Panel Nghĩa Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Panel nghĩa là gì

*
*
*

panel
*

panel /"pænl/ danh từ cán ô (cửa, tường), panô; ô vải khác màu (trên quần áo bầy bà); mảnh domain authority (cừu, dê... Nhằm viết) (pháp lý) list hội thẩm; ban hội thẩm; (Ê-cốt) list báo cáo; list bác sĩ bảo hiểm (đăng ký kết nhận chữa người bệnh theo chế độ bảo hiểm sống Anh) nhóm tín đồ tham gia hội thảo, nhóm người tham gia huyết mục "trả lời câu đố" ... (ở đài phát thanh, đài truyền hình); cuộc hội thảo... (ở đài vạc thanh, đài truyền hình...) Panô, bức ảnh tấm, bức ảnh dài đệm yên ngựa; yên chiến mã (không bao gồm cốt sắt) bảng, panendistribution panel: bảng phân phốicontrol panel: bảng điều khiểnsignal panel: bảng tín hiệu! ngoại đụng từ đóng góp ván ô, đóng panô (cửa, tường) may ô vải màu vào (quần áo) đóng góp yên (ngựa)
<"pænl> o panen Khoảng giữa những thanh giằng ở chân tháp khoan. o bảng, tấm lớn, panen o ủy ban, hội đồng giám khảo § central power control panel : bảng kiểm tra việc cung cấp năng lượng bình thường § control panel : bảng điều khiển, bảng kiểm tra, bảng treo dụng cụ § graphic panel : bảng biểu đồ § incoming panel : bảng chỉ số đến § instrument panel : bảng điều khiển, bảng thao tác
*

*Xem thêm: Tìm Hiểu Ngành Luật Kinh Tế Là Gì, Luật Kinh Tế

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

panel

Từ điển Collocation

panel noun

1 group of people

ADJ. distinguished a distinguished panel of academics | independent | international | advisory, interview, interviewing, judging, review, selection

VERB + PANEL convene, select, mix up | chair

PANEL + VERB be drawn from sb/sth a panel of scientists drawn from universities

PANEL + NOUN thành viên | interview | discussion | game The comedian will chair a new TV panel game.

PREP. on a/the ~ The head of department serves on the advisory panel. | ~ on an independent panel on takeovers and mergers

PHRASES a thành viên of a panel, a panel of experts/judges The winners were chosen by a panel of judges.

2 part of a door, wall, etc.

ADJ. ceiling, door, wall | sliding

VERB + PANEL fit, insert, put in | remove, take out

3 section of vehicle body toàn thân

ADJ. front, rear | nearside, offside | body toàn thân My rear nearside body toàn thân panel needed replacing after the accident.

VERB + PANEL beat

PANEL + NOUN beater, beating He works as a panel beater in a local garage.

4 surface containing controls

ADJ. control, display, instrument

PREP. on a/the ~ A red light flashed on the control panel.

Từ điển WordNet


n.

sheet that forms a distinct (usually flat) section or component of somethinga group of people gathered for a special purpose as to plan or discuss an issue or judge a contest etca pad placed under a saddle

v.

decorate with panels

panel the walls with wood
Xem thêm: Paper Towel Là Gì - Phân Biệt Khái Niệm Napkin, Tissue, Paper Towel

English Synonym and Antonym Dictionary

panels|paneled|panelled|paneling|panellingsyn.: barrier board division forums group partition separation wall