Cho 7 65 gam hỗn hợp al và mg

     

Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm: Na, Na2O, K, K2O, Ba và BaO, trong những số ấy oxi chiếm 8,75% về cân nặng vào nước thu được 400ml dung dịch Y và 1,568 lít H2 ( đktc). Trộn 200ml dung dịch Y cùng với 200ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,15M chiếm được 400ml dung dịch gồm pH = 13. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m ngay sát nhất với giá trị như thế nào sau đây?


A.

Bạn đang xem: Cho 7 65 gam hỗn hợp al và mg

12


B. 14


C. 15


D. 13


Câu 2:


Cho m gam X tất cả Na, Na2O, Al, Al2O3vào nước dư thấy tan trả toàn, thu được dung dịch Y cất một chất tan cùng thấy thoát ra 4,48 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào dung dịch Y, nhận được 15,6 gam hóa học rắn X. Quý hiếm của m là


A. 14,2


B. 12,2


C. 13,2


D. 11,2


Câu 3:


Phản ứng nào sau đấy là phản ứng nhiệt độ nhôm?


A. 2Al+3CuSO4→Al2(SO4)3+3Cu


B. 8Al+3Fe3O4→to4Al2O3+9Fe


C. 2Al2O3→đpnc4Al+3O2


D. 2Al+3H2SO4→Al2(SO4)3+3H2


Câu 4:


Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam tất cả hổn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) chiếm được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đang tham gia bội phản ứng là


A. 17,92 lít


B.

Xem thêm: C5H12 Có Bao Nhiêu Đồng Phân, Đồng Phân Của C 5 H 12 Và Gọi Tên

4,48 lít


C. 11,20 lít


D. 8,96 lít


Câu 5:


Hòa tan trọn vẹn m gam lếu láo hợp gồm Na,Na2O,Ba,BaO vào nước, thu được 0,15 mol khí H2 và dung dịch X. Sục 0,32 mol khí CO2vào hỗn hợp X, thu được hỗn hợp Y chỉ chứa những muối với kết tủa Z. Phân tách dung dịch Y làm 2 phần bằng nhau:

+ mang đến từ tự phần 1 vào 200 ml hỗn hợp HCl 0,6M, thu được 0,075 mol khí

+ mang đến từ trường đoản cú 200 ml dung dịch HCl 0,6M vào phần 2, nhận được 0,06 mol khí

giá trị của m là


A. 30,68


B. 20,92


C. 25,88


D. 28,28


Câu 6:


Hòa tan hết 22,1 gam hỗn hợp X có Mg, Al, MgO, Al2O3cần toàn diện 700 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1,0M nhận được 4,48 lít H2(đktc) và dung dịch cất m gam muối bột trung hòa. Quý giá của m là


A. 72,55


B. 81,55


C. 81,95


D. 72,95


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại hoanganhmotel.com


*

liên kết
thông tin hoanganhmotel.com
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


hoanganhmotel.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


hoanganhmotel.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Đề 2: Từ Bài Bàn Luận Về Phép Học Của La Sơn Phu, Bàn Luận Về Phép Học La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp


Quên mật khẩu


Nhập add email chúng ta đăng ký để mang lại password
lấy lại mật khẩu

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


hoanganhmotel.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui mừng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
hoanganhmotel.com