Opposed to là gì

     
Rösti dishes are portrayed as a stereotypical part of the Swiss-Germanic culture, as opposed to Latin culture.

Bạn đang xem: Opposed to là gì


Món Rösti được diễn tả như là một trong những khuôn chủng loại của một trong những phần văn hoá fan Thụy sĩ cội Đức, trái ngược với văn hóa truyền thống Latin.
From this point on, Sun occupied primarily economic posts, as opposed to his previous foreign policy work.
Từ thời khắc này, ông chủ yếu thao tác làm việc trong nghành nghề kinh tế, trái ngược với công việc chính sách đối ngoại trước đây của ông.
Another disadvantage is that people may feel less comfortable communicating with a computer as opposed to a human.
In your eye, it becomes a grid formation, and therefore it becomes transparent, as opposed to opaque.
In your eye, it becomes a grid formation, và therefore, it becomes transparent, as opposed to opaque.
Trong đôi mắt bạn, nó thu xếp thành dạng mạng lưới, với nhờ đó, nó trở đề xuất trong suốt, chứ không phải mờ đục.
Those are more of the second kind of grammar, which linguists often hotline usage, as opposed to grammar.

Xem thêm: Các Cách Lấy Link Bài Viết Facebook Trên Máy Tính, Điện Thoại Mới 2022


Giống như loại ngữ pháp máy nhì, mà các nhà ngữ nghĩa học tập thường điện thoại tư vấn là bí quyết sử dụng, trái với ngữ pháp.
While I vì these calculations, you might hear certain words, as opposed to numbers, creep into the calculation.
Trong dịp tôi làm các phép tính, các bạn cũng có thể nghe một trong những từ, cùng với những số, thân phép tính toán.
When people express shame as opposed to embarassment , they typically cover the whole face , said Feinberg .
Khi mọi tín đồ bày tỏ sự xấu hổ trái ngược với hoảng loạn , họ thường xuyên che toàn cục khuôn khía cạnh , Feinberg nói .
The publication of those images, as opposed to the images themselves, caused a government to lớn change its policies.
Việc xuất phiên bản ra gần như hình ảnh, vốn đã đi ngược lại với đa số hình hình ảnh này khiến cho chính đậy phải thay đổi những thiết yếu sách.
It could not distinguish between drugs released by manufacturers as opposed to the pharmaceutical industry.

Xem thêm: Luận Dụng Thần Là Gì ? Tìm Dụng Thần Từ Tra Cứu Cơ Bản Tới Nâng Cao


Không thể minh bạch giữa các loại thuốc do những nhà chế tạo thải ra như là phòng đối công nghiệp dược phẩm.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M