SOUGHT LÀ GÌ

     
sought giờ đồng hồ Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách thực hiện sought trong tiếng Anh .

Bạn đang xem: Sought là gì


Thông tin thuật ngữ sought giờ Anh

Từ điển Anh Việt

*
sought(phát âm hoàn toàn có thể chưa chuẩn)
Hình hình ảnh cho thuật ngữ sought

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập trường đoản cú khóa nhằm tra.


Chủ đề Chủ đề giờ Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

sought tiếng Anh?

Dưới đấy là khái niệm, có mang và phân tích và lý giải cách sử dụng từ sought trong giờ đồng hồ Anh. Sau thời điểm đọc hoàn thành nội dung này kiên cố chắn bạn sẽ biết trường đoản cú sought tiếng Anh nghĩa là gì.

Xem thêm: Fyp Là Gì Tik Tok - Fyp Trên Tiktok Là Gì


sought /si:k/

* đụng từ sought /sɔ:t/– tìm, đi tìm, tra cứu kiếm, núm tìm mang đến được=to seek employment+ tìm câu hỏi làm=to go seeking advice+ đi tìm kiếm sự giúp sức ý kiến– mưu cầu, theo đuổi, nhằm vào, gắng gắng=to seek lớn make peace+ cố gắng dàn hoà=to seek someone’s life’ lớn seek to lớn kill someone+ nhằm mục tiêu hại tính mệnh ai, nhằm mục đích giết ai– thỉnh cầu, yêu thương cầu=to seek someone’s aid+ yêu ước sự giúp sức của ai– theo xua (danh vọng); săn đón, thăm hỏi!to seek after!to seek for– đi tìm, tìm kiếm!to seek out– tìm, nhằm mục đích tìm (ai)=to seek out the tác giả of a murder+ search thủ phạm cho vụ giết thịt người– search thấy!to seek through– lục tìm, lục soát!to be to seek (much to lớn seek)– còn thiếu, còn cần=good teacher are khổng lồ seek+ không đủ nhiều gia sư giỏi=to be to seek in grammar+ cần phải học thêm ngữ phápseek /si:k/

* cồn từ sought /sɔ:t/– tìm, đi tìm, search kiếm, rứa tìm đến được=to seek employment+ tìm việc làm=to go seeking advice+ đi kiếm sự trợ giúp ý kiến– mưu cầu, theo đuổi, nhằm mục tiêu vào, nạm gắng=to seek to make peace+ cố gắng dàn hoà=to seek someone’s life’ khổng lồ seek to lớn kill someone+ nhằm mục tiêu hại tính mệnh ai, nhằm mục đích giết ai– thỉnh cầu, yêu thương cầu=to seek someone’s aid+ yêu mong sự giúp đỡ của ai– theo xua (danh vọng); săn đón, thăm hỏi!to seek after!to seek for– đi tìm, tìm kiếm!to seek out– tìm, nhằm mục đích tìm (ai)=to seek out the author of a murder+ tra cứu thủ phạm mang đến vụ giết thịt người– search thấy!to seek through– lục tìm, lục soát!to be lớn seek (much lớn seek)– còn thiếu, còn cần=good teacher are to seek+ không đủ nhiều thầy giáo giỏi=to be to seek in grammar+ cần được học thêm ngữ pháp

seek– tìm tòi; cố kỉnh gắng

Thuật ngữ tương quan tới sought


Tóm lại nội dung ý nghĩa sâu sắc của sought trong tiếng Anh

sought gồm nghĩa là: sought /si:k/* hễ từ sought /sɔ:t/- tìm, đi tìm, search kiếm, thay tìm đến được=to seek employment+ tìm vấn đề làm=to go seeking advice+ đi tìm sự giúp sức ý kiến- mưu cầu, theo đuổi, nhằm mục tiêu vào, chũm gắng=to seek to make peace+ cố gắng dàn hoà=to seek someone’s life’ khổng lồ seek to lớn kill someone+ nhằm hại tính mệnh ai, nhằm giết ai- thỉnh cầu, yêu thương cầu=to seek someone’s aid+ yêu cầu sự hỗ trợ của ai- theo đuổi (danh vọng); săn đón, thăm hỏi!to seek after!to seek for- đi tìm, search kiếm!to seek out- tìm, nhằm tìm (ai)=to seek out the tác giả of a murder+ tìm kiếm thủ phạm mang lại vụ làm thịt người- tìm kiếm thấy!to seek through- lục tìm, lục soát!to be to lớn seek (much khổng lồ seek)- còn thiếu, còn cần=good teacher are to seek+ còn thiếu nhiều gia sư giỏi=to be to seek in grammar+ rất cần được học thêm ngữ phápseek /si:k/* đụng từ sought /sɔ:t/- tìm, đi tìm, tìm kiếm, cố tìm mang lại được=to seek employment+ tìm vấn đề làm=to go seeking advice+ đi kiếm sự giúp đỡ ý kiến- mưu cầu, theo đuổi, nhằm mục tiêu vào, chũm gắng=to seek khổng lồ make peace+ nỗ lực dàn hoà=to seek someone’s life’ khổng lồ seek khổng lồ kill someone+ nhằm hại tính mệnh ai, nhằm mục đích giết ai- thỉnh cầu, yêu cầu=to seek someone’s aid+ yêu mong sự giúp đỡ của ai- theo xua đuổi (danh vọng); săn đón, thăm hỏi!to seek after!to seek for- đi tìm, tra cứu kiếm!to seek out- tìm, nhằm mục tiêu tìm (ai)=to seek out the tác giả of a murder+ tìm thủ phạm đến vụ giết thịt người- tìm kiếm thấy!to seek through- lục tìm, lục soát!to be khổng lồ seek (much to seek)- còn thiếu, còn cần=good teacher are khổng lồ seek+ còn thiếu nhiều thầy giáo giỏi=to be to seek in grammar+ rất cần được học thêm ngữ phápseek- search tòi; cụ gắng

