Tính chất hóa học của hcl

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Tính hóa học của Axit HCl (Axit Clohidric): tính chất hóa học, đồ gia dụng lí, Điều chế, Ứng dụng cụ thể nhất
Trang trước
Trang sau

Tính hóa học của Axit HCl (Axit Clohidric)


Bài giảng: Bài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric với muối clorua - Cô Phạm Huyền (Giáo viên hoanganhmotel.com)

I. Hidro clorua


- Hiđro clorua (HCl) là hóa học khí, ko màu, mùi hương xốc tan những trong nước tạo ra thành hỗn hợp axit táo tợn HCl; Nặng rộng không khí.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của hcl

II. Axit Clohidric (HCl)

1/ đặc thù vật lí

- Hiđro clorua (HCl) tung vào nước chế tác thành dung dịch Axit Clohidric (HCl).

- Axit HCl là hóa học lỏng không màu, dễ bay hơi. Dung dịch axit HCl ko màu, HCl sệt bốc sương trong không gian ẩm.

2/ đặc điểm hóa học

Dung dịch axit HCl có tương đối đầy đủ tính chất hoá học của một axit mạnh.

Xem thêm: Ánh Sáng Ấy Vẫn Là Như Thế, Lời Bài Hát Mặt Trời Của Em

a/ tính năng chất chỉ thị:

Dung dịch HCl có tác dụng quì tím hoá đỏ (nhận biết axit)

HCl → H+ + Cl-

b/ chức năng với kim loại

Tác dụng cùng với KL (đứng trước H trong dãy Bêkêtôp) sản xuất muối (với hóa trị tốt của kim loại) với giải phóng khí hidrô (thể hiện tính oxi hóa)

Fe + 2HCl FeCl2 + H2

2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2

Cu + HCl → không tồn tại phản ứng


c/ tính năng với oxit bazo cùng bazo:

Sản phẩm tạo nên muối và nước

NaOH + HCl → NaCl + H2 O

CuO + 2HCl CuCl2 + H2 O

Fe2 O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3H2 O

d/ công dụng với muối hạt (theo đk phản ứng trao đổi)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

(dùng để nhận ra gốc clorua )

Ngoài đặc thù đặc trưng là axit , dung dịch axit HCl quánh còn thể hiện vai trò hóa học khử khi chức năng chất oxi hoá mạnh như KMnO4, MnO2, K2 Cr2O7, MnO2, KClO3 ……

4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl + 2H2 OK2 Cr2 O7 + 14HCl → 3Cl2 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2 O

Hỗn thích hợp 3 thể tích HCl cùng 1 thể tích HNO3 quánh được gọi là các thành phần hỗn hợp nước cường toan ( cường thuỷ) có công dụng hoà chảy được Au ( vàng)

3HCl + HNO3 → 2Cl + NOCl + 2H2O

NOCl → NO + Cl

Au + 3Cl → AuCl3


3/ Điều chế

a/ cách thức sunfat: đến NaCl tinh thể vào hỗn hợp H2SO4 đậm đặc

2NaCltt + H2SO4

*
Na2 SO4 + 2HCl↑

NaCltt + H2SO4

*
NaHSO4 + HCl↑

b/ phương pháp tổng hợp: đốt tất cả hổn hợp khí hidro cùng khí clo

H2 + Cl2

*
2HCl hidro clorua.

III. Muối clorua và nhận biết ion clorua

- muối bột của axit clohiđric được điện thoại tư vấn là muối bột clorua. Chứa ion âm clorua (Cl-) và các ion dương kim loại, NH4+như NaCl, ZnCl2 CuCl2,AlCl3

- phương pháp tổng quát: MCln.

Xem thêm: Just A Moment

- các muối clorua số đông đều rã trừ PbCl2 với AgCl, CuCl, Hg2 Cl2.

- Để nhận ra ion Cl-có thể dùng thuốc demo là hỗn hợp AgNO3 do tạo thành AgCl kết tủa trắng (AgCl tan trong dung dịch amoniac vày tạo phức với NH3):