông tin tài khoản 154 những ngân sách chi tiêu sau:

- chi phí bán hàng;

- Chi phí cai quản doanh nghiệp;

- Chi giá thành tài chính;

- Chi mức giá khác;

- Chi phí tổn thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp;

- Chi đầu tư chi tiêu xây dựng cơ bản;

- những khoản chi được trang trải bởi nguồn khác.

Sơ đồ gia dụng chữ T hạch toán tài khoản 154

*

2. Kết cấu và nội dung tài khoản 154

Bên Nợ:

Bên Có:

- Các ngân sách chi tiêu nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, giá thành nhân công trực tiếp, túi tiền sử dụng đồ vật thi công, ngân sách chi tiêu sản xuất phổ biến phát sinh vào kỳ liên quan đến sản xuất sản phẩm và giá thành thực hiện nay dịch vụ;

- Các chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, giá thành nhân công trực tiếp, ngân sách chi tiêu sử dụng đồ vật thi công, túi tiền sản xuất tầm thường phát sinh vào kỳ liên quan đến giá thành sản phẩm xây lắp công trình hoặc túi tiền xây lắp theo giá bán khoán nội bộ;

- Kết chuyển giá thành sản xuất, marketing dở dang cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ).

- chi phí sản xuất thực tiễn của thành phầm đã chế tạo ngừng nhập kho, chuyển đi bán, chi tiêu và sử dụng nội cỗ ngay hoặc thực hiện ngay vào vận động XDCB;

- giá cả sản xuất thành phầm xây lắp xong bàn giao từng phần, hoặc toàn thể tiêu thụ vào kỳ; hoặc bàn giao cho bạn nhận thầu thiết yếu xây gắn (cấp trên hoặc nội bộ); hoặc chi phí sản phẩm xây lắp xong chờ tiêu thụ;

- túi tiền thực tế của trọng lượng dịch vụ đã kết thúc cung cấp cho khách hàng;

- Trị giá chỉ phế liệu thu hồi, giá bán trị thành phầm hỏng không sửa chữa thay thế được;

- Trị giá nguyên liệu, đồ gia dụng liệu, hàng hóa gia công ngừng nhập lại kho;

- bội phản ánh ngân sách chi tiêu nguyên đồ dùng liệu, ngân sách nhân công thừa trên mức thông thường không được tính vào trị giá chỉ hàng tồn kho mà cần tính vào giá chỉ vốn hàng phân phối của kỳ kế toán. Đối cùng với doanh nghiệp cung cấp theo solo đặt hàng, hoặc doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất sản phẩm dài nhưng hàng kỳ kế toán vẫn phản ánh túi tiền sản xuất chung thắt chặt và cố định vào TK 154 cho đến lúc sản phẩm ngừng mới xác minh được chi tiêu sản xuất chung thắt chặt và cố định không được tính vào trị giá bán hàng tồn kho thì đề nghị hạch toán vào giá bán vốn hàng chào bán (Có TK 154, Nợ TK 632);

- Kết chuyển giá thành sản xuất, marketing dở dang thời điểm đầu kỳ (trường hợp công ty lớn hạch toán hàng tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ).

Số dư mặt Nợ:Chi chi phí sản xuất, marketing còn dở dang cuối kỳ.

3.Cách hạch toán ngân sách chi tiêu sản xuất marketing dở dang một số trong những nghiệp vụ:

3.1 cách hạch toántrong ngành Công nghiệp

3.1.1. Trường hòa hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương thức kê khai hay xuyên

a) khi xuất nguyên liệu, vật dụng liệu, chính sách dụng cụ, áp dụng cho vận động sản xuất sản phẩm, hoặc triển khai dịch vụ trong kỳ, ghi:

Nợ TK 154 - giá cả sản xuất, sale dở dang

tất cả TK 152 - Nguyên liệu, đồ gia dụng liệu.

gồm TK 153 vẻ ngoài dụng cụ

- khi xuất công cụ, dụng cụ có giá trị lớn thực hiện cho các kỳ sản xuất sale phải phân bổ dần, ghi:

Nợ TK 242 - túi tiền trả trước

có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.

