Số Tự Nhiên Thỏa Mãn Chia Hết Cho Là

     
*Bạn đang xem: Số tự nhiên thỏa mãn chia hết cho là

*

Theo đề bài xích ta có:

a (⋮) 7 ; a phân tách cho 4 hoặc 6 phần lớn dư 1

(Rightarrow) a - 1 (in) BC(4;6)

4 = 22

6 = 2 . 3

(Rightarrow) BCNN(4;6) = 22 . 3 = 12

(Rightarrow) a - 1 (in)BC(4;6) = 0;12;24;36;48;..........

(Rightarrow) a (in) 1;13;25;37;49;......

Mà a (⋮) 7

(Rightarrow) a = 49

Vậy số tự nhiên và thoải mái a phải tìm là: 49


*

a phân chia cho 4, 5, 6 dư 1 yêu cầu (a - 1) phân chia hết mang lại 4, 5, 6 => (a - 1) là bội phổ biến của (4,5,6) => a - 1 = 60n => a = 60n+1 với 1 ≤ n mặt khác a phân tách hết cho 7 => a = 7m Vậy 7m = 60n + 1 có 1 phân tách 7 dư 1 => 60n phân chia 7 dư 6 mà 60 phân chia 7 dư 4 => n chia 7 dư 5 mà n chỉ lấy từ 1 đến 6 => n = 5 a = 60.5 + 1 = 301


Ta thấy số phân chia cho 4,5,6 mà lại dư 1 tức là tận cùng bằng số 1 Như vậy số trên có dạng ab1 so sánh thành : A = 100a + 10 b + 1 = 98a + 2a + 7b + 3b + 1 - Giản lược những số đã chia hết mang đến 7. Ta sót lại 2a + 3b + 1 mà lại số trên chia hết mang lại 7 đề xuất 2a + 3 b + 1 phân chia hết đến 7 vị số trên nhỏ dại hơn 400 đề nghị ta chỉ gồm số 301 KẾT LUẬN : 301


1,Cho n nằm trong N*

Chứng tỏ rằng (2n+3):(3n+4)=1

2,Cho số tự nhiên a thõa mãn

a phân tách hết mang đến 7; a phân chia hết đến 4 hoặc 6 hầu hết dư 1; aXem bỏ ra tiết


0


*Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM


Lớp 6ToánCâu hỏi của OLMXem thêm: Thuyết Minh Tà Áo Dài Việt Nam, Thuyết Minh Về Chiếc Áo Dài Việt Nam Ngắn Gọn


Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM


Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM


Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
3
Bình luận (0)


*

Bình luận (0)


*

Bình luận (0)1. Chứng tỏ rằng:a. 105 + 35 phân chia hết đến 9 và đến 5b. 105 + 98 chia hết mang đến 2 và cho 9c. 102012 + 8 chia hết cho 3 và mang đến 9d. 11...1 (27 chữ số 1) chia hết cho 272. Một vài tự nhiên khi chia cho 4, mang đến 5, mang đến 6 phần đông dư 1. Tìm số đó biết rằng số đó chia hết mang lại 7 và bé dại hơn 400.3. Một trong những tự nhiên a khi chia hết mang lại 4 thì dư 3, phân tách cho 5 thì dư 4, phân chia cho 6 thì dư 5. Tra cứu số a, hiểu được 200 _5 + 35 phân chia hết đến 9 và cho 5

b. 105 + 98 phân tách hết đến 2 và đến 9

c. 102012 + 8 chia hết đến 3 và đến 9

d. 11...1 (27 chữ số 1) phân tách hết đến 27

2. Một trong những tự nhiên khi chia cho 4, đến 5, mang đến 6 phần đa dư 1. Search số đó hiểu được số đó chia hết cho 7 và bé dại hơn 400.

3. Một số tự nhiên a khi phân chia hết mang lại 4 thì dư 3, phân chia cho 5 thì dư 4, chia cho 6 thì dư 5. Tìm số a, biết rằng 200 _Xem đưa ra tiết
0


GửiHủyXem thêm: Hãy Tưởng Tượng Em Gặp Người Lính Lái Xe Trong Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính