Range From Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Range from là gì

*

*

*Xem thêm: So Sánh Ip Xs Và Xr Hay Xs? So Sánh Chi Tiết Hai Máy So Sánh Chi Tiết Hai Máy

*

Range (Econ) Dải, khoảng.Bạn sẽ xem: Range from là gì
+ Một thước đo cường độ phân tán của một mẫu những quan tiếp giáp hoặc của một sự phân phối được xem như chênh lệch giứa những giá trị lớn số 1 và nhỏ nhất của biến số đó.range (thống kê) khoảng tầm biến thiên giao độ, hàng, phạm vi; miền (giá trị), dải // sắp xếp r. Of definition (logic học) miền xác định r. Of a function miền cực hiếm của một hàm r. Of points mặt hàng điểm r. Of projectile tầm phun của đạn r. Of a transformation miền quý giá của một phép biến hóa đổi r. Of a variable miền biến thiên của một phát triển thành số acceptable quality r. Miền chất lượng đồng ý được fixed r. (máy tính) miền núm định frequency r. Dải tần số interquartile r. (thống kê) khoảng chừng tứ phân vi projective r.s of points sản phẩm điểm xạ ảnh semi-interquartile r. Nửa khoảng tứ phân vị scale r. Dải thangdãyrange of a goods: dãy những điểm bán hàngrange of a phối of observations: toàn cự của một dãy những quan sátrange of a mix of observations: toàn cự của một dãy quan sátrange of products: dãy sản phẩmdãy hàngkhoảng chênhlĩnh vựclò bếploạiacceptable price range: các loại giá đồng ý đượccomplete range of articles: chủng nhiều loại hàng đầy đủrange of sizes: các loại kích cỡwider range securities: chứng khoán loại rộng lớn hơnlớpphạm viclosing range: phạm vi kết thúccooling range: phạm vi làm nguộicritical range: phạm vi cho tới hạnjob range: phạm vi công tácprice range: phạm vi giá bán cảquarantine range: phạm vi kiểm dịchrange of prices: phạm vi giá chỉ cảrange of products: phạm vi của sản phẩmrange of products: phạm vi sản phẩmrelevant range: phạm vi ham mê hợprelevant volume range: phạm vi sản lượng mê say hợpsalary range: phạm vi từ mức lương phải chăng nhất đến cả lương cao nhấttemperature range: phạm vi nhiệt độwage range: phạm vi tiền lươngtoàn cựrange of a mix of observations: toàn cự của một dãy các quan sátrange of a mix of observations: toàn cự của một hàng quan sátvùnginfra-red range: vùng hồng ngoạisensitivity range: vùng cảm thụspectral range: vùng quang quẻ phổultra-violet range: vùng tử ngoạiasset depreciation range systemchế độ xếp hàng khấu hao tài sảnfree rangekhu chăn thả thoải mái (gia cầm)historical trading rangekhung biến động giá cảindicator rangegiới hạn đổi khác màu chỉ thịmedium range economic outlooktriển vọng kinh tế tài chính trung hạnmedium range planningsự sáng kiến hóa trung hạnprice rangebậc giá. Price rangekhung giáprice rangethang giárange of a functionmiền quý hiếm của hàm sốrange of a goodstầm phân bố hàng hóarange of activitieskhu vực tác dụngrange of activitiestầm hoạt độngrange of pricekhung giárange of productslô sản phẩmrange of productsloạt thành phầm o khoảng, khoảng - khoảng cách từ nguồn mang đến máy thu trong thăm dò địa chấn. - khoảng cách tối đa có thể nhận được tín hiệu. - khoảng cách đến trạm định vị. - Chiều dài danh định của những vật nối ống, ví dụ ống chống, ống khoan với ống khai thác. O dãy, hàng o tầm, phạm vi, giới hạn, nghành nghề o vùng, miền § anticlinal range : dãy nếp lồi § boiling range : khoảng sôi, giới hạn sôi § distillation range : khoảng chừng chưng chứa § dune range : hàng cồn mèo § elastic range : miền bầy hồi § frequency range : khoảng chừng tần số, dải tần số § mean range : tầm trung bình, biên độ vừa phải § mountain range : dãy núi § permeability range : biên độ thấm § speed range : phạm vi tốc độ, khoảng vận tốc § tidal range : biên độ triều § viseosity range : biên độ ngấm § range of temperature : khoảng chừng nhiệt độ § range of mountain : dãy núi § range-pole : cọc tiêu, mốc § range-range system : hệ thống định vị kép


Xem thêm: ♥ 3 Từ 8 Chữ 1 Ý Nghĩa Là Gì, 3 Từ 8 Chữ 1 Ý Nghĩa I Love You

*

range

Từ điển Collocation

range noun

1 different things within the same category

ADJ. broad, enormous, extensive, great, huge, large, vast, wide | complete, comprehensive, full, whole | infinite | excellent, exciting, good, superb | astonishing, extraordinary, range.

PREP. beyond ~ This car is beyond the range of most people"s pockets. | in/within ~ Are we within range of the local transmitter? | out of ~ Don"t shoot yet?he"s still out of range. | outside a/the ~ It"s outside my range of vision. impressive, remarkable | diverse people from a diverse range of backgrounds | acceptable | limited, poor | new Come và see our new range of furniture. | sản phẩm For more information about our product range, call your local branch.

VERB + RANGE have, stock They stock a very wide range of garden products. | make, produce | offer (sb), provide (sb with), supply (sb with) We provide a full range of financial services. | choose (sth) from, try out Students can choose from a wide range of options. | create, develop, launch The company is launching a new range of cosmetics. | expand, extend

RANGE + VERB include sth Our comprehensive range of benefits includes pension và health insurance.

PREP. in a/the ~ the other models in their new range

PHRASES bottom/middle/top of the range This is a top of the range refrigerator.

2 amount between particular limits

ADJ. broad, wide | narrow | normal | ability, age, price, size, temperature, etc.

VERB + RANGE cover, encompass, feature, include The trade show will feature an enormous range of goods. | extend, increase trying to extend the range of children"s language

PREP. across a/the ~ There is considerable variation in ability across the range. | in a/the ~ Most of the students are in the age range 17?21. | outside a/the ~ No, that"s completely outside my price range. | within a/the ~ The màn chơi of mistakes is within the acceptable range of standards for a public organization. | ~ of a broad range of abilities

3 distance that it is possible to lớn travel, see, etc.

ADJ. long missiles effective over a long range | close, point-blank, short He shot her at point-blank

Từ điển WordNet

n.

a large tract of grassy mở cửa land on which livestock can graze

they used to lớn drive the cattle across the xuất hiện range every spring

he dreamed of a home on the range

a place for shooting (firing or driving) projectiles of various kinds

the army maintains a missile range in the desert

any good golf club will have a range where you can practice

the limits of the values a function can take

the range of this function is the interval from 0 khổng lồ 1

a variety of different things or activities

he answered a range of questions

he was impressed by the range và diversity of the collection

have a range; be capable of projecting over a certain distance, as of a gun

This gun ranges over two miles

let eat

range the animals in the prairie