- Khi phân chia giá trị luật pháp dụng gắng vào ngân sách chi tiêu sản xuất, ghi:

Nợ TK 154 - ngân sách sản xuất, kinh doanh dở dang

gồm TK 242 - chi phí trả trước.

b) lúc mua nguyên liệu, vật tư sử dụng ngay lập tức (không qua nhập kho) cho vận động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo pp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 154 - giá thành sản xuất, sale dở dang

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có những TK 331, 141, 111, 112,...

- lúc mua nguyên liệu, vật liệu (không qua nhập kho) sử dụng ngay cho chuyển động sản xuất thành phầm hoặc thực hiện dịch vụ không thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT tính theo pp thẳng thì giá tải nguyên liệu, đồ dùng liệu bao gồm cả thuế GTGT.

c) lúc số nguyên liệu, vật tư xuất ra cho chuyển động sản xuất sản phẩm, hoặc triển khai dịch vụ thời điểm cuối kỳ không sử dụng hết vào nhập lại kho, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, đồ liệu

có TK 154 - chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang

d) chi phí lương, chi phí công và những khoản khác phải trả cho nhân công sản xuất, nhân viên cai quản phân xưởng, ghi:

Nợ TK 154 - túi tiền sản xuất, kinh doanh dở dang

gồm TK 334 - phải trả tín đồ lao động.

đ) Tính, trích bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, kinh phí công đoàn (phần tính vào giá thành doanh nghiệp nên chịu) tính bên trên số chi phí lương, chi phí công bắt buộc trả công nhân sản xuất, nhân viên thống trị phân xưởng theo chế độ quy định, ghi:

Nợ TK 154 - túi tiền sản xuất, marketing dở dang

tất cả TK 338 - yêu cầu trả, đề xuất nộp không giống (chi máu TK cấp 2).

Xem thêm: Top 5 App Theo Dõi Lượng Sữa Hút, Theo Dõi Cho Con Bú, Và Em Bé

e) lúc trích trước tiền lương ngủ phép của công nhân sản xuất, ghi:

Nợ TK 154 - túi tiền sản xuất, marketing dở dang

có TK 335 - ngân sách chi tiêu phải trả.

g) Trích khấu hao lắp thêm móc, thiết bị, công ty xưởng phân phối .... Thuộc các phân xưởng, bộ phận, tổ team sản xuất, ghi:

Nợ TK 154 - chi phí sản xuất, marketing dở dang

có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

h) giá thành điện, nước, điện thoại thông minh ... Trực thuộc phân xưởng, bộ phẩn sản xuất, ghi:

Nợ TK 154 - chi tiêu sản xuất, marketing dở dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những TK 111, 112, 331 ....

i) Trị giá chỉ nguyên liệu, vật tư xuất thuê quanh đó gia công:

Nợ TK 154 - túi tiền sản xuất, kinh doanh dở dang

bao gồm TK 152 – Nguyên vật liệu.

k) Nhập kho quý giá nguyên trang bị liệu, luật dụng cụ tối ưu chế thay đổi xong, ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên vật liệu.

Nợ TK 153 – lý lẽ dụng cụ.

tất cả TK 154 - giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang.

l) Trị giá thành phầm hỏng không sửa chữa được, người tạo ra thiệt hại thành phầm hỏng cần bồi thường, ghi:

Nợ TK 138 - phải thu khác (1388)

Nợ TK 334 - đề xuất trả bạn lao động

bao gồm TK 154 - chi phí sản xuất, marketing dở dang.

m) ngân sách chi tiêu nguyên thiết bị liệu, nhân công trực tiếp thừa trên mức bình thường, chi tiêu sản xuất chung cố định không phân chia (không được xem vào quý giá giá mặt hàng tồn kho) buộc phải hạch toán vào giá chỉ vốn hàng chào bán của kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 632 - giá bán vốn mặt hàng bán

bao gồm TK 154 - ngân sách sản xuất, kinh doanh dở dang.

