Hàm Countif Là Gì

     
Excel mang lại hoanganhmotel.com 365 Excel mang đến hoanganhmotel.com 365 dành cho máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong những hàm thống kê, nhằm đếm con số ô đáp ứng nhu cầu một tiêu chí; ví như để đếm tần số một tp nhất định xuất hiện trong list khách hàng.

Bạn đang xem: Hàm countif là gì

Trong biểu mẫu dễ dàng và đơn giản nhất, COUNTIF cho biết:

=COUNTIF(Bạn ý muốn tìm ngơi nghỉ đâu?, bạn có nhu cầu tìm quý giá nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm những ô mà bạn có nhu cầu đếm. Phạm vi hoàn toàn có thể chứa số, mảng, phạm vi mang tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu biện pháp chọn phạm vi vào một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô nào sẽ được đếm.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng một số như 32, một đối chiếu như "> 32", một ô như B4, hoặc một trường đoản cú như "táo".

COUNTIF chỉ áp dụng một tiêu chí duy nhất. Sử dụng COUNTIFS nếu bạn muốn dùng nhiều tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng những ví dụ này vào Excel, hãy coppy dữ liệu trong bảng dưới rồi dán lại ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo trong các ô từ A2 tới A5. Kết quả là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô đựng đào (giá trị vào A4) trong những ô trường đoản cú A2 tới A5. Tác dụng là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số apple (giá trị vào A2) và cam (giá trị trong A3) trong số ô tự A2 cho tới A5. Hiệu quả là 3. Cách làm này thực hiện COUNTIF nhì lần để khẳng định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chuẩn ứng với một biểu thức. Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn 55 trong các ô từ B2 tới B5. Tác dụng là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 vào các ô từ B2 tới B5. Dấu cùng (&) sáp nhập toán tử so sánh khác cùng với () và quý hiếm trong B4 nhằm đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Tác dụng là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,") hoặc bằng (=) 32 và nhỏ hơn (

Các sự việc Chung

Sự cố

Đã xẩy ra lỗi gì

Trả về quý hiếm sai so với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự.

Để khớp các chuỗi dài thêm hơn 255 ký kết tự, hãy cần sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi lâu năm khác").

Xem thêm: Tết Trung Thu Là Tết Gì - Tết Trung Thu Còn Được Gọi Là Gì Khác

Không trả về hiệu quả khi bạn hy vọng đợi gồm kết quả.

Đảm bảo có ghi đối số criteria trong dấu ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp gỡ lỗi #VALUE! khi tham chiếu tới một trang tính khác.

Lỗi này xảy ra khi công thức gồm chứa hàm tham chiếu mang lại ô hoặc phạm vi trong một sổ thao tác làm việc đóng và những ô được xem toán. Để tuấn kiệt này hoạt động, sổ thao tác làm việc khác cần được mở.

Những bí quyết thực hành giỏi nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không tách biệt chữ hoa, chữ hay trong chuỗi văn bản.

Criteria không phân biệt chữ hoa/thường. Nói biện pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng cam kết tự đại diện

Có thể sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) cùng dấu sao (*)—trong criteria. Một dấu chấm hỏi khớp với một ký kết tự riêng biệt bất kỳ. Một dấu sao khớp với chuỗi cam kết tự bất kỳ. Nếu bạn muốn tìm vết chấm hỏi hay lốt sao thực sự, hãy nhập một vết sóng (~) trước cam kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") đang tìm các trường hợp bao gồm "táo" với chữ cái cuối cùng có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự không đúng.

Khi đếm cực hiếm văn bản, hãy bảo đảm dữ liệu ko chứa khoảng trắng ở đầu, khoảng trắng ở cuối, việc thực hiện không thống nhất lốt trích dẫn thẳng và cong hoặc ký tự không in ra. Trong những trường phù hợp này, COUNTIF hoàn toàn có thể trả về cực hiếm không mong muốn.

Thử áp dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, sử dụng phạm vi có tên

COUNTIF hỗ trợ các phạm vi vẫn đặt thương hiệu trong phương pháp (chẳng hạn như =COUNTIF(trái cây,">=32")-COUNTIF(trái cây,">85"). Phạm vi mang tên có thể bên trong trang tính hiện tại, một trang tính khác trong thuộc sổ thao tác làm việc hoặc trường đoản cú sổ làm việc khác. Để tham chiếu xuất phát từ một sổ thao tác khác, sổ làm việc thứ hai đó cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không đếm các ô dựa vào màu phông chữ hoặc nền ô. Mặc dù nhiên, Excel cung cấp Hàm do người dùng xác minh (UDF) bằng cách sử dụng các làm việc hoanganhmotel.com Visual Basic for Applications (VBA) trên các ô dựa trên màu fonts chữ hoặc nền. Đây là ví dụ về cách chúng ta có thể Đếm số ô tất cả màu ô chũm thể bằng phương pháp sử dụng VBA.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Bún Bò Nam Bộ Chuẩn Vị Ai Ăn Cũng Tấm Tắc Khen Ngon


Bạn đề xuất thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.