Tính Quãng Đường Vật Rơi Trong Giây Cuối Cùng

     

Phương pháp giải dạng bài xích tính quãng đường vật đi được trong giây trang bị n cùng n giây cuối cùng, kèm ví dụ minh họa và bài bác tập trường đoản cú luyện


*
ctvhoanganhmotel.com80 4 năm trước 14044 lượt xem | vật Lí 10

Phương pháp giải dạng bài tính quãng mặt đường vật đi được vào giây lắp thêm n cùng n giây cuối cùng, kèm lấy ví dụ minh họa và bài tập trường đoản cú luyện


TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG VẬT ĐI ĐƯỢC trong GIÂY THỨ N VÀ N GIÂY CUỐI

 A)Lý thuyết và phương pháp giải:

1,Quãng con đường vật đi được trong n giây cuối.

Bạn đang xem: Tính quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng

-Quãng mặt đường vật đi được vào t giây: $S_1=frac12gt^2$

-Quãng đường vật đi vào (t – n) giây: $S_2=frac12gleft( t-n ight)^2$

-Quãng mặt đường vật đi vào n giây cuối: $Delta S=S_1-S_2$

Chú ý: Đối với hoạt động thẳng chững lại đều: $Delta S_C$= -0,5a.

Trong đó: a là gia tốc của vật.

2,Quãng đường vật đi được vào giây sản phẩm n.

-Quãng đường vật đi được trong n giây: $S_1=frac12gn^2$

-Quãng mặt đường vật đi trong (n – 1) giây: $S_2=frac12gleft( n-1 ight)^2$

-Quãng con đường vật đi được vào giây trang bị n: $Delta S=S_1-S_2$

B)Ví dụ minh họa:


Ví dụ 1: Một đồ rơi tự do vì một điểm gồm g = 10m/s$^2$. Tính quãng mặt đường vật rơi được trong 5s đầu tiên?

A.150m B.125m C.100m D.175m


phía dẫn

Quãng mặt đường vật rơi vào 5s đầu:

$S_5=frac12gt_5^2$ =125m

Chọn câu trả lời B.


Ví dụ 2: Một vật dụng được thả rơi thoải mái không tốc độ đầu từ độ dài h so với phương diện đất. đến g = 10m/s$^2$. Thời gian vật rơi là 6 giây. Tính quãng con đường vật rơi trong giây sau cùng trước khi va đất.

A.55m B.35m C.45m D.65m


hướng dẫn

Độ cao thời gian thả vật: $S=frac12gt^2$ = 180 m

Quãng con đường vật rơi trong 5s đầu: $S_1=frac12gt_1^2$ = 125m

Quãng con đường vật rơi vào 1s cuối cùng: $Delta S=S-S_1$ = 55m

Chọn câu trả lời A.


Ví dụ 3: Một thiết bị rơi tự do từ độ cao h. Hiểu được trong 2s sau cuối vật rơi được quãng đường bằng quãng đường đi trong 5s đầu tiên, g = 10m/s$^2$. Tìm độ thời gian vật rơi.

A.5,25s B.6,75s C.5,75s D.7,25s


phía dẫn

Chọn chiều dương phía xuống, cội tọa độ tại địa điểm vật bước đầu rơi, gốc thời gian lúc đồ gia dụng rơi. Gọi t là thời gian vật rơi.

Quãng mặt đường vật rơi trong t giây: $S=frac12gt^2$

Quãng mặt đường vật rơi vào (t – 2) giây: $S_1=frac12gleft( t-2 ight)^2$

Quãng con đường vật rơi vào 5s: $S_5=frac12gt_5^2$

Quãng đường vật rơi vào 2 giây cuối: $S_2=S-S_1=S_5$

$Leftrightarrow frac12gt^2-frac12gleft( t-2 ight)^2=frac12gt_5^2$

$Rightarrow $ t = 7,25s

Chọn lời giải D.


Ví dụ 4: Một đồ dùng rơi tự do thoải mái không tốc độ đầu tại địa điểm có gia tốc trọng ngôi trường g. Vào giây lắp thêm 3, quãng mặt đường rơi được là 24,5m và vận tốc của vật khi vừa chạm đất là 39,2 m/s. Tính độ cao nơi thả vật?

