Thịt bò tiếng anh là gì

     

meat /miːt/ thịtlean meat /liːn miːt/ giết mổ nạcfat /fæt/ giết thịt mỡribs /rɪbz/ sườnthigh /θaɪ/ mạng sườnspare ribs /speə rɪbz/ sườn nonpork /pɔːk/ giết heopork cartilage /pɔːk ˈkɑːtɪlɪʤ/ sụn heopork shank /pɔːk ʃæŋk/ giết mổ chân giòminced pork /mɪnst pɔːk/ thịt heo băm nhỏbacon /ˈbeɪkən/ giết xông khóiroast /rəʊst/ làm thịt quayheart /hɑːt/ timliver /ˈlɪvə/ gankidney /ˈkɪdni/ cậttongue /tʌŋ/ lưỡiham /hæm/ giăm bôngsausage /ˈsɒsɪʤ/ xúc xíchChinese sausage /ˌʧaɪˈniːz ˈsɒsɪʤ/ lạp xưởnglard /lɑːd/ mỡ heopig’s skin /pɪgz skɪn/ domain authority heopig’s tripe /pɪgz traɪp/ dạ dày heopork side /pɔːk saɪd/ thịt bố rọi , ba chỉbeef /biːf/ giết mổ bòbeef chuck /biːf ʧʌk/ nạc vaibeef brisket /biːf ˈbrɪskɪt/ gầu bòbeef plate /biːf pleɪt/ ba rọi bòbeefsteak /ˈbiːfˈsteɪk/ đậy tết bòveal /viːl/ thịt bêlamb /læm/ giết mổ cừumutton /ˈmʌtn/ thịt chiên giàchicken /ˈʧɪkɪn/ giết gàbreast fillet /brɛst ˈfɪlɪt/ thăn ngựcinner fillet /ˈɪnə ˈfɪlɪt/ thăn trongchicken breast /ˈʧɪkɪn brɛst/ ức gàchicken drumette /ˈʧɪkɪn drumette/ âu cánhchicken drumstick /ˈʧɪkɪn ˈdrʌmstɪk/ tỏi gàchicken leg /ˈʧɪkɪn lɛg/ chân gàchicken wing /ˈʧɪkɪn wɪŋ/ cánh gàchicken wing tip /ˈʧɪkɪn wɪŋ tɪp/ đầu cánhchicken gizzard /ˈʧɪkɪn ˈgɪzəd/ diều, mề gàchicken liver /ʧɪkɪn ˈlɪvə/ gan gàchicken tail /ˈʧɪkɪn teɪl/ đồn đãi câuchop /ʧɒp/ giết mổ sườnlamb chop /læm ʧɒp/ sườn cừucutlet /ˈkʌtlɪt/ làm thịt cốt lếtmeat ball /miːt bɔːl/ thịt viên venison /ˈvɛnzn/ làm thịt naiquail /kweɪl/ phắn wild boar /waɪld bɔː/ thịt con heo rừng goat /gəʊt/ giết dê
Bạn đang xem: Thịt bò tiếng anh là gì

Từ vựng giờ Anh về thành phần cơ thể người

Các câu tiếp xúc thông dụng khi sắm sửa

101 câu tiếp xúc siêu ngắn, vô cùng thông dụng


Related Posts

99+ trường đoản cú vựng giờ Anh siêng ngành CƠ KHÍ


bài học kinh nghiệm | tự vựng giờ đồng hồ anh

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaArea of cross section/’eəriə/ /əv/ /krɒs/ /’sek∫n/Diện tích mặt cắt ngangAuxiliary cutting edge/ɔ:g’ziliəri/ /’kʌtiŋ/ /edʒ/lưỡi cắt... Read More
Xem thêm: Cách Chuyển Đổi Hệ Cơ Số 10 Sang 16, Chuyển Từ Cơ Số 10 Sang Cơ Số 16

*

Các các động từ giờ đồng hồ Anh đi cùng với “MAKE”


Make for: di chuyển về hướngEx: Make for the hills, a tsunami is approaching!Tiến về phía ngọn đồi ngay,... Read More


*

Tổng hợp những cách nói “Tôi xin lỗi” trong tiếng Anh


*

Các nhiều từ tiếng Anh giúp giao tiếp tự nhiên

Xem thêm: Phân Tích Bài Thơ Đồng Chí Lớp 9, Phân Tích Bài Thơ Đồng Chí Của Chính Hữu

Tiếng Anh dân văn phòng đề nghị biết


Từ vựng tiếng Anh liên quan đến những phòng ban trong công ty:+ Department: Phòng, ban+ Accounting department: Phòng... Read More