Edge nghĩa là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

edge
*

edge /edʤ/ danh từ lưỡi, cạnh sắc đẹp (dao...); tính sắcknife has no edge: dao này không sắc bờ, gờ, cạnh (hố sâu...); rìa, lề (rừng, cuốn sách...) đỉnh, sống (núi...) (như) knife-edge (nghĩa bóng) chứng trạng nguy khốn; cơ hội gay go, thời gian lao đaoto be on edge bực mình dễ dàng cáuto have the edge on somebody: (từ lóng) ở cầm cố lợi rộng aito set someone"s teeth on edge khiến cho ai bực mình; tạo cho ai gai người; làm cho ai ghê tởmto take the edge off one"s appetite tạo cho ăn mất ngon tạo nên đỡ đóito take the edge off someone"s argument tạo cho lý lẽ của người nào mất dung nhan cạnh ngoại cồn từ mài sắc, giũa sắt viền (áo...); làm cho bờ cho, làm cho gờ cho, có tác dụng cạnh cho xen (cái gì, câu...) vào, len (mình...) vào; dịch dần vàoto edge one"s way into a job: len lách vào một quá trình gì nội động từ đi né lên, lách lênto edge away từ tốn dịch xa ra (hàng hải) ra đi rato edge off mài mỏng dính (lưỡi dao...) (như) to lớn edge awayto edge on thúc đẩy, thúc giục
danh từ o gờ, rìa, đường viền; form (bản đồ); sống (núi) động từ o mài sắc § dividing edge : rìa phân chia, giới hạn phân chia § drill edge : răng lưỡi khoan § knife edge : lưỡi dao (của cân) § reef edge : gờ của ám tiêu § shelf edge : rìa ngoại trừ thềm lục địa, gờ thềm lục địa § straight edge : thước chữ T, êke kép § stratigraphic top edge : giới hạn trên của địa tầng § edge lease : vùng đất rìa Vùng đất có dầu khí ở tinh quái giới một mỏ Chỗ tiếp xúc dầu/nước hoặc khí/nước nằm ở dưới khoảng đất này § edge player : người thử khoan vùng rìa Người hoặc doanh nghiệp gánh nhận vùng đất với khoan giếng quanh vùng rìa của mỏ dầu § edge values : điểm lộ dầu các điểm tập trung cao độ của hiđrocacbon bên trên mặt đất, hình thành bởi vì vi thấm rỉ ở trên chỗ tiếp xúc dầu/nước bên trên bể chứa dưới đất § edge water : nước rìa Nước tự do tất cả ở biển vỉa chứa dầu hoặc khí § edge well : giếng ven rìa Giếng khoan xuống sườn của một cấu tạo hoặc ranh mãnh giới kế bên của một vỉa sản xuất Giếng ven rìa gọi là giếng biên mỏ thường gần chỗ tiếp xúc dầu/nước
*

*

*

edge

Từ điển Collocation

edge noun

1 place where sth ends

ADJ. top the top edge of the picture frame | bottom, lower | inner, inside | outer, outside | front | northern, southern, etc. | very Erosion has left the house perched on the very edge of the cliff. | cliff, water"s A row of boats was beached at the water"s edge.

VERB + EDGE reach We had reached the edge of the bản đồ and didn"t know which way to lớn go. | skirt The road skirts the western edge of the forest.

PREP. along the ~, around/round the ~ Smoke was making its way around the edges of the door. | at the ~ Soon we were at the edge of the woods. | on the ~ She sat on the edge of her bed. | over the ~ The car rolled over the edge of the cliff.

PHRASES right on the edge They live right on the edge of town.

2 sharp side of sth

ADJ. sharp | cutting | serrated a knife with a serrated edge | jagged, ragged, rough | smooth | blunt

VERB + EDGE sharpen

3 advantage

ADJ. competitive | slight | decided

VERB + EDGE give sb/sth | gain, have to gain a competitive edge over rival suppliers

PREP. ~ over The intensive training she had done gave her the edge over the other runners.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Edge nghĩa là gì

a sharp side formed by the intersection of two surfaces of an object

he rounded the edges of the box

a slight competitive advantage

he had an edge on the competition

v.

Xem thêm: Pull It Off Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Pull Off Trong Câu Tiếng Anh

provide with an edge

edge a blade


Microsoft Computer Dictionary

n. Acronym for Enhanced Data Rates for Global Evolution or Enhanced Data Rates for GSM & TDMA Evolution. A third-generation enhancement to lớn the Global System for sản phẩm điện thoại Communications (GSM) wireless service, which allows data, multimedia services, & applications khổng lồ be delivered on broadband at rates up to lớn 384 Kbps.

Xem thêm: Dạy Hát Dân Ca Nghệ Tĩnh: Lời Ru Con Ru Cả Tiếng Lòng, Ru Con Ru Cả Tiếng Lòng

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In graphics, a border joining two polygons. 2. In data structures, a liên kết between two nodes on a tree or graph. See also graph, node (definition 3), tree.

English Synonym & Antonym Dictionary

edges|edged|edgingsyn.: border bound fringe