Constantly là gì

     
Well, not only does a servant look to lớn his master for food và protection but the servant needs constantly khổng lồ watch his master khổng lồ discern his wishes và then lớn carry them out.

Bạn đang xem: Constantly là gì


Một tôi tớ nhắm tới chủ không chỉ để được bảo đảm và gồm thức ăn, mà lại để luôn phân biệt ý hy vọng của nhà và có tác dụng theo.
We prayed constantly that the Lord would intervene in Matthew’s life, & we took every opportunity to express by word and kích hoạt how much we loved him.
Chúng tôi đã nguyện cầu liên tục rằng Chúa vẫn can thiệp vào cuộc sống đời thường của Matthew, và cửa hàng chúng tôi nắm mang mọi cơ hội để bày tỏ bằng khẩu ca và hành vi là chúng tôi yêu yêu quý nó biết bao.
5 If we are spiritually-minded, however, we will constantly be aware that although Jehovah is not a fault-finding God, he does know when we act on bad thoughts and desires.
5 Trái lại, nếu chủ yếu về điều thiêng liêng, chúng ta sẽ luôn luôn ý thức rằng mặc dù Đức Giê-hô-va không phải là 1 Đấng ráng chấp, tuy nhiên Ngài cũng biết khi bọn họ hành động theo ý tưởng phát minh và ham hy vọng xấu.
4 We must be watchful constantly so as not lớn miss out on joyous privileges of service that might come our way.
We should constantly bear in mind that the way we treat those who may have offended us and the attitude we display when we sin can affect the way Jehovah deals with us.
Phải luôn nhớ rằng cách chúng ta đối xử với những người dân đã có tác dụng phật lòng mình và thái độ mình bộc lộ khi phạm tội bao gồm thể tác động đến biện pháp Đức Giê-hô-va đối xử với chúng ta.
We’re constantly improving our automated systems, và your review help us make more accurate decisions.
Chúng tôi không ngừng cách tân các hệ thống tự động hóa và phần đánh giá của bạn sẽ giúp chúng tôi đưa ra quyết định đúng mực hơn.

Xem thêm: Có Mom Nào Sử Dụng Tinh Dầu Lợi An Có Tốt Không 2022, Tinh Dầu Lợi An


So a couple of months back, we started asking ourselves -- we have a wonderful team now of learning psychologists and teachers và scientists and game developers -- and we started asking ourselves: How can we keep ourselves to lớn our promise of constantly reimagining education?
Vài tháng trở lại đây, bọn chúng tôi ban đầu tự hỏi -- chúng tôi đang có một đội ngũ tuyệt vời gồm những nhà tâm lý học, những giảng viên, những nhà khoa học và các nhà cải cách và phát triển trò chơi -- và công ty chúng tôi cũng từ hỏi: Làm vắt nào để cửa hàng chúng tôi giữ được lời hứa là luôn luôn tìm bí quyết đổi new giáo dục?
Cầu xin cho bọn họ ghi nhớ với luôn luôn cho thấy thêm trong cuộc sống của chính bản thân mình lời khuyên dạy mà chúng ta đã dìm được.
How is a king lớn render sound và clear-headed judgment và not “forget what is decreed và pervert the cause of any of the sons of affliction” if he is constantly intoxicated? —Proverbs 31:4-7.
Nếu lúc nào thì cũng say sưa thì làm sao một vị vua xét xử công minh, ko “quên luật-pháp, và có tác dụng hư sự xét-đoán của bạn khốn-khổ”?—Châm-ngôn 31:4-7.
5 Aʹsaph+ was the head, and second lớn him was Zech·a·riʹah; và Je·iʹel, She·mirʹa·moth, Je·hiʹel, Mat·ti·thiʹah, E·liʹab, Be·naiʹah, Oʹbed-eʹdom, & Je·iʹel+ played stringed instruments và harps;+ and Aʹsaph played the cymbals,+ 6 & Be·naiʹah and Ja·ha·ziʹel the priests blew the trumpets constantly before the ark of the covenant of the true God.
5 Đứng đầu là A-sáp,+ sản phẩm công nghệ hai là Xa-cha-ri; Giê-i-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, Ma-ti-thia, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ô-bết-ê-đôm cùng Giê-i-ên+ nghịch nhạc cụ có dây và đàn hạc;+ A-sáp đánh chập chỏa,+ 6 thầy tế lễ Bê-na-gia cùng Gia-ha-xi-ên luôn thổi kèn trước hòm của giao cầu Đức Chúa Trời.
Mortgage life insurance insures a loan secured by real property và usually features a level premium amount for a declining policy face value because what is insured is the principal and interest outstanding on a mortgage that is constantly being reduced by mortgage payments.
Thế chấp bảo hiểm nhân thọ đảm bảo an toàn một khoản vay mượn được bảo đảm bởi bđs và hay là có một cung cấp độ thời thượng tiền cho một giảm chính sách đối mặt với cái giá trị bởi những gì được bảo đảm là hiệu trưởng cùng lãi xuất nhan sắc về một thế chấp vay vốn mà là liên tục được giảm thanh toán giao dịch thế chấp.
Executive producer Hironobu Sakaguchi has stated that although he had concerns about the transition from 2d to 3 chiều backgrounds, the voice acting, & the transition khổng lồ real-time story-telling, the success of the Final Fantasy series can be attributed to constantly challenging the development team khổng lồ try new things.
Executive producer Sakaguchi Hironobu sẽ phát biểu rằng mặc dù ông ta lo lắng về bài toán chuyển nền từ 2d lên 3D, vấn đề lông tiếng, và việc chuyển thành nói chuyện thời hạn thực (real-time story-telling), thành công xuất sắc của Final Fantasy series hoàn toàn có thể được chỉ ra rằng không ngớt thách thức nhóm cải tiến và phát triển thử nghiệm đông đảo thứ mới.

Xem thêm: Top 3 Con Giáp May Mắn Nhất Cuối Năm 2017 Khiến Bao Người Ghen Tỵ


Janovich constantly reminds Walt of his wife"s desire for him khổng lồ go khổng lồ confession, which he does just before he dies.