Shrewd Là Gì

     
shrewd /ʃru:d/* tính từ- khôn, khôn ngoan; sắc, dung nhan sảo=a shrewd face+ mặt khôn=a shrewd reasoning+ sự lập luận sắc- đau đớn, nhức nhối- buốt, thấu xương (rét)
Dưới đấy là những chủng loại câu gồm chứa tự "shrewd", trong cỗ từ điển tự điển Anh - hoanganhmotel.comệt. Bạn có thể tham khảo gần như mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần đặt câu với từ shrewd, hoặc tham khảo ngữ cảnh thực hiện từ shrewd trong cỗ từ điển từ bỏ điển Anh - hoanganhmotel.comệt

1. His Majesty is young... But very shrewd.

Bạn đang xem: Shrewd là gì

bệ hạ thiếu niên anh tài... Nhưng lại ngài siêu tinh mắt.

2. 16 The shrewd person acts with knowledge,+

16 tín đồ khôn khéo hành động với tri thức,+

3. But the shrewd man overlooks* an insult.

Người tinh khôn thì bỏ qua lời sỉ vả.

4. I can"t tell whether it"s sloppy or shrewd.

Chẳng biết bắt buộc nói là cẩu thả... Hay đúng đắn nữa.

5. So that the plans of the shrewd are thwarted.

Để mưu kế kẻ gian trá bị phá đổ.

6. “The shrewd one considers his steps.” —Proverbs 14:15.

“Người khôn khéo để ý đến từng bước”.—Châm ngôn 14:15.

7. 3 The shrewd one sees the danger và conceals himself,

3 Người láu lỉnh thấy nguy hiểm và ẩn mình,

8. “The shrewd one considers his steps,” states a Bible proverb.

Câu châm ngôn trong khiếp Thánh nói: “Người khôn-khéo xem-xét quá trình mình”.

9. (Proverbs 13:16) This shrewd one is not a crafty person.

(Châm-ngôn 13:16) Người khôi lỏi này không phải là fan xảo quyệt.

10. Jeeves is a tallish man, with one of those dark, shrewd faces.

Jeeves là 1 trong những người bọn ông khá cao, với 1 trong bóng tối, khuôn phương diện thông minh.

11. “The shrewd one sees the danger và conceals himself.” —Proverbs 22:3.

“Người khôn-ngoan thấy điều tai-vạ, cùng ẩn mình”.—Châm-ngôn 22:3.

12. A shrewd, or prudent, man knows when to speak and when not to.

Một bạn khôn khéo, tức thận trọng, biết lúc nào nên nói và lúc nào không.

Xem thêm: Cách Xóa Logo Trên Ảnh Bằng Photoshop Cs6, Cách Xóa Logo Trên Ảnh Bằng Photoshop

13. The shrewd one, on the other hand, takes time to lớn examine the facts.

Ngược lại, người khôi lỏi dành thời giờ để để mắt tới sự kiện.

14. Shrewd nahoanganhmotel.comgators on the Indian Ocean learned to kiểm tra the calendar as well as the compass.

phần đa hoa tiêu giàu kinh nghiệm đi trên Ấn Độ Dương biết rất cần được xem lịch cùng la bàn.

15. On the other hand, knowledge adorns the shrewd just as a crown honors a king.

Ngược lại, như mão triều thiên làm tôn hoanganhmotel.comnh vẻ oai nghi của vua, sự trí thức làm tôn quý giá của bạn khôn khéo.

16. You would then be both shrewd & blameless—‘cautious as a serpent, yet innocent as a dove.’

Như vậy bạn sẽ vừa tinh ranh vừa không chỗ trách được—“khôn-khéo như rắn, đơn-sơ như chim bồ-câu”.

17. Jeffrey Borak wrote that Banks" portrayal was acted "with poise, clarity & a shrewd feel for Cherie"s complexities.

Jeffrey Borak sẽ hoanganhmotel.comết rằng vai diễn của Banks đã trình bày "với tứ thế đĩnh đạc,rõ nét với khôn kheó nhằm nhập vai có cá tính phức tạp như Cherie.

18. “Anyone inexperienced puts faith in every word, but the shrewd one considers his steps,” says Proverbs 14:15.

Châm-ngôn 14:15 nói: “Kẻ dại khờ ai nói gì rồi cũng tin, nhưng tín đồ khôn ngoan thận trọng từng bước một của mình” (Đặng Ngọc Báu).

19. Proverbs 14:15 says: “The naive person believes every word, but the shrewd one ponders each step.”

Châm ngôn 14:15 nói: “Kẻ ngô nghê tin hết mọi lời, người khôn khéo lưu ý đến từng bước”.

20. “Anyone inexperienced puts faith in every word, but the shrewd one considers his steps.” —PROVERBS 14:15.

“Kẻ ngu-dốt tin hết gần như lời; nhưng người khôn-khéo xem-xét công hoanganhmotel.comệc mình”.—CHÂM-NGÔN 14:15.

21. “The naive person believes every word, but the shrewd one ponders each step.” —Proverbs 14:15; 22:26, 27.

“Kẻ ngu-dốt tin hết đa số lời; nhưng tín đồ khôn-khéo xem-xét quá trình mình”.—Châm-ngôn 14:15; 22:26, 27.

22. “Anyone inexperienced puts faith in every word,” states the Bible, “but the shrewd one considers his steps.” —Proverbs 14:15.

tởm Thánh nói: “Kẻ dại khờ ai nói gì rồi cũng tin, người khôn ngoan thì chần chừ từng bước”.—Châm-ngôn 14:15, Tòa Tổng Giám Mục.

23. Yu speculates that shrewd Chinese American restaurant owners took advantage of the publicity surrounding his hoanganhmotel.comsit to promote chop suey as Li"s favorite.

Xem thêm: Top 9 Thương Hiệu Muối Tôm Tây Ninh Loại Nào Ngon Nhất Hiện Nay

Yu suy đoán rằng các chủ nhà hàng quán ăn người Mỹ cội Hoa sáng dạ đã lợi dụng hoanganhmotel.comệc quảng bá xung quanh chuyến công du của vị đại thần này để quảng cáo của món chop suey như một món ăn yêu mếm của Lý Hồng Chương.

24. Is it shrewd to lớn drown feelings of depression in alcohol, to abuse drugs, or lớn try to lớn eliminate those feelings by adopting a promiscuous lifestyle?

Có tinh ranh chăng khi tìm bí quyết giải sầu qua men rượu, ma túy, thả mình theo lối sinh sống buông tuồng?

25. He called Jackson a " disciple of P.T. Barnum " & said the star appeared fragile at the time but was " much more cunning and shrewd about the industry than anyone knew . "

Anh ấy hotline Jackson " môn đệ của P.T. Barnum " và đã nói ngôi sao sáng có vẻ mỏng manh manh vào khoảng đó dẫu vậy là " nhiều mềm dịu hơn và tinh tế về công nghiệp hơn ngẫu nhiên ai biết . "