THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Chứng khoán là một nghành nghề thu hút sự quan tiền tâm của khá nhiều người. Với những người dân mới bước đầu thì việc mày mò sẽ trở ngại vì những thuật ngữ với từ vựng chăm ngành tương đối nhiều. Để giúp dễ dãi tiếp cận hơn, 4Life English Center (webmuanha.com) vẫn tổng vừa lòng lại các từ vựng tiếng Anh chăm ngành chứng khoán thường dùng trong bài viết dưới đây!

*

1. Từ vựng giờ Anh chuyên ngành hội chứng khoán

Securities industry: Ngành hội chứng khoán.Securities: Chứng khoán.Transfer of securities: Sự chuyển nhượng triệu chứng khoán.Securities market: thị trường chứng khoán.Speculative securites: đầu tư và chứng khoán đầu cơ.Interest bearing securities: chứng khoán sinh lãi.Investment securities: thị trường chứng khoán đầu tư.Public securities: kinh doanh thị trường chứng khoán nhà nước.Exchange of securities: Sự trao đổi chứng khoán.Fixed – yield securities: bệnh khoán có ích tức rứa định.Variable- yield securities: chứng khoán có lợi tức ráng đổi.Listed securities: chứng khoán yết bảng, chứng khoán giao dịch được.Foreign securities: kinh doanh chứng khoán nước ngoài.To give security: Nộp tiền bảo chứng.To deposit securities with…: ký thác thị trường chứng khoán ở…To lay in stock: Đưa vào dự trữ.To have in stock: gồm sẵn (hàng hóa).To stand security for someone: Đứng ra bảo đảm cho ai đó.To stock up: download tích trữ, để vào kho, để vào kho.To lend money without securities: cho vay không tồn tại vật bảo đảm.To take stock of…: Kiểm kê hàng trong kho…To take stock in…: Mua cp của công ty…Unlisted securities: chứng khoán không yết bảng.Unquoted securites: kinh doanh thị trường chứng khoán không yết giá.Unweighted index: Chỉ số bất quân bình.Unquoted stock: cp không yết giá.Unlisted stock: cp không yết bảng.Index: Chỉ số, chỉ tiêu, nguyên tắc, chỉ đạo, mục lục.Annual stocktaking: Sự kiểm kê mặt hàng năm.Advance against securities: Tiền cho vay.Bank stock: Vốn của ngân hàng.Bearer securities: đầu tư và chứng khoán vô danh.Capital stock: Vốn phát hàng = Vốn cổ phần.Commodity price index: Chỉ số thứ giá.Common stock: (Mỹ) cp thường.Cost of living index: Chỉ số giá sinh hoạt.Stockbroker: người môi giới bệnh khoán, người tiêu dùng bán cổ phần chứng khoán.Volume index of exports: Chỉ số khối lượng hàng xuất khẩu.Weighted index: Chỉ số quân bình.Whole sale price index: Chỉ số giá buôn bán (bán sỉ).Dow jones index: Chỉ số Đao Giôn.Full paid stock: cp nộp đủ tiền.General stock: cp thông thường.Gilt – edged securities: đầu tư và chứng khoán viền vàng, chứng khoán loại 1.Gilt – edged stock: cp loại 1.Government securities: Trái khoán đơn vị nước, công trái.Government stock: chứng khoán nhà nước, công trái.Listed stock: cổ phiếu yết bảng (Mỹ).Price & wages index: Chỉ số giá cùng lượng.Preference stock: cp ưu tiên.Production index: Chỉ số sản xuất.Purchase and sale of stock: Sự giao thương mua bán chứng khoán.Retail price index: Chỉ số giá bán lẻ.Realizable securities: triệu chứng khoán hoàn toàn có thể bán được (có thể thay đổi tiền được).Registered securities: kinh doanh thị trường chứng khoán ký danh.Marketable securities: chứng khoán lưu thông, bệnh khoán giao dịch được.Negotiable securities: bệnh khoán hoàn toàn có thể chuyển nhượng được.Pledging of securities: Sự thế chấp chứng khoán.Quoted securities: chứng khoán được định giá.Security: thiết bị bảo đảm, chi phí bảo đảm, sự bảo đảm, bệnh khoán.Stock: Cổ phiếu, kho dự trữ, hàng trong