Cho H2 Và 1 Olefin Có Thể Tích Bằng Nhau

     

Theo (1) ta thấy, sau bội phản ứng số mol khí giảm một lượng đúng ngay số mol H2 làm phản ứng. Hiệu suất phản ứng là 75% bắt buộc số mol H2 phản bội ứng là 0,75 mol. Như vậy sau bội phản ứng tổng cộng mol khí là 1+1 – 0,75 = 1,25 mol

Áp dụng định khí cụ bảo toàn khối lượng ta tất cả : khối lượng của H2 với CnH2n ban sơ bằng cân nặng của tất cả hổn hợp A

M-A= 1.2 + 1. 14n1,25= 23,2.2 => n = 4

Vậy bí quyết phân tử olefin là C4H8
Bạn đang xem: Cho h2 và 1 olefin có thể tích bằng nhau

Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho hỗn hợp X tất cả anken với hiđro tất cả tỉ khối so với heli bằng 3,33. đến X trải qua bột niken nung nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm tỉ khối so với heli là 4. CTPT của X là :


A. C2H4


B.C3H6


C.C4H8


D.C5H10


Câu 2:


Cho hiđrocacbon X làm phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỷ lệ mol 1 : 1 thì được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% brom về khối lượng). Lúc X phản ứng cùng với HBr thì chiếm được hai thành phầm hữu cơ không giống nhau. Tên thường gọi của X là


A. But-1-en


B. Etilen


C. But-2-en


D. Propilen


Câu 3:


Hỗn hợp X gồm propin với ankin A có tỉ lệ mol 1:1. Lấy 0,3 mol X công dụng với dd AgNO3/NH3 dư chiếm được 46,2 gam kết tủa. Vậy A là:


A. Axetilen


B.But-2-in


C.But-1-in


D.Pent-1-in


Câu 4:


Dẫn 8,96 lít hỗn hợp khí X tất cả metan với etilen vào dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn lại 2,24 lít khí bay ra. (Thể tích các khí phần nhiều do(đktc)). Thành phần phần trăm thể tích của metan vào X là


A. 25,0%


B. 50,0%


C. 60,0%


D. 37,5%


Câu 5:


1mol hiđrocacbon X đốt cháy đã tạo ra 5mol CO2, 1mol X phản nghịch ứng cùng với 2mol AgNO3/NH3. Xác minh CTCT của X


A.CH2=CH-CH2-C≡C-H


B. H-C≡C-CH2-C≡C-H


C. CH2=CH-CH=CH-CH3


D. CH2=C=CH-CH2-CH3


Câu 6:


Một hỗn hợp khí X có 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau. Nếu đến 1,792 lít tất cả hổn hợp X (ở 00C, 2,5 atm) qua bình cất dung dịch brom thì thấy cân nặng của bình tăng lên 7 gam. Phương pháp phân tử của 2 olefin là:


A. C2H4 cùng C3H6


B. C3H6và C4H8


C. C3H8và C3H6


D. C4H8và C5H10
Xem thêm: Văn Mẫu 8: Từ Bàn Luận Về Phép Học Của La Sơn Phu Tử, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp

Bình luận


phản hồi
*

Dẫn 6,72 lít các thành phần hỗn hợp propan và but-2-en vào dd brom thì thấy làm mất màu 200ml dd brom 0,5M. Phần trăm mỗi chất trong lếu láo hợp ban sơ là:


*

.


*

Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại hoanganhmotel.com


*

link
thông tin hoanganhmotel.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


hoanganhmotel.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


hoanganhmotel.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập showroom email chúng ta đăng ký để lấy lại mật khẩu
đem lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


hoanganhmotel.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn sung sướng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com


Xem thêm: Suy Nghĩ Của Em Về Việc Tự Học, Nêu Những Suy Nghĩ Của Em Về Vấn Đề Tự Học

hoanganhmotel.com