A.78,4m B.67,4m C.47,8m D.84,7m


hướng dẫn

Quãng mặt đường vật rơi vào 3 giây: $S_1=frac12gt_1^2$ = 4,5g

Quãng đường vật rơi trong 2s đầu: $S_2=frac12gt_2^2$ = 2g

Quãng đường vật rơi trong giây vật dụng 3 : $Delta S=S_1-S_2$

Suy ra: 24,5 = 4,5g – 2g $Rightarrow $ g = 9,8 m/s$^2$

Ta có: t = v/g =4s

Độ cao thời điểm thả vật: S = $frac12gt^2$ = 78,4m

Chọn lời giải A.

Xem thêm: Sinx Nhân Cosx Bằng Gì - (Doc) Các Công Thức Lượng Giác Cần Nhớ


Ví dụ 5: Một trang bị rơi không gia tốc đầu từ độ dài 80m xuống đất. Tìm tốc độ lúc vừa đụng đất ?

A.30m/s B.40m/s C.50m/s D.60m/s


hướng dẫn

Ta có: $h=frac12gt^2Rightarrow t=sqrtfrac2hg$ = 4s

Vận tốc của vật: v = gt = 40 m/s

Chọn câu trả lời B.


Ví dụ 6: Một trang bị được thả rơi thoải mái không gia tốc đầu, g = 10m/s$^2$. Vào 7s ở đầu cuối vật rơi được 385m. Xác minh thời gian rơi của vật.

A.14s B.12s C.11s D.9s


hướng dẫn

Quãng mặt đường vật rơi trong thời hạn t: $S=frac12gt^2$

Quãng đường vật rơi trong (t – 7) giây đầu: $S_1=frac12gleft( t-7 ight)^2$

Quãng đường vật rơi vào 7 giây cuối: S’ = S - S$_1$ = 385

$Leftrightarrow frac12gt^2-frac12gleft( t-7 ight)^2$ = 385

$Rightarrow $ t = 9s

Chọn đáp án D.


Ví dụ 7: Một đồ dùng được thả rơi thoải mái không tốc độ đầu, g = 10m/s$^2$. Tính thời gian quan trọng để đồ dùng rơi 45m cuối cùng.

A.0,25s B.0,5s C.0,75s D.1s


hướng dẫn

Quãng đường vật rơi vào 9s: $S=frac12gt^2$ = 405m

Quãng con đường vật rơi vào (405 – 45)m đầu tiên: $S_1=frac12gt_1^2$

$Rightarrow t_1$ = 8,5s

Thời gian thứ rơi trong 45m cuối: t’ = t - t$_1$ = 0,5s

Chọn đáp án B.


Ví dụ 8: Một thiết bị được thả rơi tự do thoải mái không gia tốc đầu từ độ dài h so với mặt đất. Cho g = 10m/s$^2$. Vận tốc của đồ gia dụng khi chạm đất là 30 m/s. Tính quãng con đường vật rơi trong 2s đầu?

A.20m B.40m C.50m D.80m


phía dẫn

Quãng con đường vật rơi trong 2s đầu:

$S=frac12gt^2$ = 20m

Chọn đáp án A.


Ví dụ 9: Một trang bị rơi từ với tốc độ đầu là 18km/h. Vào giây đồ vật 6 đồ vật đi được quãng đường 21,5m Tính gia tốc của vật.

A.6m/s$^2$ B.4m/s$^2$ C.3m/s$^2$ D.2m/s$^2$


phía dẫn

Ta có: $v_0=frac183,6$ km/h = 5 m/s

Quãng đường đi trong 5s đầu: $S_5=v_0t_5+frac12at_5^2$

$Rightarrow S_5$ = 5.5 + 12,5a

Quãng lối đi trong 6s: $S_6=v_0t_6+frac12at_6^2$

$Rightarrow S_6$ = 5.6 + 18a

Quãng lối đi trong giây vật dụng 6: S = $S_6-S_5$ = 21,5 $Rightarrow $ a = 3m/s$^2$

Chọn câu trả lời C.


