ĐIỀU KIỆN TẠO THÀNH TAM GIÁC

     

Dạng 1: xác minh xem tất cả tồn tại một tam giác với tía cạnh là ba độ dài cho trước xuất xắc không?

Phương pháp:

+ tồn tại một tam giác bao gồm độ dài cha cạnh là (a,b,c) nếu

(left| b - c ight|


Bạn đang xem: điều kiện tạo thành tam giácbài xích 1: Tập đúng theo Q các số hữu tỉ
bài 4: giá chỉ trị tuyệt đối hoàn hảo của một vài hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân
bài bác 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ
bài 6: tỉ trọng thức
bài bác 7: tính chất cơ bản của dãy tỉ số cân nhau
bài 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả
bài bác 9: làm tròn số
bài xích 10: Số vô tỉ. Có mang về căn bậc hai
bài xích 11: Số thực
bài bác 12: Số hữu tỉ. Số thực

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
bài xích 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
bài xích 2: Đại lượng tỉ lệ nghịch
bài 4: Đồ thị hàm số y=ax (a khác 0)
bài bác 5: Ôn tập chương 2: Hàm số với đồ thị

CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ
bài 1: thu thập số liệu, thống kê, tần số
bài bác 2: Bảng tần số của tín hiệu
bài 4: Ôn tập chương 3: thống kê

CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
bài bác 1: có mang về biểu thức đại số
bài xích 2: cực hiếm của một biểu thức đại số
bài xích 4: Đơn thức đồng dạng
bài xích 5: Đa thức
bài xích 6: cộng trừ nhiều thức
bài 7: Đa thức một biến chuyển
bài bác 8: cộng trừ nhiều thức một phát triển thành


Xem thêm: Toán Cơ Bản Ví Dụ - Comment Below Follow Me @Lcons For More

bài bác 9: Nghiệm của nhiều thức một trở nên
bài 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số

CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG
bài bác 1: hai góc đối đỉnh
bài 2: hai đường thẳng vuông góc
bài xích 4: hai tuyến đường thẳng tuy vậy song.Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng tuy vậy song
bài xích 5: từ vuông góc đến tuy nhiên song
bài xích 6: Định lý

CHƯƠNG 6: TAM GIÁC
bài 1: Tổng tía góc của một tam giác
bài 2: hai tam giác đều bằng nhau
bài bác 4: ngôi trường hợp đều nhau thứ nhị của tam giác cạnh-góc-cạnh
bài 5: trường hợp cân nhau thứ tía của tam giác góc-cạnh-góc
bài xích 6: Tam giác cân nặng
bài 7: Định lý Pytago
bài bác 8: các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
bài 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC

CHƯƠNG 7: quan liêu HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ trong TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY trong TAM GIÁC
bài 1: tình dục giữa góc với cạnh đối lập trong một tam giác
bài xích 2: quan hệ tình dục giữa con đường vuông góc và con đường xiên, đường xiên và hình chiếu
bài 4: đặc thù ba mặt đường trung tuyến của tam giác
bài 5: đặc điểm ba mặt đường phân giác
bài bác 6: đặc thù đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác
bài 7: đặc điểm ba mặt đường cao của tam giác
bài xích 8: Ôn tập chương 7


*
Xem thêm: Đường Thẳng Đồng Quy Là Gì, Chuyên Đề Tìm M Để 3 Đường Thẳng Đồng Quy


*

học toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.