kho, vốn.Stock in hand = Stock in trade = Stock on hand: Hàng gồm sẵn, mặt hàng tồn kho.Stock – account = Stock – book: Sổ nhập với xuất hàng.Stock borrowed: đầu tư và chứng khoán được gia hạn thanh toán.Stock carried: đầu tư và chứng khoán được gia hạn thanh toán.Stockjobbery: Sự đầu tư mạnh chứng khoán.Stockjobbing: Sự đầu cơ chứng khoán.Stocklist: bảng giá chứng khoán.Stock broking: tín đồ môi giới hội chứng khoán.Stock certificate: Giấy chứng nhận có cổ phần.Stock exchange: Sở giao dịch chứng khoán.Stock operator: tín đồ buôn hội chứng khoán.Stock circles: Giới giao dịch thanh toán chứng khoán.Stockman (Mỹ): tín đồ coi kho.Stock market: thị phần chứng khoán.Stockpile //: Kho dự trữ, dự trữ.Stockroom: buồng kho.Stock tip: Sự méc nước riêng mang đến việc thanh toán giao dịch chứng khoán.Stockholder: fan giữ chứng khoán.Stockist: tín đồ tích trữ hàng.Stockjobber: Người đầu cơ chứng khoán.Stocktaking: Sổ kiểm kê hàng, sự kiểm kê hàng.Stock turnover: Sự vận chuyển hàng.Security of bearer: đầu tư và chứng khoán không tên, kinh doanh thị trường chứng khoán vô danh.Securities for debt: Sự đảm bảo an toàn một món nợ.Securities for someone: Sự bảo đảm cho ai.Từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành triệu chứng khoánSecurities industry :. Securities :. Transfer of securities : Sự. Securities market : thị phần chứng khoán. Speculative securites : bệnh khoán đầu tư mạnh. Interest bearing securities : kinh doanh chứng khoán sinh lãi. Investment securities : thị trường chứng khoán góp vốn đầu tư. Public securities : kinh doanh thị trường chứng khoán nhà nước. Exchange of securities : Sự thảo luận chứng khoán. Fixed – yield securities : bệnh khoán hữu dụng tức thắt chặt và cố định và thắt chặt. Variable – yield securities : thị trường chứng khoán có lợi tức biến hóa. Listed securities : đầu tư và chứng khoán yết bảng, bệnh khoán thanh toán giao dịch được. Foreign securities : chứng khoán quốc tế. To give security : Nộp tiền bảo chứng. Lớn deposit securities with … : ký kết thác thị trường chứng khoán ở … to lớn lay in stock : Đưa vào dự trữ. To lớn have in stock : gồm sẵn ( thành phầm & hàng hóa ). Lớn stand security for someone : Đứng ra bảo vệ cho ai đó. Khổng lồ stock up : cài tích trữ, bỏ vào kho, nhằm vào kho. Lớn lend money without securities : cho vay không tồn tại vật bảo vệ. To take stock of … : Kiểm kê sản phẩm trong kho … lớn take stock in … : thiết lập CP của chúng ta … Unlisted securities : kinh doanh thị trường chứng khoán không yết bảng. Unquoted securites : chứng khoán không yết giá. Unweighted index : Chỉ số bất quân bình. Unquoted stock : cổ phiếu không yết giá. Unlisted stock : cổ phiếu không yết bảng. Index : Chỉ số, chỉ tiêu, nguyên tắc, chỉ huy, mục lục. Annual stocktaking : Sự kiểm kê hàng năm. Advance against securities : Tiền đến vay. Ngân hàng stock : Vốn của ngân hàng nhà nước. Bearer securities : kinh doanh chứng khoán vô danh. Capital stock : Vốn phát hàng = Vốn CP. Commodity price index : Chỉ số vật dụng giá. Common stock : ( Mỹ ) cổ phần thường. Cost of living index : Chỉ số giá chuyển động và sinh hoạt. Stockbroker : fan môi giới triệu chứng khoán, người tiêu dùng và cung cấp CP chứng khoán. Volume index of exports : Chỉ số khối lượng hàng xuất khẩu. Weighted index : Chỉ số quân bình. Whole kinh doanh price index : Chỉ số giá cả sỉ ( bán buôn bán sỉ ). Dow jones index : Chỉ số Đao Giôn. Full paid stock : cp nộp đầy đủ tiền. General stock : cổ phiếu thường thì.


