Escape là gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
escape
*
escapedanh từ (escape from something) sự/trường vừa lòng trốn thoát; phương tiện đi lại để trốn thoát; cửa sinh Escape from Dartmoor prison is difficult Thật là khó trốn khỏi công ty tù Dartmoor There have been few successful escapes from this concentration camp Ít tất cả trường đúng theo nào trốn ngoài trại triệu tập này mà thành công xuất sắc When the guard"s back was turned, he made his escape Khi người lính gác quay sườn lưng đi, anh ta ngay tức khắc trốn thoát The fire escape is at the back of the building lối thoát hiểm hoả hoạn nằm ở phía sau toà bên The chieftain showed us the escape route on the bản đồ Vị tội nhân trưởng chỉ cho shop chúng tôi con đường tẩu thoát trên bản đồ escape pipe/valve ống/van bay (vật mang lại) sự giải trí tạm thời ngoài thực tại hoặc những các bước tẻ nhạt He listens lớn music as an escape from the pressures of work Anh ta nghe nhạc là để thoát khỏi sự mệt mỏi của công việc (kỹ thuật) sự thất thoát (hơi...) cây cỏ mọc thoải mái và tự nhiên (không vì gieo trồng...) to have a narrow (hairbreadth) escape suýt nữa thì bị tóm, may nhưng thoát được he had a narrow escape from death nó suýt toi mạng; suýt nữa là nó toi mạng; nó thoát bị tiêu diệt trong đường tơ kẽ tóc to lớn make good one"s escape xoay trở để thoát một cách an toàn vô sựngoại đụng từ thoát được; tránh được to escape death thoát bị tiêu diệt to escape punishment/being punished thoát khỏi sự trừng vạc How can we escape the curious crowds? có tác dụng sao họ tránh được đám đông hiếu kỳ? nothing escapes your attention chẳng bao gồm cái gì thoát ra khỏi sự chăm chú của anh (cái gì anh (cũng) chú ý đến) the fault escaped observation for months cả mấy tháng trời mà lỗi lầm ko được quan tâm đến his father"s name escapes me tôi quên bẵng thương hiệu của tía anh ta vô tình buột ra khỏi, thốt thoát ra khỏi (cửa miệng...) (lời nói...) a scream escaped his lips một giờ thét buột thoát khỏi cửa mồm anh ta, anh ta buột thét lên to lớn escape (somebody"s) notice bị quăng quật sót, không được lưu lại ýnội động từ (to escape from somebody / something) trốn thoát; thoát khỏi many prisoners of war have escaped đã có tương đối nhiều tù binh trốn bay the lion has escape from its cage nhỏ sư tử đã sổng chuồng (to escape from something) (nói về chất khí, hóa học lỏng...) rò rỉ; thoát ra Make a hole khổng lồ let water escape Hãy khoét một cái lỗ trộn nước thoát ra There"s gas escaping somewhere - can you smell it? gồm khí ga rò rỉ nơi đây - anh có ngửi thấy không?
*
/is"keip/ danh từ sự trốn thoát; phương tiện đi lại để trốn thoát, tuyến phố thoát, lối thoát hiểm sự thoát ly thực tế; phương tiện để thoát ly thực tiễn (kỹ thuật) sự bay (hơi...) cây cối mọc tự nhiên và thoải mái (không do gieo trồng...) !to have a narrow (hairbreadth) escape suýt nữa thì bị tóm, may mà thoát được ngoại động từ trốn thoát, kị thoát, ra khỏi to escape death thoát chết to escape punishment ra khỏi sự trừng vạc vô tình buột ra khỏi, thốt ra khỏi (cửa miệng...) (lời nói...) a scream escaped his lips một giờ thét buột thoát ra khỏi cửa miệng anh ta, anh ta buột thét lên nội cồn từ trốn thoát, bay bay ra (hơi...) !his name had escaped me tôi quên bẵng tên anh ta
*