Nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì

     

I, một số khái nệm cơ bản.Bạn đang xem: động cơ xăng 2 kì

1, Điểm chết của Pit-tông:

Điểmchết của Pit-tông là vị trí nhưng mà tại kia Pit-tông thay đổi chiều đưa động, bao gồm 2 điểm chết.

Bạn đang xem: Nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì

Bạn đã xem: Nguyên lí thao tác của bộ động cơ xăng 2 kì


*

Điểm chết trên (ĐCT) là vấn đề chết cơ mà tại đó Pit-tông làm việc gần trọng điểm của trục khuỷu tuyệt nhất (H.21.1a).

Điểm bị tiêu diệt dưới (ĐCD) là vấn đề chết nhưng tại đó Pit-tông sinh sống xa tâm của trục khuỷu tốt nhất (H.21.1b).

2, hành trình dài của Pit-tông (S).


*

Hành trình của Pit-tông là quảng đường mà Pit-tông đi được thân hai điểm bị tiêu diệt (S).

Khi Pittông di chuyển được một hành trình dài thì trục khuỷu cù 180o.

Gọi R là nửa đường kính quay của trục khuỷu thì S=2R

3, Thể tích toàn phần (Vtp) (Cm3 hoặc Lít).

Vtp là thể tích Xilanh ( thể tích không giới hạn bởi Xilanh, nắp máy cùng đỉnh pit-tông khi pittông ngơi nghỉ ĐCT (H 21.1a)

4, Thể tích buồng cháy (Vbc) (Cm3 hoặc Lít).

Vbc là thể tích xilanh lúc pit-tông ngơi nghỉ ĐCT (H 21.2b)

5, Thể tích công tác (Vct) (Cm3 hoặc Lít).

Vct là thể tích xilanh được giới hạn bởi 2 điểm chết Vct= Vtp+ Vbc .(H 21.1c)

Nếu gọi D là đường kính xilanh ta bao gồm (V_ct = fracpi D^3S4)

6, Tỉ số nén(varepsilon )

Tỉ số nén là tỉ số giữa Vtp và Vbc :(varepsilon = fracV_tpV_bc)

Động cơ xăng (varepsilon )= 6÷10.

Động cơ Điêzen (varepsilon )= 15÷21.

7, Chu trình thao tác làm việc của đụng cơ


*

Khi rượu cồn cơ thao tác làm việc trong xilanh ra mắt 4 quá trình nạp, nén , cháy - dãn nở , thải .

4 quy trình này được lặp đi lặp lại có tính chu kì .

4 quá trình đó chế tác thành 1 quy trình , tính từ bỏ khi ban đầu quá trình nạp mang đến khi xong xuôi quá trình thải .

8, Kì

Kì là phần của chu trình ra mắt trong thời gian một hành trình dài của pit-tông (tương đương vởi trục khuỷu tảo 1800)

Kết luận:

Chu trình được xong trong 2 kì ta gồm động cơ 2 kì ( trục khuỷu cù 3600)

Chu trình được chấm dứt trong 4 kì ta bao gồm động cơ 2 kì ( trục khuỷu tảo 7200 )

II, Nguyên lí làm việc của hộp động cơ 4 kì

1, Nguyên lí thao tác làm việc của hộp động cơ Điêzen 4 kì


*

a) Kì 1: Kì nạp:

Pittông đi từ ĐCT xuống ĐCD dựa vào trục khuỷu dẫn động, xupáp nạp mở, xupáp thải đóng.

Bên vào xilanh rượu cồn cơ:

V tăng dần.

P giảm dần.

Do sự chênh lệch áp suất giữa phía bên trong và bên ngoài xilanh đề nghị không khí được hấp thụ vào xilanh động cơ.

b) Kì 2: Kì nén:

Pittông đi từ ĐCD lên ĐCT nhờ trục khuỷu dẫn động, cả hai xupáp đều đóng.

Bên trong xilanh hễ cơ:

V giảm dần.

P và T tăng dần.

Cuối kì nén vòi vĩnh phun đã phun tơi một lượng nguyên nhiên liệu điêzen vào phòng cháy hòa trộn với khí nóng tạo nên thành hòa khí.

Xem thêm: Thế Nào Là Đường Trung Trực Của Một Đoạn Thẳng, Đường Trung Trực Là Gì

c) Kì 3: Cháy dãn nở - Kì nổ:

Trong điều kiện áp suất và ánh sáng trong xilanh cao, hòa khí tự bốc cháy tạo thành áp suất cao đẩy pít-tông đi xuống, qua thanh truyền có tác dụng trục khuỷu quay và sinh công.

Vì vậy, kì này còn gọi là kì sinh công.

d. Kì 4: (Thải)

Pittông đi từ ĐCD lên ĐCT dựa vào trục khuỷu dẫn động, xupáp nạp đóng, xupáp thải mở.

Bên vào xi lanh hễ cơ:

V sút dần.

P tăng dần.

Do sự chênh lệch áp suất giữa phía bên trong và phía bên ngoài xilanh cần không khí được thải ra cửa ngõ thải.

