SỐ DƯ LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Số dư là gì

*
*
*

số dư
*

- (toán) Cg. Số thừa. Số còn sót lại trong một phép chia sau khi lấy số bị phân tách trừ đi tích số của số phân tách với số thương: 15 phân chia cho 4 còn số dư là 3.


nd.1. Số còn lại sau khoản thời gian lấy số bị phân chia trừ đi tích số của số chia với yêu mến số. 15 phân tách cho 4 được 3, số dư là 3. 2. Số còn lại sau khi lấy số tăng trừ đi số bớt hoặc số tiền giữ hộ vào trừ đi số tiền rước ra. Số dư của tài khoản.


Xem thêm: Nhân Viên Xử Lý Dữ Liệu Tiếng Anh Là Gì, Việc Làm Nhân Viên Xử Lý Dữ Liệu Tiếng Anh

*

*

*Xem thêm: Cách Tạo Nút Bấm Trong Excel, Để Chạy Các Lệnh Lập Trình Tự Động

số dư

số dư (toán học) Remainder.
(kế toán) Balanceabundant numberbalancesố dư hiện nay thời: running balanceexcesssố dư cầu: spherical excesssố dư của một tam giác cầu: excess of a spherical trianglesố dư khi phân chia cho chín: excess of ninetỷ số dư áp: excess pressure ratioremainderhàm các số dư: remainder functionphần dư, số dư: remainderphương pháp số dư áp chót: method of penultimate remainderphương pháp số dư liền kề cuối: method of penultimate remaindersố dư lũy tích: cumulative remainderremaindersresidualcách thức theo số dư: residual modesai số dư: residual errorsự chuyển đổi tần số dư: residual frequency variationresidueresiduumsurpluschữ số dưredundant digitchữ số dư thừaredundant digitalssố dư của dao động thường xuyên không mong mỏi muốnsinging marginsố dư thừaredundant numberbalancebản kê số dư: statement of balancebản kê số dư: balance statementbảng phẳng phiu kiểm tra các số dư: trial balance of balancesbảng số dư cuối kỳ: the closing balance sheetbiên lai số dư: balance receiptbiên lai số dư (giấy lâm thời của balance certificate): balance receiptchế độ kiểm kê số dư trên sổ: balance of stock systemđiều tra về số dư (về số chi phí còn lại): balance inquiryđối chiếu số dư: collation of balancegiấy chứng số dư: balance certificatedgiấy hội chứng số dư hội chứng khoán: balance certificategiấy bệnh số dư ngân hàng: certificate of bank balancegiấy chứng thực số dư: confirmation of balancehiệu ứng của số dư thực tế: real balance effectkết số dư: balance in accountkết số dư: credit balancekết số dư của khách hàng hàng: customer"s credit balancekhấu hao số dư sút dần: declining balance depreciationpháp pháp số dư giảm dần: reducing balance methodphương pháp khấu hao sút dần số dư: diminishing balance methodphương pháp số dư sút dần: reducing balance methodquyết toán số dư: settlement of balancesố dư (bên) nợ: debit balancesố dư (chuyển quý phái tài khoản) tiếp theo: balance carried forward to lớn next accountsố dư (của một) hóa 1-1 (phải thanh toán): balance of (an) invoicesố dư (của một) tài khoản: balance of (an) accountsố dư (tiền) thực tế: real (money) balancesố dư âm: negative balancesố dư mặt có: credit balancesố dư bình quân: average balancesố dư bình quân của quỹ mặt hàng hóa: average balance of commodity fundsố dư bình quân cuối tháng: average monthly balancesố dư bù trừ: compensating (compensatory) balancesố dư chết: dormant balancesố dư chưa chi tiêu: unexecuted balancesố dư chưa đưa ra tiêu: unexpended balancesố dư chưa dùng: unused balancesố dư không kết: outstanding balancesố dư không sử dụng: unencumbered balancesố dư chưa thanh toán: outstanding balancesố dư không thanh toán: balance outstandingsố dư chưa thanh toán: unpaid balancesố dư chuyển hẳn sang trang sau: balance carried downsố dư đưa sang từ thông tin tài khoản trước: balance brought forward from last yearsố dư