Cho 200ml dung dịch alcl3

     
*

Câu 10: cho 200ml hỗn hợp AlCl3 1M công dụng với dung dịch NaOH 0,5M. Sau làm phản ứng thu được một kết tủa keo, rước kết tủa đem nung đến trọng lượng không thay đổi thu được 5,1 gam chất rắn. Tính thể tích dung dịch NaOH đang tham gia làm phản ứng.

Bạn đang xem: Cho 200ml dung dịch alcl3


*

(n_AlCl_3=0.2cdot1=0.2left(mol ight))

(n_NaOH=0.5Vleft(mol ight))

(n_Al_2O_3=dfrac5.1102=0.05left(mol ight))

(2Alleft(OH ight)_3underrightarrow^^t^0Al_2O_3+3H_2O)

(0.1...............0.05)

TH1 : Al(OH)3 không bị hòa tan.

(AlCl_3+3NaOH ightarrow Alleft(OH ight)_3+3NaCl)

(0.1...........0.3................0.1)

(Leftrightarrow V=dfrac0.30.5=0.6left(l ight))

TH2 : Al(OH)3 bị hòa hợp một phần (AlCl_3+3NaOH ightarrow Alleft(OH ight)_3+3NaCl)

(0.2...........0.6................0.2)

(NaOH+Alleft(OH ight)_3 ightarrow NaAlO_2+2H_2O)

(0.5V-0.6...0.5V-0.6)

(n_Alleft(OH ight)_3=0.2+0.5V-0.6=0.1left(mol ight))

(Rightarrow V=1left(l ight))


Đúng 4
Bình luận (1)
Các câu hỏi tương tự
*

Cho 200ml dung dịch AlCl3 1M chức năng vs dd NaOH 0,5 M. Sau phản bội ứng thu được một kết tủa keo dán , đem kết tủa lấy nung đến khối lượng không đổi thu được 5,1 gam hóa học răn. Tính thể tích dung dịch NaOH đang tham gia phản ứng

và các quý nhân mang lại em hỏi là hội thi hóa hè 2021 là ra sao ạ ? 

trả lời em tick


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa học
1
0

Trộn 200ml dung dịch CuSO 4 1M cùng với 100g hỗn hợp NaOH vừa đủ. Sau phản bội ứng, lọc lấy kết tủa. Đem nung kết tủa đến trọng lượng không thay đổi thu được chất rắn Aa/ Viết các PTHH xảy ra.b/ Tính khối lượng của A?c/ Tính C% hỗn hợp NaOH đang dùng.Biết Cu = 64; Cl = 35,5; S= 32; na = 23; O = 16; H= 1


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Hóa học
0
0

Cho Mg vào 200ml dung dịch A cất CuSO4 0,5M với FeSO4 1M. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 12 gam chất rắn X và dung dịch Y. Mang đến dung dịch Y công dụng với hỗn hợp Ba(OH)2 rước dư đến khi dứt các làm phản ứng nhận được kết tủa E. Nung E trong bầu không khí đến trọng lượng không đổi thu được b gam chất rắn. Tính b.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Hóa học
1
0

Cho 250 ml hỗn hợp FeCl2 0,2M tính năng với 250 ml dung dịch NaOH 0,5M. Sau làm phản ứng, thu được hỗn hợp X với kết tủa Y. Thanh lọc kết tủa, nung đến cân nặng không đổi, thu được m gam chất rắn. A) Viết phương trình hóa học của những phản ứng xẩy ra và tính m.b) Tính CM của những chất trong hỗn hợp X (coi V ko đổi).

Xem thêm: Nung Nóng M Gam Hỗn Hợp Al Và Fe2O3, (Trong Điều Kiện Không Có Khô


Xem chi tiết
Lớp 9Hóa học
1
0
Cho m gam hỗn hợp A (dạng bột) gồm Cu cùng Fe tính năng với 100 ml hỗn hợp AgNO3 1M, sau khi phản ứng dứt thu được dung dịch Y với 13,36 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn bao gồm 2 kim loại. đến dung dịch Y chức năng với hỗn hợp NaOH dư chiếm được kết tủa Z cùng dung dịch T, lọc vứt lấy kết tủa Z lấy nung trong bầu không khí đến cân nặng không thay đổi thu được p. Gam hóa học rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. A. Tính quý hiếm của p b. Tính khối lượng của sắt kẽm kim loại đồng bao gồm trong A. Biết m = 5,44 gam
Đọc tiếp

Cho m gam hỗn hợp A (dạng bột) bao gồm Cu và Fe công dụng với 100 ml hỗn hợp AgNO3 1M, sau khi phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp Y với 13,36 gam tất cả hổn hợp chất rắn tất cả 2 kim loại. Mang đến dung dịch Y tính năng với hỗn hợp NaOH dư thu được kết tủa Z với dung dịch T, lọc bỏ lấy kết tủa Z rước nung trong bầu không khí đến cân nặng không đổi thu được p. Gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a. Tính cực hiếm của p.

b. Tính khối lượng của kim loại đồng bao gồm trong A. Biết m = 5,44 gam


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Hóa học
1
0

Bài 7: cho 200 ml hỗn hợp CuCl2 2M phản nghịch ứng hoàn toản với 100 gam dung dịch NaOH. Khi phản ứng xong thu được kết tủa X và dung dịch Y. Lọc kết tủa rồi đem nung kết tủa đến cân nặng không đổi.

Xem thêm: Cách Tìm 4 Số Chẵn Liên Tiếp Có Tổng Của 4 Số Chẵn Liên Tiếp Bằng 900

a. Tính trọng lượng của hóa học rắn thu được sau khoản thời gian nung.

b. Tính nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp thu được. Biết