Cho Hàm Số Y=F(X) Liên Tục Trên R

     

Ta có: (intlimits_ - 1^1 fleft( left ight) dx = intlimits_ - 1^dfrac12 fleft( - 2x - 1 ight)dx + intlimits_dfrac12^1 fleft( 2x - 1 ight)dx )

Đặt (I_1 = intlimits_ - 1^dfrac12 fleft( - 2x - 1 ight)dx ;,,,,I_2 = intlimits_dfrac12^2 fleft( 2x - 1 ight)dx )

Tính (I_1 = intlimits_ - 1^dfrac12 fleft( - 2x - 1 ight)dx )

Đặt ( - 2x - 1 = t Rightarrow dt = - 2dx Rightarrow dx = - dfrac12dt)

Đổi cận: (left{ eginarraylx = - 1 Rightarrow t = 3\x = dfrac12 Rightarrow t = 0endarray ight..)

( Rightarrow I_1 = - dfrac12intlimits_3^0 fleft( t ight)dt = dfrac12intlimits_0^3 fleft( t ight)dt = dfrac12intlimits_0^3 fleft( x ight)dx = dfrac12.6 = 3.)

Tính (I_2 = intlimits_dfrac12^1 fleft( 2x + 1 ight)dx )

Đặt (2x - 1 = t Rightarrow dt = 2dx Rightarrow dx = dfrac12dt)

Đổi cận: (left{ eginarraylx = 1 Rightarrow t = 1\x = dfrac12 Rightarrow t = 0endarray ight..)

(eginarrayl Rightarrow I_2 = dfrac12intlimits_0^1 fleft( t ight)dt = dfrac12intlimits_0^1 fleft( x ight)dx = dfrac12.2 = 1.\ Rightarrow I = I_1 + I_2 = 3 + 1 = 4.endarray)

Chọn B.
Bạn đang xem: Cho hàm số y=f(x) liên tục trên r

Đáp án CDựa vào bảng đổi mới thiên ta thấy hàm số đổi lốt khi trải qua 4 điểm có hoành độ là -1; 0; 2; 4.Vậy hàm số y = f(x) có 4 điểm cực trị.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

mang lại hàm số f (x) có đạo hàm f"x=xx−1x+23;∀x∈R. Số điểm rất trị của hàm số đã mang lại là:

mang lại hàm số y=fxcó bảng biến chuyển thiên như sau:


*

Hàm số đạt cực to tại điểm

cho hàm số y = f(x) gồm đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?


*

Hàm số y=x3−12x+3đạt cực to tại điểm:


mang lại hai hàm số bậc tư y=fxvà y=g(x)có các đồ thị như hình tiếp sau đây (2 vật thị gồm đúng 3 điểm chung)

Số điểm rất trị của hàm sốhx=f2x+g2x−2fx.g(x) là:
Xem thêm: Nguyên Nhân Thắng Lợi Và Ý Nghĩa Lịch Sử Của 3 Lần Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên

*

đến hàm số fx=x2x−1e3xcó một nguyên hàm là hàm số F(x). Số rất trị của hàm số F(x) là:

mang đến hàm số f (x) gồm đạo hàm thường xuyên trên R. Đồ thị hàm số y=f"(x)như hình bên. Hàm số y=fx2+4x−x2−4xcó từng nào điểm rất trị trực thuộc khoảng−5;1


*

mang lại hàm số y=x4−2x2+2. Diện tích s S của tam giác bao gồm 3 đỉnh là 3 điểm cực trị của thiết bị thị hàm số đã cho có mức giá trị là:

mang lại hàm số y = f(x) có bảng biến chuyển thiên như hình bên dưới, chọn xác định sai:


*

mang đến hàm số y=f(x) gồm đạo hàm f"(x) có đồ thị như hình bên dưới đây
Xem thêm: Dựa Vào Văn Bản Chiếu Dời Đô Và Hịch Tướng Sĩ Hãy Nêu Suy Nghĩ Của Em

Số điểm rất trị của hàm số g(x)=8fx3−3x+3−2x6−12x4+16x3+18x2−48x+1là:

mang lại hàm số y = f(x) thường xuyên tại x0và bao gồm bảng biến chuyển thiên sau:


Mệnh đề như thế nào sau đó là đúng?

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y=x3−3x2+(m+1)x+2có nhì điểm cực trị