Đốt Cháy Hoàn Toàn 20Ml Hỗn Hợp X Gồm C3H6 Ch4 Co

     

Đốt cháy hoàn toàn 40,0 ml tất cả hổn hợp X tất cả C3H6, CH4, teo (số mol CO gấp đôi lần số mol CH4), chiếm được 48 ml CO2 (các thể tích khí được đo sinh hoạt cùng đk nhiệt độ và áp suất). Tỉ khối của X đối với khí hiđro là: A. 25,8 B. 12,9 C. 22,2 D. 11,1

Đốt cháy trọn vẹn 40,0 ml các thành phần hỗn hợp X gồm C3H6, CH4, co (số mol CO gấp đôi lần số mol CH4), chiếm được 48 ml CO2 (các thể tích khí được đo ở cùng đk nhiệt độ với áp suất). Tỉ khối của X đối với khí hiđro là:

A. 25,8

B. 12,9

C. 22,2

D. 11,1Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml tất cả hổn hợp X gồm C3H6, CH4, teo (thể tích CO gấp đôi lần thể tích CH4), thu được 24,0 ml CO2 (các thể tích khí đo ở cùng đk nhiệt độ với áp suất). Tỉ khối của X đối với khí H2 là: A. 12,9. B. 25,8. C. 22,2. D. 11,1

Đốt cháy trọn vẹn 20,0 ml hỗn hợp X bao gồm C3H6, CH4, teo (thể tích CO gấp rất nhiều lần lần thể tích CH4), thu được 24,0 ml CO2 (các thể tích khí đo sinh sống cùng đk nhiệt độ và áp suất). Tỉ khối của X so với khí H2 là:

A.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 20ml hỗn hợp x gồm c3h6 ch4 co

12,9.

B. 25,8.

C. 22,2.

D. 11,1


*

Đặt VC3H6 = a ; VCH4 = b ⇒ VCO = 2b

Có VC3H6 + VCH4 + VCO = Vhỗn đúng theo = a + 3b = 20 (1)

Áp dụng định luật pháp bảo toàn nguyên tố C có:

VCO2 = 3VC3H6 + VCH4 + VCO ⇒ 24 = 3a + 3b (2)

Từ (1) với (2) ⇒ a = 2 ; b = 6

 ⇒ nC3H6 : nCH4 : nCO = 2 : 6 : 12 = 1 : 3 : 6

Gỉa sử: nC3H6 = 1 ⇒ nCH4 = 3 ⇒ nCO = 6

MX = ( mC3H6 + mCH4 + mCO ) / nX = (42 + 16.3 + 6.28) / (1+3+6) = 25,8

⇒ dX/H2 = 12,9

Đáp án A


Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml tất cả hổn hợp X gồmC3H6, CH4, CO(thể tích CO gấp hai lần thể tíchCH4), thu được 24,0 ml CO2 (các thể tích khí đo cùng ở đk nhiệt độ cùng áp suất). Tỉ khối của X so với khí hiđro là A. 22,2 B. 25,8 C. 12,9 D. 11,1

Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml tất cả hổn hợp X gồmC3H6, CH4, CO(thể tích CO gấp rất nhiều lần lần thể tíchCH4), thu được 24,0 ml CO2 (các thể tích khí đo thuộc ở điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tỉ khối của X so với khí hiđro là

A. 22,2

B. 25,8

C. 12,9

D. 11,1


Hỗn hợp khí X có (CH4 ,CO2 ,O2) thuộc đo ở điều kiện nhiệt độ với áp suất ,trong kia tỉ lệ số mol CH4 cùng CO2 thứu tự là 1:1 biết tỉ khối hỗn hợp X đối với Hidro là 15,5

-tính phần trăm thể tích mỗi khí ý trong các thành phần hỗn hợp X

-Tính phần trăm trọng lượng mỗi khí trong các thành phần hỗn hợp X


Hỗn hợp khí X tất cả (CH4 ,CO2 ,O2) cùng đo ở điều kiện nhiệt độ cùng áp suất ,trong kia tỉ lệ số mol CH4 và CO2 theo thứ tự là 1:1 biết tỉ khối tất cả hổn hợp X so với Hidro là 15,5

