CHO HỖN HỢP GỒM NA VÀ AL CÓ TỈ LỆ SỐ MOL TƯƠNG ỨNG LÀ 1 2

     

2Na+2H2O→2NaOH+H2a       →     a       0,5a2Al+2NaOH+2H2O→2NaAlO2+3H2a    ←   a     →1,5a

nH2=0,5a+1,5a=2a=0,4→a=0,2molnAl(ban dau)=2nNa=0,4molnAl(phan ung)=a=0,2mol→nAl(du)=0,2mol→mAl(du)=5,4gam


Hòa tan không còn một lượng hỗn hợp có K cùng Na vào H2O dư, thu được dung dịch X và 0,672 lít khí H2 (đktc). Cho X vào hỗn hợp FeCl3 dư, cho đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Cho 10,4 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả axit axetic với etyl axetat chức năng hoàn toàn với 150 gam dung dịch NaOH 5% (dùng dư 25% so với lượng đề xuất vừa đủ cho phản ứng). Phần trăm cân nặng của etyl axetat trong X là


Cho những phát biểu sau:

(a) Este là hợp chất hữu cơ vào phân tử gồm nhóm (COO-)

(b) trong công nghiệp, glucozơ được gửi hoá từ saccarozơ dùng để làm tráng gương, tráng ruột phích.

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp gồm na và al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 2

(c) các amino axit vạn vật thiên nhiên (hầu không còn là α-amino axit) là phần nhiều hợp chất cửa hàng để kiến tạo nên các nhiều loại protein của cơ thể sống.

Xem thêm: Sách Là Ngọn Đèn Sáng Bất Diệt Của Trí Tuệ Con Người Hãy Giải Thích Nội Dung Câu Nói Đó

(d) Polietilen, poli(vinyl clorua),... Gồm tính giải pháp điện, biện pháp nhiệt.

Xem thêm: Dựa Vào Văn Bản Chiếu Dời Đô Và Hịch Tướng Sĩ Hãy Nêu Suy Nghĩ Của Em

(e) Do có công dụng hoà tan xuất sắc nhiều hóa học nên một số trong những este được sử dụng làm dung môi nhằm tách, chiết hóa học hữu cơ (etyl axetat), pha sơn (butyl axetat).

Số phát biểu đúng là


Câu 8:


Cho các chất sau: glucozơ, ancol etylic, glixerol, axit axetic. Số chất tác dụng được cùng với Cu(OH)2/NaOH là


Câu 9:


Hòa tan trọn vẹn 4,6 gam na vào nước. Để trung hòa dung dịch sau phản ứng đề nghị V ml dung dịch HCl 2M. Cực hiếm của V là


Câu 10:


Hòa tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được dung dịch X. Cho cục bộ X công dụng với 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M, sau phản bội ứng nhận được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Câu 11:


Hòa tan không còn 8,72 gam các thành phần hỗn hợp FeS2, FeS cùng Cu vào 400 ml hỗn hợp HNO3 4M, sản phẩm thu được bao gồm dung dịch X cùng một hóa học khí bay ra. Nếu mang đến dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch X thì chiếm được 27,96 gam kết tủa, còn nếu cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch X thì thu được 36,92 gam kết tủa. Phương diện khác, hỗn hợp X có tác dụng hòa tan về tối đa m gam Cu. Biết vào các quá trình trên, thành phầm khử tốt nhất của N+5 đa số là NO. Quý giá của m là


Câu 12:


Hỗn hòa hợp khí X gồm propen, etan, buta-1,3-đien, but-1-in gồm tỉ khối khá so cùng với SO2 là 0,75. Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol hỗn hợp X, đến hấp thụ toàn thể sản phẩm cháy vào trong bình dung dịch Ca(OH)2 dư thì chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Câu 13:


Cho lỏng lẻo dung dịch Ba(OH)2 mang đến dư vào dung dịch chứa AlCl3 x (mol/l) với Al2(SO4)3 y (mol/l). Bội phản ứng được biểu diễn theo thiết bị thị sau:

Tỉ lệ x : y là


Câu 14:


Hỗn vừa lòng X có metyl aminoaxetat (NH-CH2-COOCH3), axit glutamic với vinyl fomat. Tất cả hổn hợp Y có etilen với metylamin. Để đốt cháy hoàn toàn x mol X và y mol Y thì toàn bô mol O2 nên dùng vừa đủ là 2,28 mol; thu được H2O, 0,2 mol N2 với 1,82 mol CO2. Mặt khác, nhằm phản ứng không còn với x mol X nên vừa đủ V ml hỗn hợp KOH 2M, đun nóng. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý giá của V là


Câu 15:


Phát biểu làm sao sau đấy là sai?


Hỏi bài
*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam

gmail.com


links
Thư viện thắc mắc
Đánh giá chỉ năng...
THI THỬ THPT...
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
bài viết mới tốt nhất
Lớp 10
Lớp 7
Lớp 3