Đốt Cháy Hoàn Toàn 1 Este Đơn Chức Mạch Hở X Có Số Liên Kết Pi Nhỏ Hơn 3

     

⇒ MTB rắn = 12,88 ÷ 0,14 = 92 ⇒ muối tất cả M > 82 ⇒ muối hạt là CH3COOK.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 1 este đơn chức mạch hở x có số liên kết pi nhỏ hơn 3

⇒ X là CH3COOCH3. Đặt

*
; nKOH dư = y mol

||→ nKOH = x + y = 0,14 mol và mrắn khan = 98x + 56 y = 12,88 gam.

⇒ giải: x = 0,12 mol; y = 0,02 mol ⇒ m = 0,12 x 74 = 8,88 gam

Hoặc:m = mx = 74a gamgam với

*
.

BTKL có: 74a + 0,14 x 56 = 12,88 + 32a → a = 0,12 mol →m = 8,88 gam.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Thủy phân este X trong môi trường kiềm, nhận được natri axetat với ancol etylic. Phương pháp của X là


A. C2H3COOC2H5


B.CH3COOCH3


C.C2H5COOCH3


D.CH3COOC2H5


Câu 2:


Số đồng phân đơn chức ứng với cách làm phân tử C4H8O2 là


A. 6


B.3


C.4


D.5


Câu 3:


Cho 9,3 gam một ankyl amin X tính năng với hỗn hợp FeCl3 dư nhận được 10,7 gam kết tủa. Công thức cấu trúc của X là


A. CH3NH2


B.C2H5NH2


C.C3H7NH2


D.

Xem thêm: Luyện Nói Tự Sự Kết Hợp Với Nghị Luận Và Miêu Tả Nội Tâm Siêu Ngắn

C4H9NH2Chọn lời giải A


Câu 4:


Chất nào tiếp sau đây không nên là este?


A. HCOOCH3


B.CH3COOH


C.CH3COOCH3


D.HCOOC6H5


Câu 5:


Anilin (C6H5NH2) có phản ứng cùng với dung dịch


A. NaOH


B.Na2CO3


C.NaCl


D.HCl


Câu 6:


Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

C4H8O2 → X →Y →Z →C2H6

Công thức cấu tạo của những chất X, Y, Z là


A. C2H5OH, CH3COOH, CH3COONa


B.C3H7OH, C2H5COOH, C2H5COONa


C. C6H8OH, C3H7COOH, C3H7COONa


D.tất cả đông đảo sai


Bình luận


comment
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại hoanganhmotel.com


*

links
tin tức hoanganhmotel.com
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


hoanganhmotel.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


hoanganhmotel.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Sách Nick Vujicic Sống Cho Điều Ý Nghĩa Hơn Của Nick Vujicic


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email bạn đăng ký để lấy lại password
lấy lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


hoanganhmotel.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui mừng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
hoanganhmotel.com