Subject complement là gì

     

Trong ngữ pháp Toeic danh tự hay nhiều danh tự được quan niệm là tự chỉ người, vật, nơi chốn, hay ý tưởng. Danh tự và các danh từ có tác dụng đóng chức năng như nhau vào câu. Vày vậy, họ thống nhất dùng danh từ có tác dụng từ đại diện thay mặt cho danh tự và cụm danh từ bỏ trong bài xích này.

Bạn đang xem: Subject complement là gì

Bạn sẽ xem: Subject complement là gì


*

Có thể tất cả 10 tác dụng của danh từ trong câu:

Subject (chủ ngữ)Subject complement (Bổ ngữ đến chủ ngữ)Direct object (Tân ngữ trực tiếp)Object complement (Bổ ngữ đến tân ngữ)Indirect object (Tân ngữ gián tiếp)Prepositional complement (Bổ ngữ mang lại giới từ)Noun phrase modifier (Bổ ngữ cho nhiều danh từ)Determinative (Từ chỉ định)AppositiveAdverbial (Trạng ngữ)

Trong khuôn khổ bài xích thi TOEIC, MS. HOA TOEIC chỉ xin trình diễn các công dụng thường hay gặp mặt trong đề thi.

Subject

Danh trường đoản cú thường vào vai trò nhà ngữ trong Câu (sentence) hoặc Mệnh đề (Clause). Chủ ngữ hay là công ty của hành động, tâm trạng trong câu. để ý vào mọi từ in nghiêng nhập vai trò công ty ngữ trong số ví dụ dưới đây:

The dog is chewing on a bone.

S V

Students have finish their final exam.

S V

My mother is gentle.

S


*

Subject Complement

Chức năng thiết bị hai của danh từ vào câu là Subject complement (bổ ngữ mang đến chủ ngữ). Subject complement là phần đông từ hay nhiều từ hiểu rõ nghĩa mang đến chủ ngữ.

The man was a nurse.

S S.C

Her mother will become the school librarian.

Xem thêm: Ngày 7 7 2021 Dương Lịch - Lịch Vạn Niên Ngày 7 Tháng 7 Năm 2021

S S.C

Dành đến TOEIC: “Danh trường đoản cú thường xuất hiện sau các Linking Verb tốt Copular Verbs như: be, become, seem…..”

bộ đề thi Toeic, giáo trình Toeic

Object

Nếu Subject là công ty của hành động, thì Object (Tân ngữ) là đối tượng người sử dụng nhận hành động của công ty ngữ:

Mary eats vegetables frequently.

Mary: làm hành vi “eat” => Subject

Vegetables: nhận hành vi “eat” => Object

S O

The man is kissing his girlfriend emotionally.

S O

Có 02 loại Object: 

Direct Object (Tân ngữ trực tiếp): trực tiếp nhận/ chịu ảnh hưởng từ hành động của nhà ngữ

Indirect object (Tân ngữ gián tiếp): là người nhận/ lãnh/ mang tân ngữ trực tiếp. Indirect object cấp thiết tồn tại trong câu nếu không có Direct Object.

He wrote a letter khổng lồ his lover every month.

S D.O I.O

Động từ/hành động: “write”

Danh tự trực tiếp nhận hành động” “letter” => direct object

Danh từ dìm lấy direct object: “his girlfriend” => Indirect Object

Dành mang lại TOEIC: “Một số hễ từ khi xuất hiện thêm thường có 2 tân ngữ: Send, bring, cook, buy, make, give, offer, sell, show, tell……”

Object Complement

Subject Complement (Bổ ngữ của tân ngữ) công dụng này giống như như công dụng Subject Complement; chỉ khác ở đoạn từ được té ngữ trong câu chưa phải là Subject cơ mà là Direct Object của câu.

We elected you team leader.

Subject D.O O.C

Your cousins named their daughter Rainbow!

S D.O O.C

Prepositional Complement

Chức năng tiếp theo sau của danh từ trong câu là Preposition Complement (Bổ ngữ của giới từ). Đây là phần lớn danh từ kèm theo sau giới từ và nắm rõ nghĩa đến giới từ kia trong câu. Do vậy, Preposition Complement còn có tên gọi khác là Complements of preposition tuyệt là Object of preposition.

Xem thêm: Làm Lại Giấy Tờ Xe Máy Mất Giấy Tờ Xe Làm Lại Mất Bao Nhiêu Tiền 2022?

That little boy gave his toy to his baby brother.

S D.O P.C