Có Bao Nhiêu Phân Số Bằng Phân Số 3/7 Có Tử Và Mẫu Đều Là Số Có 2 Chữ Số?

     
*

Cho phân số 3/7. Cộng thêm vào tử số và mẫu số của phân số đó với cùng một số tự nhiên ta được phân số bằng 7/9. Tìm số đó?


*

Hiệu của tử số và mẫu mã số là :

7 - 3 = 4

Khi cộng thêm vào tử số của phân số (frac37) thì hiệu của tử số và mẫu số không cố gắng đổi.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu phân số bằng phân số 3/7 có tử và mẫu đều là số có 2 chữ số?

Ta bao gồm sơ vật dụng :

Tử số bắt đầu : |---|---|---|---|---|---|---|

Mẫu số bắt đầu : |---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Tử số mới là :

4 : ( 9 - 7 ) . 7 = 14

Số yêu cầu tìm là :

14 - 3 = 11

Đáp số : 11


*

Khi cung cấp tử và mẫu của một phân số cùng một số thì ta sẽ có một phân số mới gồm hiệu không thay đổi so với phân số ban đầu. Vậy hiệu của phân số là

7 - 3 = 4 

Hiệu số phần của phân số bắt đầu là 

9 - 7 = 2 (phần)

Tử số của phân số mới là

4 : 2 x 7 =14

Vậy số tự nhiên đó là

14 - 3 = 11

Đáp số : 11


hiệu của ts cùng ms là :7-3=4

vẽ sơ trang bị tính hiệu - tỉ.

ts:7 ms:9.hiệu:4

ts mới: 4/(9-7)=2

số bắt buộc tìm :3-2=1

đúng 100%luôn nha


Hiệu của phân số sẽ là :

7-3=4 

Tử số là 7 phần 

Mẫu số là 9 phần . 

 Tử số phân số đó là:

4 : (9 -7) x 7 =28

Phải thêm cả tử vào mẫu mã số kia là:

28 - 7 = 21

nhớ cho chính mình nha ! 


cho phân số 3/7 cộng thêm vào cả tử và mẫu của phân số đó với cùng một số tự nhiên ta được một phân số bằng 7/9 tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên đó


Cho phân số 3/7 .Cộng tiếp tế tử số và mẫu số của phân số kia với cùng một số tự nhiên ta được phân số bằng phân số 7/9. Tìm số tự nhiên và thoải mái được cộng thêm ?


cho phân số 3/7 khi cộng thêm cả tử số và chủng loại số cùng với cùng một số trong những tự nhiên ta được một phân số bằng 7/9.hãy kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên đó


cho phân số (frac37)cộng cấp dưỡng cả tử và mẫu của phân số đó với 1 số tự nhiên và thoải mái ta được phân số mới bằng phân số (frac79).Tìm số thoải mái và tự nhiên đó


Câu 2: Khi cộng thêm vào cả tử và chủng loại số của phân số 3/7 cùng với cùng một số tự nhiên ta được một phân số bởi 101/103 . Tìm số tự nhiên đó.

Xem thêm: Quê Hương Của Giang Nam Đọc Hiểu Như Thế Nào? Bài Thơ: Quê Hương (Giang Nam


Câu 2: Khi thêm vào đó vào cả tử và chủng loại số của phân số 3/7 với cùng một trong những tự nhiên ta được một phân số bởi 101/103 . Search số tự nhiên và thoải mái đó


Ai trả lời được những thắc mắc này là bạn đó thông minh đó nha ! ( bởi mình hay nhấn được phần đông yêu mong là cho bài bác giống nhau nên mình sẽ mang đến những việc có kiểu bài xích giống nhau để các bạn dễ có tác dụng nha ! )Bài 1: cho phân số 45/67. Tìm một số tự nhiên, làm thế nào cho khi giảm số đó ở tử số cùng thêm số đó mẫu mã số của phân sô kia ta được phân số có giá trị bởi 5/9.Bài 2 : mang đến phân số 3/7. Khi thêm vào đó vào cả tử số và mẫu mã số của phân số kia cùng một trong những tự nhiên ta được phân số 7/9. Tìm số tự nhiên và thoải mái đó.Bài 3 : Ch...
Đọc tiếp

Ai vấn đáp được những thắc mắc này là bạn đó thông minh kia nha ! ( vì chưng mình hay nhận được đầy đủ yêu cầu là cho bài xích giống nhau phải mình sẽ mang lại những bài toán có kiểu bài giống nhau để chúng ta dễ làm nha ! )

Bài 1: mang lại phân số 45/67. Tìm một số tự nhiên, làm thế nào để cho khi giảm số đó ở tử số với thêm số đó mẫu số của phân sô đó ta được phân số có giá trị bởi 5/9.

Bài 2 : đến phân số 3/7. Khi cộng thêm vào cả tử số và mẫu số của phân số đó cùng một số trong những tự nhiên ta được phân số 7/9. Kiếm tìm số tự nhiên đó.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Khoảng 5 Đến 7 Câu Nói Về Những Việc Em Và Người Thân Đã Làm Trong Dịp Tết

Bài 3 : cho phân số 23/45. Hỏi cần thêm vào tử số và ngắn hơn ở mẫu số cùng một vài tự nhiên bởi bao nhiêu để được phân số 19/15.

 


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
3
0

Cho phân số (frac34). Nếu thêm vào đó vào cả tử và mẫu với cùng một trong những tự nhiên ta được một phân số bằng phân số (frac79). Tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái đó


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0

Cho phân số 3/7. Thêm vào đó vào cả tử với mẫu một trong những tự nhiên ta được phân số 7/9. Tra cứu số đó


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
3
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)