Sơ Đồ Tư Duy Hóa Học Lớp 12

     

Lý thuyết là câu dễ ăn được điểm và tốn ít thời gian khi làm bài bác thi môn Hóa. Bên dưới đây, tuyển chọn sinh số xin mang đến các thí sinh sơ đồ bốn duy chất hóa học về con kiến thức lý thuyết môn Hóa lớp 12 dưới dạng lý thuyết để nhân thể ôn tập.

Hóa học tập lớp 12 gồm các chương, bài sau:

Chương 1: Este - Lipit

Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: tư tưởng về Xà chống và hóa học giặt cọ tổng hợpBài 4: luyện tập Este và chất béo

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: GlucozơBài 6: Saccarozơ, Tinh bột với XenlulozơBài 7: Luyện tập cấu tạo và tính chất của CacbohiđratBài 8: thực hành Điều chế, đặc thù hóa học tập của Este với Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino Axit với Protein

Bài 9: AminBài 10: Amino axitBài 11: Peptit với ProteinBài 12 Luyện tập kết cấu và đặc thù của Amin, Amino axit cùng Protein

Chương 4: Polime Và vật tư Polime

Bài 13: Đại cưng cửng về polimeBài 14 vật tư polimeBài 15: luyện tập Polime và vật tư polimeBài 16: Thực hành một vài tính chất của protein và vật tư polime

Chương 5: Đại cưng cửng Về Kim Loại

Bài 17: địa điểm của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu trúc của kim loạiBài 18: tính chất của sắt kẽm kim loại và hàng điện hóa của kim loạiBài 19 phù hợp kimBài 20: Sự làm mòn kim loạiBài 21 Điều chế kim loạiBài 22: Luyện tập đặc thù của kim loạiBài 23 rèn luyện Điều chế sắt kẽm kim loại và sự ăn mòn kim loạiBài 24: thực hành thực tế Tính chất, pha trộn kim loại, sự ăn mòn kim loại

Chương 6: sắt kẽm kim loại Kiềm, kim loại Kiềm Thổ, Nhôm

Bài 25: kim loại kiềm và hợp chất đặc biệt của kim loại kiềmBài 26: sắt kẽm kim loại kiềm thổ với hợp chất đặc biệt quan trọng của chúngBài 27: Nhôm và hợp hóa học của nhômBài 28: Luyện tập tính chất của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ với hợp chất của chúngBài 29: Luyện tập tính chất của nhôm cùng hợp hóa học của nhômBài 30: Thực hành đặc điểm của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Chương 7: fe Và một trong những Kim nhiều loại Quan Trọng

Bài 31: SắtBài 32: Hợp chất của sắtBài 33: kim loại tổng hợp của sắtBài 34: Crom cùng hợp hóa học của CromBài 35: Đồng cùng hợp hóa học của ĐồngBài 36: sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếcBài 37: Luyện tập tính chất hóa học của sắt cùng hợp hóa học của sắtBài 38: Luyện tập đặc thù hóa học tập của crom, đồng và hợp chất của chúngBài 39: Thực hành đặc thù hóa học của sắt, đồng cùng hợp chất của sắt, crom

Chương 8: Phân Biệt một số trong những Chất Vô Cơ

Bài 40: dấn biết một số trong những ion vào dung dịchBài 41: nhấn biết một số chất khíBài 42: rèn luyện Nhận biết một vài chất vô cơ

Chương 9: Hóa Học cùng Vấn Đề phát triển Kinh Tế, thôn Hội, Môi Trường

Bài 43: Hóa học và vấn đề cải tiến và phát triển kinh tếBài 44: chất hóa học và vụ việc xã hộiBài 45: hóa học và vấn đề môi trường

Sơ thứ hóa loài kiến thức lý thuyết môn Hóa lớp 12

XEM VÀ TẢI SƠ ĐỒ TƯ DUY KIẾN THỨC LÝ THUYẾT MÔN HÓA LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*