Trong thực tế để nạp được rất nhiều hơn với thải được không bẩn hơn, những xupap được sắp xếp mở sớm với đóng muộn hơn ,đồng thời để quy trình cháy-dãn nở ra mắt tốt hơn, vòi phun cũng được bố trí ở phun nghỉ ngơi cuối kì nén, trước lúc pít-tông lên tới mức DCT

Trong chu trình làm việc của động cơ 4 kỳ thì kỳ cháy dãn nở là kỳ duy nhất sinh công, các kỳ còn lại là các kỳ tiêu tốn công đang sinh ra.

Để nạp được nhiều rộng và thải được sạch rộng thì các xupáp được bố trí mở sớm hơn và đóng muộn hơn.

2, Nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì

Nguyên lí thao tác làm việc của hộp động cơ Xăng 4 kì tựa như như nguyên lí thao tác của hộp động cơ Điêzen 4 kì. Chỉ khác ở cả 2 điểm sau:

Trong kì hấp thụ ở động cơ Điêzen khí hấp thụ vào là không khí, ở hộp động cơ xăng khí hấp thụ vào là hoà khí (hỗn hợp gồm xăng và ko khí)..

Cuối kì nén, ở động cơ Điêzen ra mắt quá trình xịt nhiên liệu, ở động cơ xăng Bugi bật tia lửa điện để châm cháy hòa khí..

III, Nguyên lí thao tác của động cơ 2 kì.

1, Đặc điểm cấu trúc của hộp động cơ 2 kì:


*

Sơ đồ cấu tạo củađộng cơ xăng 2 kì

1- Bugi

2- Pit-tông

3- cửa thải

4- cửa ngõ nạp

5- Thanh truyền

6- Trục khuỷu

7- Cạc te

8- Đường thông cạc te vói cửa ngõ quét

9- cửa quét

10- Xi lanh

2, Nguyên lí làm việc của hộp động cơ xăng 2 kì

a. Kì 1

Pít-tông đi từ bỏ ĐCT xuống ĐCD, trong xi lanh xẩy ra các quy trình cháy dãn nở, thải tự do, quét cùng thải khí.

Đầu kì 1, pit-tông sinh hoạt ĐCT (H 21.4a), khí cháy gồm áp suất cao đẩy pit-tông

Đi xuống làm cho trục khuỷu quay và sinh công, quá trình cháy dãn nở hoàn thành khi pit-tông bắt đầu mở cửa ngõ quét 3 (H21.4b).

Từ khi pit-tông xuất hiện thải cho đển khi bước đầu mở cửa ngõ quét (H 21.4c). Khí thải vào xi lanh bao gồm áp suất cao qua cửa thải thoát ra ngoài, quá trình này còn được gọi là giai đoạn thải từ do.

Từ khi pit-tông mở cửa quét cho tới khi cho tới ĐCD (H 21.4d) hoà khí tất cả áp suất cao từ cacte qua con đường thông 8 và cửa ngõ quét đi vào xi lanh đẩy khí thải trong xi lanh qua cửa thải ra ngoài, quy trình này được gọi là tiến độ quét thải khí.

Đồng thời khi pit-tông đi xuống đóng cửa nạp tính đến khi pit-tông đến ĐCD, hoà khí trong cacte được nén yêu cầu áp suất và ánh nắng mặt trời hoà khí tăng lên.

Pit-tông được sắp xếp đóng cửa nạp trước khi open quét bắt buộc hoà khí trong cacte có áp suất cao.

b. Kì 2:

Pít-tông được trục khuỷu dẫn động đi từ ĐCD lên ĐCT, vào xi lanh diễn ra các vượt trìng quét-thải khí, lọt khí, nén, cùng cháy-dãn nở.

Lúc đầu cửa quét và cửa thải vẫn mở (H21.4d) hoà khí bao gồm áp suất cao trường đoản cú cạcte qua con đường thông 8 và cửa quét 9 vẫn liên tục đi vào xi lanh. Khí thải vào xi lanh qua cửa thải ra ngoài. Quá trình quét thải khí chỉ kết thúc khi pít-tông ngừng hoạt động quét (H21.4e)

Từ lúc pit-tông tạm dừng hoạt động quét mang lại khi đóng cửa thải (H 21.4g) thì một trong những phần hoà khí vào xi lanh bị lọt ra cửa thải ra ngoài. Tiến độ này điện thoại tư vấn là quá trình lọt khí.

Từ lúc pit-tông đóng cửa thải tới lúc đến ĐCT (H 21.4a) quy trình nén new thực sự diễn ra. Cuối kì 2 bugi bật tia lửa điện châm cháy hoà khí. Quy trình cháy bắt đầu.

Xem thêm: Hãy Tưởng Tượng Em Gặp Người Lính Lái Xe Trong Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính

3, Nguyên lí làm việc của hộp động cơ Điêzen 2 kì

Nguyên lí thao tác làm việc của bộ động cơ Điêzen 2 kì giống như như nguyên lí thao tác của động cơ xăng 2 kì. Chỉ khác ở hai điểm sau:

Cuối kì nén, ở hộp động cơ Điêzen diễn ra quá trình phun nhiên liệu, ở hộp động cơ xăng Bugi bật tia lửa điện.