Ví dụ 10: Một đồ rơi không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống đất. Tính quãng đường vật rơi được vào 0,5s cuối cùng, mang lại g = 10m /s$^2$ .

Xem thêm: Bảng Tính Tan Sgk Lớp 9 - Bảng Tính Tan Hóa Học Lớp 9 Đầy Đủ【Của Axit

A.18,75m B.18,5m C.16,25m D.16,5m


hướng dẫn

Quãng mặt đường vật đi trong 3,5 s đầu:

$S_1=frac12gt^2$ = 61,25m

Quãng lối đi trong 0,5s cuối cùng: S’ = S - S$_1$ = 18,75m

Chọn lời giải B.

C)Bài tập tự luyện:

Câu 1: Một đồ vật rơi tự do tại nơi tất cả g = 10m/s$^2$. Vào 2 giây cuối thiết bị rơi được 180m. Thời gian rơi của vật là?

A.6s B.8s C.12s D.10s

Câu 2: Một đồ gia dụng được thả rơi tự do thoải mái không vận tốc đầu, g = 10m/s$^2$. Tính đoạn đường vật đi được trong giây đồ vật 7?

A.65m B.70m C.180m D.245m

Câu 3: Một đồ dùng rơi tự do thoải mái trong 10s. Quãng đường vật rơi vào 2c ở đầu cuối là bao nhiêu? Biết g = 10m/s$^2$

A.90m B.180m C.360m D.540m

Câu 4: Một trang bị được thả rơi tự chính vì nơi có gia tốc g = 10m/s$^2$ , vận tốc lúc chạm đất là v = 60m/s. Tính quãng đường đi trong giây thứ bốn là?

A.30m B.35m C.40m D.50m

Câu 5: trong 0,5s cuối cùng trước khi chạm đất, trang bị rơi tự do thoải mái được quãng đường gấp đôi quãng con đường được vào 0,5s trước đó. Tính độ cao từ điểm vật dụng được buông rơi?

A.7,8125m B.8,1725m C.8,2517m D.7.1825m

Câu 6: Một thứ rơi trực tiếp đứng từ chiều cao 19,6m cùng với vận tốc lúc đầu bằng 0 (bỏ qua sức cản không khí, mang g = 9,8 m/s$^2$). Thời hạn vật đi được 1m ở đầu cuối bằng?

A.0,05s B.0,45s C.1,96s D.2s

Câu 7: Một vật dụng được thả rơi thoải mái với vận tốc ban đầu bằng 0 và trong giây sau cuối nó đi được nửa đoạn đường rơi. Lấy g = 10m/s$^2$. Thời gian rơi của đồ gia dụng là?

A.0,6s B.3,4s C.1,6s D.5s

 Câu 8: Một vật nhỏ dại rơi thoải mái từ các độ cao h = 80m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s$^2$ . Quãng mặt đường vật đi được vào 1s ở đầu cuối trước khi chạm đất là:

A.5m B.35m C.45m D.20m

Câu 9: Một vật dụng được thả rơi tự do vì nơi tất cả g = 10m/s$^2$. Vào giây trang bị hai thiết bị rơi được một đoạn đường?

A.30m B.20m C.15m D.10m

Câu 10: vào 3s sau cùng trước khi va đất, trang bị rơi tự do thoải mái được quãng con đường 345m. Tính thời hạn rơi và độ dài của vật cơ hội thả, g = 9,8m/s$^2$

A.460m B.636m C.742m D.854m

Đáp án:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

A

B

B

A

A

B

B

C

C

 

 

 

 

nội dung bài viết gợi ý:
1. Vận dụng công thức tính quãng đường, gia tốc trong rơi tự do 2. Lực Hấp Dẫn. Định chế độ Vạn Vật lôi kéo 3. Động Lượng, Định lao lý Bảo Toàn Động Lượng 4. Động cơ nhiệt độ 5. Nguyên lí II của nhiệt cồn lực học tập 6. Nguyên lí I của nhiệt hễ lực học tập 7. Cách thức giải bài xích tập nhiệt độ lượng, truyền nhiệt, cân đối nhiệt, nội năng