Hòa Tan 9.14 Gam Hợp Kim Cu Mg Al

     
*Bạn đang xem: Hòa tan 9.14 gam hợp kim cu mg al

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học tập 12 Toán học 12 giờ đồng hồ Anh 12
đồ dùng lí 12
*
hóa học 12
*
lịch sử vẻ vang 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học tập 12


Xem thêm: Ông Tổ Phương Pháp Mổ Gan Khô Của Giáo Sư Tôn Thất Tùng, Gs Tôn Thất Tùng

Ngữ văn 11 Toán học 11 tiếng Anh 11 thứ lí 11

Câu hỏi hòa tan 9,14 gam kim loại tổng hợp Cu, Mg, Al bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl chiếm được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54 gam chất rắn Y cùng dung dịch Z. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cảnh giác dung dịch Z thu được lượng muối khan là:

A 19,025 g. B 31,45 g. C 33,99 g. D 56,3 g.

Phương pháp giải:

Cho 3 sắt kẽm kim loại Cu, Mg, Al vào dd HCl thì Cu ko tan → rắn Y thu được là Cu → mCu = 2,54 (g)

→ mMg+Al = 9,14 - mCu = 9,14 - 2,54 = 6,6 (g)

có: nCl- (trong muối) = nHCl = ? (mol)

Dung dịch Z chiếm được chứa: MgCl2 và AlCl3

BTKL ta có: mZ = mMg+Al + mCl- = ?
Xem thêm: Cách Lập Công Thức Hóa Học Lớp 8 : Bài Tập Viết Công Thức Hóa Học

Lời giải đưa ra tiết:

Cho 3 kim loại Cu, Mg, Al vào dd HCl thì Cu ko tan → rắn Y chiếm được là Cu → mCu = 2,54 (g)

→ mMg+Al = 9,14 - mCu = 9,14 - 2,54 = 6,6 (g)

(n_H_2(dktc) = 7,84 over 22,4 = 0,35,(mol)) 

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑

Theo 2 PTHH ta thấy: ∑ nHCl = 2nH2 = 2.0,35 = 0,7 (mol)

có: nCl- = nHCl = 0,7 (mol)

Dung dịch Z thu được chứa: MgCl2 và AlCl3

BTKL ta có: mZ = mMg+Al + mCl- = 6,6 + 0,7.35,5 = 31,45 (g)

Đáp án B


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hoanganhmotel.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.