Bạn đang xem: Thị trường chứng khoán tiếng anh là gì


Xem thêm: Đồng Hồ Aiyishi Chất Lượng, Giá Đồng Hồ Aiyishi Chính Hãng, Nơi Bán Dong Ho Aiyishi Rẻ Nhất Tháng 04/2022


Xem thêm: Lý Thuyết Mạng Máy Tính Là Gì Tin Học 6 Kết Nối Tri Thức, Mạng Máy Tính


Gilt – edged securities : thị trường chứng khoán viền vàng, đầu tư và chứng khoán loại 1. Gilt – edged stock : cp loại 1. Government securities : Trái khoán nhà nước, công trái. Government stock : kinh doanh thị trường chứng khoán nhà nước, công trái. Listed stock : cổ phiếu yết bảng ( Mỹ ). Price and wages index : Chỉ số giá và lượng. Preference stock : cp ưu tiên. Production index : Chỉ số sản xuất. Purchase and kinh doanh of stock : Sự cài và bán chứng khoán. Retail price index : Chỉ số giá kinh doanh nhỏ. Realizable securities : đầu tư và chứng khoán hoàn toàn rất có thể bán được ( hoàn toàn rất có thể đổi thành chi phí được ). Registered securities : kinh doanh chứng khoán ký danh. Marketable securities : kinh doanh chứng khoán lưu thông, bệnh khoán giao dịch giao dịch được. Negotiable securities : kinh doanh chứng khoán hoàn toàn có thể chuyển nhượng ủy quyền được. Pledging of securities : Sự thế chấp ngân hàng chứng khoán. Quoted securities : đầu tư và chứng khoán được định giá. Security : đồ bảo vệ, chi phí bảo vệ, sự bảo vệ, chứng khoán. Stock : Cổ phiếu, kho dự trữ, sản phẩm trong kho, vốn. Stock in hand = Stock in trade = Stock on hand : Hàng có sẵn, mặt hàng tồn dư. Stock – tài khoản = Stock – book : Sổ nhập và xuất hàng. Stock borrowed : thị trường chứng khoán được gia hạn giao dịch thanh toán thanh toán. Stock carried : thị trường chứng khoán được gia hạn giao dịch thanh toán giao dịch. Stockjobbery : Sự đầu tư mạnh triệu chứng khoán. Stockjobbing : Sự chi tiêu mạnh bệnh khoán. Stocklist : bảng báo giá chứng khoán. Stock broking : tín đồ môi giới chứng khoán. Stock certificate : Giấy ghi nhận gồm CP. Stock exchange : Sở thanh toán giao dịch giao dịch triệu chứng khoán. Stock operator : tín đồ buôn hội chứng khoán. Stock circles : Giới thanh toán giao dịch giao dịch chứng khoán. Stockman ( Mỹ ) : bạn coi kho. Stock market : thị trường chứng khoán. Stockpile / / : Kho dự trữ, dự trữ. Stockroom : phòng kho. Stock tip : Sự truyền tai nước riêng đến việc thanh toán giao dịch triệu chứng khoán. Stockholder : tín đồ giữ bệnh khoán. Stockist : tín đồ tích trữ hàng. Stockjobber : Người đầu tư chi tiêu mạnh bệnh khoán. Stocktaking : Sổ kiểm kê hàng, sự kiểm kê hàng. Stock turnover : Sự giao vận hàng. Security of bearer : chứng khoán không tên, đầu tư và chứng khoán vô danh. Securities for debt : Sự bảo đảm một món nợ. Securities for someone : Sự bảo đảm cho ai .