 

-tính tỷ lệ thể tích từng khí ý trong hỗn hợp X

 

-Tính phần trăm cân nặng mỗi khí trong tất cả hổn hợp X

 

 


Đốt cháy trọn vẹn 10 ml khá một este X bắt buộc vừa đủ 50 ml khí O2, thu được hỗn hợp Y có khí CO2 và hơi H2O bao gồm tỉ lệ thể tích tương xứng là 5 : 4. Ngưng tụ tổng thể hơi H2O trong Y, thấy sót lại 50 mL khí. Biết những thể tích khí với hơi đo nghỉ ngơi cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Phân tử khối của X là A. 86 B. 100 C. 132 D. 118

Đốt cháy trọn vẹn 10 ml khá một este X đề xuất vừa đầy đủ 50 ml khí O2, thu được tất cả hổn hợp Y bao gồm khí CO2 với hơi H2O gồm tỉ lệ thể tích khớp ứng là 5 : 4. Dừng tụ toàn bộ hơi H2O trong Y, thấy còn lại 50 mL khí. Biết các thể tích khí cùng hơi đo sinh hoạt cùng đk nhiệt độ, áp suất. Phân tử khối của X là

A. 86

B. 100

C. 132

D. 118


Chọn lời giải C

50 mL khí không xẩy ra ngưng tụ làCO2; tỉ lệnH2O :nCO2 =4:5

→ có 40 mLH2O

các khí và hơi đo nghỉ ngơi cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất → chọn đk V = 10 mL ⇄ 1 mol.

Ta có: đốt 1 mol este X cần5 mol O2 →t05 mol CO2 +4 mol H2O

BTNT oxi bao gồm trong X:nO = 4

→ số O = 4 : 1 = 4.

Lại bao gồm số C = 5 : 1 = 5 với số H = 4 × 2 : 1 = 8

→ CTPT của X làC5H8O4

Tính được MX = 132


Hỗn phù hợp khí X có 02 cùng 03 bao gồm tỉ khối so với H2 là 23. Hỗn hợp khí Y gồm CH4 cùng C2H2 tất cả tỉ khối đối với H2 là 11. Để đốt cháy trọn vẹn V1 lít Y bắt buộc vừa đủ V2 lít X ( biết thành phầm cháy tất cả CO2 với H2O, các chất khí đo ngơi nghỉ cùng đk nhiệt độ, áp suất ). Xác định tỉ lệ V1:V2


Chia hỗn hợp có hai Ancol đơn chức X, Y (MX phân chia hỗn hợp có hai Ancol solo chức X, Y (MX Y) là đồng đẳng tiếp đến thành nhị phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần (1) nhận được 2,8 lít khí CO2 (đktc) cùng 3,15 gam H2O. Đun rét phần (2) cùng với H2SO4 quánh ở 140oC thu được các thành phần hỗn hợp E tất cả 0,625 gam hỗn hợp tía ete với hai Ancol dư. Hóa hơi trọn vẹn hỗn hợp bố ete bên trên thu thể tích hơi bằng thể tích của 0,21 gam khí N2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất). Vào E có tỉ lệ số mol của X với số mol của Y là

A. 4 : 3. 

B. 1 : 1

C. 3 : 4. 

D. 2 : 3.


Xem đưa ra tiết
Lớp 11Hóa học
1
0
GửiHủy

Lời giải:

+ phần 1: nCO2 = 0,125

nH2O = 0,175

nH2O > nCO2 ⇒ 2 ancol no hở

Gọi bí quyết chung của 2 ancol là CnH2n+2O

⇒ n : (n+1) = 0,125 : 0,175 ⇒ n = 2,5

⇒ 2 Ancol đó là C2H5OH(X) với C3H7OH(Y)

mà 2,5 = (3 + 2) : 2 ⇒ nC2H5OH = nC3H7OH = 0,125 : 2,5 : 2 = 0,025

+ phần 2: n ete = 0,21 : 28 = 0,0075 ⇒ nAncol phản bội ứng = 2n ete = 0,015 ;

nH2O = n ete = 0,0075

Áp dụng định hình thức bảo toàn m có:

mAncol phản nghịch ứng = m ete + mH2O

⇒ mAncol phản nghịch ứng = 0,625 + 0,0075.18 = 0,76

Gọi nC2H5OH phản nghịch ứng = a ; nC3H7OH phản ứng = b.