n) chi tiêu sản xuất thực tế sản phẩm sản xuất xong xuôi nhập kho hoặc tiêu thụ ngay, ghi:

Nợ TK 155 - Thành phẩm

Nợ TK 632 - giá bán vốn mặt hàng bán

gồm TK 154 - ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang.

o) ngôi trường hợp thành phầm sản xuất ra được sử dụng tiêu dùng nội cỗ ngay hoặc thường xuyên xuất sử dụng cho chuyển động XDCB ko qua nhập kho, ghi:

Nợ các TK 642, 241

gồm TK 154 - giá cả sản xuất, sale dở dang.

p) ngôi trường hợp sau khoản thời gian đã xuất kho vật liệu đưa vào sản xuất, nếu nhận thấy khoản chiết khấu thương mại hoặc áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng chào bán (kể cả những khoản chi phí phạt vi phạm luật hợp đồng kinh tế tài chính về bản chất làm áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị mặt mua cần thanh toán) tương quan đến nguyên liệu đó, kế toán tài chính ghi giảm giá cả sản xuất marketing dở dang so với phần ưu tiên thương mại, áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng bán tốt hưởng tương xứng với số NVL sẽ xuất dùng để làm sản xuất sản phẩm dở dang:

Nợ những TK 111, 112, 331,....

Có TK 154 - túi tiền sản xuất sale dở dang (phần ưu đãi thương mại, giảm giá hàng bán được hưởng tương xứng với số NVL đã xuất dùng làm sản xuất thành phầm dở dang)

bao gồm TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).

q) Kế toán thành phầm sản xuất thử:

- Các ngân sách sản xuất thành phầm thử được tập vừa lòng trên TK 154 như đối với các sản phẩm khác. Khi thu hồi (bán, thanh lý) thành phầm sản xuất thử, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131

tất cả TK 154 - giá thành sản xuất kinh doanh dở dang

có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

- Kết gửi phần chênh lệch giữa túi tiền sản xuất thử với số thu hồi từ việc bán, thanh lý thành phầm sản xuất thử:

+ Nếu ngân sách chi tiêu sản xuất thử cao hơn nữa số thu hồi từ các việc bán, thanh lý thành phầm sản xuất thử, kế toán tài chính ghi tăng giá trị tài sản chi tiêu xây dựng, ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang

tất cả TK 154 - chi tiêu sản xuất sale dở dang.

+ Nếu chi phí sản xuất thử bé dại hơn số thu hồi từ các việc bán, thanh lý thành phầm sản xuất thử, kế toán ghi ưu đãi giảm giá trị tài sản đầu tư chi tiêu xây dựng, ghi:

Nợ TK 154 - ngân sách sản xuất sale dở dang

bao gồm TK 241 - XDCB dở dang.

r) trường hợp thành phầm sản xuất xong, không thực hiện nhập kho mà chuyển nhượng bàn giao thẳng cho người mua sản phẩm (sản phẩm điện, nước...), ghi:

Nợ TK 632 - giá bán vốn mặt hàng bán

gồm TK 154 - ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang.

Xem thêm: Gợi Ý 10 Cách Làm Quà Tặng Sinh Nhật Bạn Trai Siêu Cute, 12 Ý Tưởng Làm Quà Tặng Người Yêu Dễ Thực Hiện

3.1.2. Trường phù hợp hạch toán sản phẩm tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ:

a) cuối kỳ kế toán, căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế, khẳng định trị giá bán thực tế ngân sách chi tiêu sản xuất, marketing dở dang và triển khai việc kết chuyển, ghi:

Nợ TK 154 - giá cả sản xuất, marketing dở dang

bao gồm TK 631 - ngân sách chi tiêu sản xuất.

b) Đầu kỳ kế toán, kết chuyển ngân sách chi tiêu thực tế sản xuất, marketing dở dang, ghi:

kimsa88
cf68