có: balance in accountsố dư có: credit balancesố dư có phân tích (với cụ thể rõ ràng): analytical balancesố dư tất cả về phía các anh: balance in your favoursố dư có về phía bọn chúng tôi: balance in our favoursố dư còn lại (chưa nộp): remain balancesố dư cước chi phí (phải thanh toán): balance of freightsố dư của khuôn khổ thường xuyên: balance of current accountsố dư của thích hợp đồng mua: balance of buying contractsố dư của tài khoản: tài khoản balancesố dư cuối kỳ: closing balancesố dư cuối kỳ: term-end balancesố dư cuối năm: balance at the over of the yearsố dư đầu kỳ: opening balancesố dư đầu năm: balance at the beginning of the yearsố dư mang lại hạn: maturity balancesố dư để không: dormant balancesố dư dồn lại: balance carriedsố dư thân kỳ: interim balancesố dư khả dụng: available balancesố dư không sinh lãi: idle balancesố dư khiếp phí: balance of appropriationsố dư kinh phí: allotment balancesố dư kỳ trước: old balancesố dư lãi: balance of interestsố dư lợi nhuận: balance of profitsố dư lời: profit balancesố dư mậu dịch sản phẩm hóa: merchandise balancesố dư sở hữu sang: balance brought forwardsố dư sở hữu sang: balance carriedsố dư có xuống: balance brought downsố dư sở hữu xuống (để cân nặng đối): balance brought downsố dư năm kia (chuyển sang): balance brought forward from last yearsố dư bank đã điều chỉnh: adjusted ngân hàng balancesố dư ngoại hối: foreign balancesố dư nước ngoài hối: balance of exchangesố dư nợ: balance of debtsố dư nợ: balance duesố dư nợ: debit balancesố dư nợ được điều chỉnh: adjusted debit balancesố dư nợ ròng của những khách hàng: customer"s net debt balancesố dư quỹ: fund balancesố dư quỹ: cash balancesố dư quỹ: balance in handsố dư không đúng sót: balance of errorssố dư thanh lịch qua: balance brought forwardsố dư sau cùng: final balancesố dư trên ngân hàng: balance at banksố dư trên ngân hàng: ngân hàng balancesố dư tại ngân hàng (trong tài khoản của khách): balance at banksố dư tài khoản: account balancesố dư thông tin tài khoản vãng lai: balance of current accountsố dư tài sản lưu động: liquid balancesố dư thanh toán: balance of clearingsố dư thanh toán giao dịch đối ngoại: balance of external paymentssố dư thực tế: actual balancesố dư thực tế: real balancesố dư tiếp sau trang trước: balance brought forwardsố dư chi phí gửi không đến nhận, chưa rút: unclaimed balancesố dư chi phí mặt: cash balancesố dư tiền mặt: liquid balancesố dư chi phí mặt ý muốn muốn: desired cash balancesố dư tiền phương diện thực tế: real cash balancesố dư tiền mặt buổi tối thiểu: minimum cash balancesố dư tiền thực tế: real money balancesố dư toàn bộ: overall balancesố dư bên trên sổ sách: book balancesố dư bên trên tài khoản: ledger balancesố dư vào sổ cái: balance in ledgersố dư trước: previous balancesố dư trương: balance brought forwardsố dư trường đoản cú do: không tính tiền balancesố dư zê-rô: zero balancesố dư zero (tổng số bên nợ và bên có ngang nhau): zero balancesổ liệt kê số dư vào sổ cái kế toán: balance booksổ nhật cam kết số dư tiền mặt: daily cash balance booksổ số dư tồn kho: balance of stores recordssự cấu thành số dư: composition of balancetác cồn của số dư chi phí thực tế: real balance effectthẩm tra số dư: verification of balancetổng số dư: overall balancemarginphương pháp tổng cộng dư: gross margin methodsố dư lời ròng: net marginremainderresidualbảng số dưsurplus statementchế độ bớt dần số dưreducing installment systemcó số dưin the blackkhấu hao số dư bớt dầndilution of labourngân sách thu chi cân đối cùng có số dưbalanced budget with surplus