THẮC MẮC TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.hoanganhmotel.comENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) vướng mắc
*
verb
*
khổng lồ wonder to worry to be at cross purposes to lớn query; lớn wonder Tôi vướng mắc không biết cô ta về nhà không I wondered whether she had gone trang chủ Tôi chỉ vướng mắc thôi mà! I was only asking! Đó là điều mà tôi thắc mắc lâu nay That"s something I"ve been asking myself for a long time; That"s a question I"ve been asking myself for a long time Tôi ban đầu thắc mắc về kỹ năng của nó I"m beginning to have doubts about how competent he is; I"m beginning to lớn wonder how he is competent Tôi cũng thắc mắc về vấn đề đó I was wondering about it too Còn ai thắc mắc gì (nữa ) không? Are there any (more) questions/queries? Nếu gồm thắc mắc, xin vui lòng gọi số hoanganhmotel.com2345 For more/further information, please gọi hoanganhmotel.com2345; Questions or comments? - Please call hoanganhmotel.com2345

*