MUỐI TÁC DỤNG VỚI AXIT

     

Trong bài viết dưới đây, công ty chúng tôi sẽ chia sẻ các tính hóa chất của muối và những dạng bài bác tập của đặc điểm hóa học của muối bột thường gặp mặt có lời giải cụ thể để các bạn vận dụng vào làm bài bác tập dễ dàng và đơn giản và đúng chuẩn nhất.

Bạn đang xem: Muối tác dụng với axit


Tính chất hóa học của muối

1. Muối tác dụng với kim loại

Dung dịch muối có thể chức năng với sắt kẽm kim loại tạo thành muối new và kim loại mới.

Điều kiện: sắt kẽm kim loại mạnh hơn đẩy kim loại yếu hơn thoát ra khỏi muối

Ví dụ:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

2. Muối công dụng với axit

Muối bao gồm thể tính năng được với axit tạo nên thành muối bắt đầu và axit mới.

Điều kiện: Axit mới yếu rộng axit phản ứng hoặc muối bắt đầu không chảy trong axit mới

Ví dụ: bé dại vài giọt dung dịch axit sunfuric vào ống nghiệm đựng dung dịch muối bari clorua BaCl2.

Hiện tượng: gồm kết tủa white xuất hiện.

Giải thích: làm phản ứng tạo thành muối bột BaSO4 màu sắc trắng, ko tan trong axit.

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl

3. Muối tính năng với hỗn hợp muối

Hai hỗn hợp muối bao gồm thể công dụng với nhau tạo nên thành hai muối mới.

Điều kiện: 1 hoặc 2 muối hạt là hóa học kết tủa

Ví dụ:

NaCl + AgNO3 → AgCl ↓+ NaNO3

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

4. Muối chức năng với hỗn hợp bazơ

Dung dịch muối tất cả thể tính năng với dung dịch bazơ tạo nên thành muối mới và bazơ mới.

Điều kiện: 1 hoặc 2 chất thành phầm là chất kết tủa

Ví dụ: bội phản ứng giữa dung dịch muối đồng sunfat CuSO4 cùng dung dịch natri hidroxit NaOH.

Hiện tượng: mở ra chất không tan màu xanh lá cây lơ.

Giải thích: muối CuSO4 công dụng với dung dịch NaOH tạo nên chất ko tan màu xanh là đồng (II) hidroxit.

CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

Dung dịch muối khác cũng có thể tác dụng với hỗn hợp bazơ tạo nên chất không tan. Ví dụ, muối hạt Na2CO3 bội phản ứng cùng với Ba(OH)2 tạo ra BaCO3 ko tan:

Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + 2NaOH

5. Phản nghịch ứng phân hủy muối

Nhiều muối bị phân diệt ở nhiệt độ cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

Ví dụ:

2KClO3 →t0 2KCl + 3O2

2KMnO4 t→t0 K2MnO4 + MnO2 + O2

CaCO3 →t0 CaO + O2

Bài tập về đặc điểm hóa học của muối

Ví dụ 1: Hãy nêu ra một hỗn hợp muối khi công dụng với một dung dịch hóa học khác thì tạo ra ra:

a) hóa học khí.

b) chất kết tủa.

Viết những phương trình hóa học.

Lời giải

a) tạo thành chất khí, lấy ví dụ muối cacbonat (CaCO3, Na2CO3, NaHCO3) hoặc dung dịch muối sunfit (Na2SO3) tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng):

CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 ↑ + H2O

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑ + H2O

b) Tạo chất kết tủa, ví dụ hỗn hợp muối (BaCl2, Ba(CH3COO)2, Ba(NO3)2 …) tác dụng với hỗn hợp H2SO4 tạo ra kết tủa BaSO4.

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HCl

Ba(CH3COO)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2CH3COOH

Hoặc những dung dịch muối hạt bari chức năng với hỗn hợp muối cacbonat (Na2CO3, K2CO3) tạo ra BaCO3 kết tủa.

Ba(NO3)2 + Na2CO3 → BaCO3 ↓ + 2NaNO3.

Ví dụ 2: bao gồm 3 lọ ko nhãn, từng lọ đựng hỗn hợp muối sau: CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy dùng gần như dung dịch gồm sẵn vào phòng thí điểm để nhận ra chất đựng trong mỗi lọ. Viết các phương trình hóa học.

Lời giải

Trích mẫu mã thử và đánh số thứ tự:

– dùng dd NaCl tất cả sẵn trong phòng nghiên cứu lần lượt cho vào từng mẫu thử trên:

+ tất cả kết tủa trắng xuất hiện đó là sản phẩm của AgNO3.

Xem thêm: Thủy Tinh Có Dẫn Điện Không ? Thủy Tinh Có Phải Là Chất Dẫn Điện Không

PTHH: NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

+ không có hiện tượng gì là CuSO4 cùng NaCl

– cần sử dụng dung dịch NaOH tất cả trong chống thí nghiệm bỏ vào 2 mẫu mã còn lại:

+ mẫu mã nào bao gồm kết tủa đó là thành phầm của CuSO4.

PTHH: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4.

+ còn lại là NaCl.

Ví dụ 3: gồm có dung dịch muối hạt sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho thấy thêm muối nào tất cả thể công dụng với:

a) dung dịch NaOH.

b) hỗn hợp HCl.

c) dung dịch AgNO3.

Nếu có phản ứng, hãy viết những phương trình hóa học.

Lời giải:

a) tính năng với hỗn hợp NaOH là dung dịch các muối Mg(NO3)2 và CuCl2 vày sinh ra

Mg(OH)2 kết tủa, Cu(OH)2 kết tủa.

Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaNO3

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

b) không muối nào công dụng với hỗn hợp HCl.

c) tác dụng với hỗn hợp AgNO3 là dung dịch muối CuCl2 chế tác AgCl kết tủa trắng.

CuCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + Cu(NO3)2.

Ví dụ 4: Trộn 30ml dung dịch gồm chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dung dịch bao gồm chứa 1,7 g AgNO3.

a) Hãy cho thấy hiện tượng quan cạnh bên được với viết phương trình hóa học.

b) Tính trọng lượng chất rắn sinh ra.

c) Tính mật độ mol của chất còn sót lại trong hỗn hợp sau phản nghịch ứng. Nhận định rằng thể tích của dung dịch biến hóa không xứng đáng kể.

Lời giải:

a) Phương trình phản nghịch ứng CaCl2(dd) + 2AgNO3 → 2AgCl (r) + Ca(NO3)2 (dd)

Hiện tượng quan gần kề được: tạo nên chất không tan, color trắng, lắng dần dần xuống lòng cốc chính là AgCl

b) MCaCl2 = 40 + 35,5. 2 = 111g/mol ; MAgNO3 = 108 + 14 + 16.3 = 170g / mol

nCaCl2 = 2,22 : 111 = 0,02 mol

nAgNO3 = 1,7 : 170 = 0,01 mol

Tỉ lệ mol: 0,02/1 > 0,01/2 ⇒ AgNO3 phản ứng hết, CaCl2 dư.

Theo pt: nAgCl = nAgNO3 = 0,01 (mol) ⇒ mAgCl = 0,01. 143,5 = 1,435 (g)

c) Chất còn sót lại sau phản bội ứng: Ca(NO3)2 cùng CaCl2 dư

Theo pt:

*

Ví dụ 5: cho 200g hỗn hợp Ba(OH)2 17,1% vào 500g dung dịch các thành phần hỗn hợp (NH4)2SO4 1,32% và CuSO4 2%. Sau khi xong tất cả các phản ứng ta thu được khí A, kết tủa B và dung dịch C.

Xem thêm: Bài Viết Về Ước Mơ Bằng Tiếng Anh Siêu Hay (33 Mẫu), Những Câu Nói Hay Về Ước Mơ Bằng Tiếng Anh 2022

a/ Tính thể tích khí A (đktc)

b/ lấy kết tủa B rửa sạch cùng nung sống nhiệt cao đến cân nặng không thay đổi thì được bao nhiêu gam rắn?

c/ Tính mật độ % của các chất vào C.

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

a/ Khí A là NH3 rất có thể tích là 2,24 lit

b/ trọng lượng BaSO4 = 0,1125 . 233 = 26,2g và mCuO = 0,0625 . 80 = 5g

mdd = Tổng cân nặng các hóa học đem trộn – mkết tủa – mkhí

mdd = 500 + 200 – 26,21 – 6,12 – 1,7 = 666g

Nồng độ % của dung dịch Ba(OH)2 = 2,25%

Ví dụ 6:

Trong phòng thí nghiệm, người ta thường dùng muối KNO3 để điều chế khí oxi bằng phản ứng phân hủy. Để điều chế 1,12 lít khí O2 (đktc) thì trọng lượng muối phải dùng là

Hướng dẫn giải chi tiết:

nO2= 1,12: 22,4 = 0,05 mol

PTHH: 2KNO3 →t0 2KNO2 + O2

Theo phương trình:

nKNO3 = 2.nO2 = 0,1mol ⇒mKNO3 = 0,1.101= 10,1gam

Hy vọng với những kỹ năng và kiến thức về đặc thù hóa học tập của muối hoàn toàn có thể giúp bạn vận dụng vào làm bài tập gấp rút và đúng mực nhất