Xem thêm: Tổng Hợp 10 Bài Văn Nghị Luận Về Vấn Đề Môi Trường Hiện Nay, Nghị Luận Về Vấn Đề Môi Trường 2023

có a + b = nAncol bội phản ứng = 0,015

46a + 60b = mAncol bội phản ứng = 0,76g

⇒ a = 0,01 ; b= 0,005

⇒ nX/E = 0,025 – 0,01 = 0,015 ;

nY/E = 0,025 – 0,005 = 0,02

⇒ nX/E : nY/E = 0,015 : 0,02 = 3: 4

Đáp án C.


Đúng 0
Bình luận (0)
Đốt cháy trọn vẹn 50 ml các thành phần hỗn hợp khí X tất cả trimetylamin cùng hai hiđrocacbon đồng đẳng sau đó bằng một lượng oxi vừa đủ, chiếm được 375 ml hỗn hợp Y tất cả khí với hơi. Dẫn toàn thể Y trải qua dung dịch H2SO4 sệt (dư), thể tích khí còn lại là 175 ml. Những thể tích khí cùng hơi đo sinh hoạt cùng đk về ánh sáng và áp suất. Nhì hiđrocacbon đó là A. C2H6 và C3H8. B. C2H4 và C3H6. C. C3H6 và C4H8. D. C3H8 và C4H10.
Đọc tiếp

Đốt cháy hoàn toàn 50 ml hỗn hợp khí X bao gồm trimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp bằng một lượng oxi vừa đủ, chiếm được 375 ml các thành phần hỗn hợp Y gồm khí cùng hơi. Dẫn cục bộ Y trải qua dung dịch H2SO4 đặc (dư), thể tích khí còn lại là 175 ml. Các thể tích khí cùng hơi đo làm việc cùng đk về ánh nắng mặt trời và áp suất. Nhị hiđrocacbon đó là

A. C2H6 với C3H8.

B. C2H4 và C3H6.

C. C3H6 và C4H8.

D.

Xem thêm: 5 Bài Văn Mẫu Nghị Luận Tuổi Trẻ Và Tương Lai Đất Nước Hay Nhất

 C3H8 và C4H10.


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án C

Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì tỉ lệ thành phần thể tích đó là tỉ lệ số mol. Luôn luôn có VH2O = 550- 250 = 300 ml , VCO2 + V N2 = 250 mlNếu hỗn hợp là hidrocacbon no (ankan)→ Vankan + Vamin = VH2O - VCO2 - VN2 = 50 Nếu tất cả hổn hợp là anken → Vanken= VH2O -VCO2 - VN2 = 50 ml → Vamin = 50 ml → VN2= 25ml→ 50. 2+ 50.n = 250-25 → n = 2,5 → nhì anken là C2H4 với C3H6.Đáp án C.


Đúng 0

Bình luận (0)
Đốt cháy hoàn toàn 1 lít tất cả hổn hợp khí bao gồm ankin X cùng hiđrocacbon Y cần dùng 2,25 lít khí O2, thu được 1,5 lít khí CO2 (các thể tích khí đo nghỉ ngơi cùng đk nhiệt độ, áp suất). Phương pháp phân tử của X và Y lần lượt là: A. C2H2 và CH4 B. C3H4 và C2H6 C. C2H2 và C2H4 D. C3H4 cùng CH4
Đọc tiếp

Đốt cháy trọn vẹn 1 lít tất cả hổn hợp khí bao gồm ankin X cùng hiđrocacbon Y yêu cầu dùng 2,25 lít khí O2, thu được 1,5 lít khí CO2 (các thể tích khí đo sống cùng đk nhiệt độ, áp suất). Phương pháp phân tử của X cùng Y lần lượt là:

A. C2H2 cùng CH4

B. C3H4 với C2H6

C. C2H2 và C2H4

D. C3H4 và CH4


Xem đưa ra tiết
Lớp 11Hóa học
1
0
GửiHủy

Chọn A

C2H2 và CH4


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)