NGƯỜI TA VIẾT LIỀN NHAU CÁC SỐ TỰ NHIÊN CHẴN LIÊN TIẾP

     
*

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học 12 Toán học 12 giờ đồng hồ Anh 12
thiết bị lí 12
*
hóa học 12
*
lịch sử dân tộc 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 tiếng Anh 11 thứ lí 11

Câu hỏi fan ta viết tức thì nhau dãy các số từ nhiên bắt đầu từ 1: 1; 2; 3; 4; 5; … Hỏi chữ số thiết bị 659 là chữ số nào?

A (3)B (4)C (5)D (6)

Phương pháp giải:

Bằng cách tính số những chữ số dùng để viết những số tất cả 2 chữ số, và các số tất cả 3 chữ số ta số lượng giới hạn được chữ số sản phẩm 659 của hàng là số bao gồm 3 chữ số.

Bạn đang xem: Người ta viết liền nhau các số tự nhiên chẵn liên tiếp

Tìm số những số tất cả 3 chữ số được viết cho đến số 659.

Tính toán ta đang tìm ra được chữ số thứ 659 là chữ số 5.


Lời giải chi tiết:

Số những số từ là 1 đến 9 là: (9 - 1 + 1 = 9) (số).

Số các số tất cả hai chữ số là: (99 - 10 + 1 = 90) (số).

Xem thêm: Hai Bà Trưng Quê Ở Đâu ? Quê Hương Của 2 Bà Trưng Là Ở Đâu

Số các số có cha chữ số là: (999 - 100 + 1 = 900) (số).

Số những chữ số dùng để làm viết các số có 1 chữ số và có 2 chữ số trong dãy là:

(9 + 90.2 = 189) (chữ số).

Số những chữ số dùng để làm viết các số có 1 chữ số, có 2 chữ số và có 3 chữ số trong hàng là:

(9 + 90.2 + 900.3 = 2889) (chữ số).

Xem thêm: Từ Văn Bản Bàn Luận Về Phép Học Em Có Suy Nghĩ Gì Về Mối Quan Hệ Giữa Học Và Hành

Do (189

*
thắc mắc trước

Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - xem ngay


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ chế độ
*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hoanganhmotel.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.