Đây là giải pháp dùng sought tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ giờ đồng hồ Anh chăm ngành được cập nhập tiên tiến nhất năm 2022.

Xem thêm: Crypto 101: Merkle Tree Là Gì ? Merkle Tree Là Gì

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay chúng ta đã học được thuật ngữ sought tiếng Anh là gì? với từ Điển Số rồi nên không? Hãy truy vấn tudienso.com nhằm tra cứu giúp thông tin những thuật ngữ chuyên ngành giờ đồng hồ Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ bỏ Điển Số là một trong website giải thích ý nghĩa sâu sắc từ điển chăm ngành hay được sử dụng cho các ngôn ngữ thiết yếu trên rứa giới.

Từ điển Việt Anh

sought /si:k/* động từ sought /sɔ:t/- kiếm tìm tiếng Anh là gì? đi tìm kiếm tiếng Anh là gì? search kiếm tiếng Anh là gì? thay tìm mang đến được=to seek employment+ tìm việc làm=to go seeking advice+ đi tìm kiếm sự giúp đỡ ý kiến- mưu cầu tiếng Anh là gì? theo đuổi tiếng Anh là gì? nhằm vào giờ đồng hồ Anh là gì? cụ gắng=to seek to make peace+ nỗ lực dàn hoà=to seek someone’s life’ khổng lồ seek khổng lồ kill someone+ nhằm mục đích hại tính mệnh ai giờ Anh là gì? nhằm giết ai- thỉnh mong tiếng Anh là gì? yêu thương cầu=to seek someone’s aid+ yêu mong sự hỗ trợ của ai- theo đuổi (danh vọng) giờ đồng hồ Anh là gì? tìm kiếm và săn lùng tiếng Anh là gì? thăm hỏi!to seek after!to seek for- đi tìm kiếm tiếng Anh là gì? tra cứu kiếm!to seek out- search tiếng Anh là gì? nhằm tìm (ai)=to seek out the tác giả of a murder+ tìm thủ phạm mang đến vụ thịt người- tìm thấy!to seek through- lục tra cứu tiếng Anh là gì? lục soát!to be khổng lồ seek (much to lớn seek)- không đủ tiếng Anh là gì? còn cần=good teacher are lớn seek+ không đủ nhiều cô giáo giỏi=to be to lớn seek in grammar+ rất cần phải học thêm ngữ phápseek /si:k/* hễ từ sought /sɔ:t/- kiếm tìm tiếng Anh là gì? đi kiếm tiếng Anh là gì? search kiếm giờ đồng hồ Anh là gì? chũm tìm cho được=to seek employment+ tìm bài toán làm=to go seeking advice+ đi tìm kiếm sự hỗ trợ ý kiến- mưu mong tiếng Anh là gì? theo xua tiếng Anh là gì? nhằm mục đích vào tiếng Anh là gì? núm gắng=to seek to make peace+ cố gắng dàn hoà=to seek someone’s life’ to seek to lớn kill someone+ nhằm mục tiêu hại tính mệnh ai giờ Anh là gì? nhằm mục đích giết ai- thỉnh ước tiếng Anh là gì? yêu cầu=to seek someone’s aid+ yêu cầu sự giúp sức của ai- theo đuổi (danh vọng) giờ Anh là gì? truy lùng tiếng Anh là gì? thăm hỏi!to seek after!to seek for- đi tìm tiếng Anh là gì? search kiếm!to seek out- tra cứu tiếng Anh là gì? nhằm mục đích tìm (ai)=to seek out the tác giả of a murder+ tìm thủ phạm đến vụ giết mổ người- tìm kiếm thấy!to seek through- lục tìm kiếm tiếng Anh là gì? lục soát!to be to seek (much to seek)- không đủ tiếng Anh là gì? còn cần=good teacher are lớn seek+ không đủ nhiều giáo viên giỏi=to be to lớn seek in grammar+ rất cần được học thêm ngữ phápseek- tìm tòi giờ Anh là gì? cố gắng