Khối lượng tinh bột cần dùng

     
*Bạn đang xem: Khối lượng tinh bột cần dùng

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học 12 Toán học 12 giờ Anh 12
trang bị lí 12
*
hóa học 12
*
lịch sử dân tộc 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 giờ Anh 11 đồ gia dụng lí 11

Câu hỏi trọng lượng của tinh bột đề xuất dùng trong quá trình lên men để tạo ra thành 5 lít rượu (ancol) etylic 460 là từng nào (biết năng suất của cả quy trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên hóa học là 0,8 g/ml)

A 5,4 kg. B 5,0 kg. C 6,0 kg.D 4,5 kilogam


Xem thêm: Ông Tổ Phương Pháp Mổ Gan Khô Của Giáo Sư Tôn Thất Tùng, Gs Tôn Thất Tùng

Phương pháp giải:

Đổi VC2H5OH = VddC2H5OH.độ rượu :100 = ? (lít) → thay đổi ra đơn vị chức năng (ml)

Đổi mC2H5OH = VC2H5OH.d = ? (gam) → nC2H5OH = ? (mol)

Tính cân nặng tinh bột lí thuyết bắt buộc lấy theo sơ đồ gia dụng sau: (C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH + 2nCO2

Vì %H = 72% cần mC6H10O5 thực tiễn  = m­C6H10O5 lí thuyết.100% :%H = ?


Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign & V_C_2H_5OH = fracV_dd,C_2H_5OH100.D_r^0 = frac5100.46^0 = 2,3,(l) = 2300,(ml) cr và m_C_2H_5OH = V_C_2H_5OH.D_C_2H_5OH = 2300.0,8 = 1840,(g) cr & m_C_2H_5OH = fracm_C_2H_5OHM_C_2H_5OH = frac184046 = 40,(mol) cr )

Sơ đồ: (C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH + 2nCO2

đôi mươi ← 40 (mol)

Theo PTHH: nC6H10O5 = 1/2nC2H5OH = 20 (mol) → m­C6H10O5 lí thuyết = 20.162 = 3240 (g)

Vì %H = 72% cần mC6H10O5 thực tiễn  = m­C6H10O5 lí thuyết.100% :%H = 3240.100%: 72% = 4500 (g) = 4,5 (kg)

Đáp án D


*
câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - xem ngay


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


Liên hệ chế độ


Xem thêm: Ở Mặt Thoáng Của Một Chất Lỏng Có Hai Nguồn Kết, Hợp A Và B Cách N

*

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hoanganhmotel.com gửi các thông tin đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.