Tổng của 4 số chẵn liên tiếp bằng 900

     

ü Đây là các gợi ý và đáp số của các bài tập về nhà chuyên đề hàng số. Các bài giải chỉ có tính gợi ý và đã được rút gọn. Một số bài tương tự thầy sẽ chỉ cung cấp đáp án. Phương pháp giải bài cực kỳ tốc của từng dạng thầy đã hướng dẫn trong các buổi học.

ü Mỗi giáo viên có thể có những cách trình bày khác nhau. Lúc làm bài ở trường chúng ta cần trình bày đúng theo cách mà thầy cô giáo bên trên lớp hướng dẫn.

Mặc dù thầy đã kiểm tra rất kỹ nhưng lại cũng có thể lúc đánh máy sẽ có những lỗi sai.Bạn nào phát hiện ra lỗi đánh máy không đúng nào hãy báo mang đến thầy biết để chúng ta cùng chỉnh sửa.

Bạn đang xem: Tổng của 4 số chẵn liên tiếp bằng 900

TÌM SỐ CÁC SỐ HẠNG CỦA DÃY SỐ CÁCH ĐỀU

Chú ý:Công thức tìm kiếm số số hạng của hàng số cách đều:

Số số hạng = (số lớn nhất – số bé xíu nhất) : khoảng cách + 1


1. Có từng nào số thoải mái và tự nhiên liên tiếp tính từ lúc :

a)1 đến 1945 ?

b)187 cho 718 ?

c)1000 mang đến 2000 ?

Đáp án: a)1945 b)532 c)1001

2. tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên là :

a) những số chẵn liên tiếp có nhì chữ số ? b) các số lẻ tiếp tục có tía chữ số ?

c) những số lẻ từ 1 đến 2001 ?

Giải:

a) Dãy các số chẵn liên tục có 2 chữ số là:

10,12,14,16,…,98

Số lượng các số chẵn bao gồm 2 chữ số là:

(98– 10) : 2 + 1 = 45

Cách làm câu (b) cùng (c) tương tự như câu (a)

Đáp án: a)45 b)450 c)1001

3. dãy số sau đây có bao nhiêu số hạng :

a) 1, 2, 3, 4, …., 98, 99, 100, 99, 98, …., 4, 3, 2, 1 ?

b) 1, 3, 5, 7, …., 95, 97, 99, 100, 98, …., 8, 6, 4, 2 ?

Đáp án: a)199 b)100

4. mang đến dãy số 298, 295, 292, …., 7, 4, 1. Hỏi dãy này có bao nhiêu số hạng ?

Đáp án:100

5. tất cả bao nhiêu số gồm cha chữ số gồm tận cùng là 5 ?

Đáp án:90

6. Tìm tất cả các số chẵn có ba chữ số, hiểu được mỗi số đó đều chia hết đến 9 cùng thương là số có cha chữ số.

Giải:

Hướng dẫn suy luận:

_Số chẵn lớn số 1 có 3 chữ số mà phân chia hết mang lại 9 là 990.

_Thương của một số chẵn với 9 cũng là 1 trong số chẵn mà lại thương của phép chia trên cũng là 1 số tất cả 3 chữ số bắt buộc thương nhỏ tuổi nhất của phép phân chia trên là 100.Vậy số bị chia nhỏ nhất là:

100 9 = 900.

Dãy các số chẵn tất cả 3 chữ số mà lại mỗi số đó đều chia hết đến 9 cùng thương là số tất cả 3 chữ số là:

900 , 918 , 936 , 954 , 972 , 990

7.Viết dãy những số chẵn, biết rằng mỗi số này đều chia hết mang đến 9 và thương là số có tía chữ số. Hàng đó bao gồm bao nhiêu số hạng ?

Giải:

_Thương của một số chẵn cùng với 9 cũng là một số chẵn. Dãy các số chẵn bao gồm 3 chữ số là:

100,102,104,…,998

Dãy những số chẵn chia hết mang lại 9 với thương là số bao gồm 3 chữ số là:

100x9 , 102x9 , 104x9 , … , 998x9

Hay : 900,918,936,…,8982

Số số hạng của dãy trên là:

(8982 – 900): 18 + 1 = 450

8. Viết dãy những số lẻ, hiểu được khi phân tách mỗi số đó mang lại 5 thì được yêu mến là số có tía chữ số, các số thương gần như chia hết đến 3. Dãy đó tất cả bao nhiêu số hạng ?

Giải:

Khi một số ít lẻ phân chia hết đến 5 thì sẽ tiến hành thương là một số lẻ.

Dãy những số lẻ có 3 chữ số mà phân tách hết mang lại 3 là:

105,111,117,123,…,999

Dãy những số lẻ phân chia hết cho 5 cơ mà được yêu đương là số gồm 3 chữ số mà những số thương phần đông chia hết cho 3 là:

105 5 , 111 5 , 117 5 , 123 5 , …, 999 5

Hay:

525 , 555 , 585 , 615 , … , 4995

Số các số hạng của hàng là:

(4995 – 525) : 30 + 1 = 150

Đáp số: dãy số:525 , 555 , 585 , 615 , … , 4995

Số số hạng : 150

9. bên trên một phần đường dài 1km 260m, vừa đủ cứ 20m lại có một nhiều đèn chiếu sáng, mỗi các đèn giá 135 000 đồng. Hãy tính số tiền mua các cụm đèn đó, biết rằng ở nhị đầu đường đều phải sở hữu cụm đèn.

Giải:

1km260m = 1260m

Số cụm đèn điện trên đoạn đường là:

1260 : 20 + 1 = 64 (cụm đèn)

Số chi phí mua các đèn đó là:

64 x 135000 = 8640000 (đồng)

Đáp án:8.640.000 đồng


2.TÍNH TỔNG CÁC SỐ HẠNG CỦA DÃY SỐ CÁCH ĐỀU

Chú ý:Công thức tính tổng của dãy số biện pháp đều:

Tổng = (số đầu + số cuối) số số hạng : 2


10. Tính tổng của các số trường đoản cú nhiên liên tiếp từ 1 cho 2000.

Đáp án:2001000

11. Tính tổng của các số :

a) bao gồm hai chữ số.

b) Có ba chữ số.

Đáp án: a)4905 b)494550

12. thức giấc tổng của các số lẻ liên tục từ 1 mang đến 2001.

Đáp án:1002001

13. Tính tổng của 100 số chẵn liên tiếp kể từ 2.

Đáp án:10100

14. cho 100 số hạng của hàng số biện pháp đều là 1, 4, 7, 10, … Tính tổng của 100 số đó.

Lời giải rút gọn:

Số hạng máy 100 là: 1 + (100 – 1) 3 = 298

Tổng: (1 + 298) 100 : 2 = 14950

Đáp án:14950

15. Tính tổng của những số gồm bố chữ số đều sở hữu tận cùng là 5.

Giải:

Dãy các số tất cả 3 chữ số gồm tận cùng bằng 5 là:

105,115,125,…,995

Số số hạng của dãy số bên trên là:

(995 – 105):10 + 1 = 90

Tổng của hàng số trên là:

(105 + 995) 90 : 2 = 49500

Đáp án:49500

16. Tính tổng của các số gồm ba chữ số, các số đó đều chia hết mang đến 9.

Đáp án:55350

17. Tính tổng của các số gồm ba chữ số đều có tận cùng là 4, những số này đều chia hết đến 4.

Đáp án:24480

18. Tính tổng của các số gồm cha chữ số, những số đa số chia hết mang đến 5 có dư là 3.

Đáp án:99090

19. Một chiếc đồng hồ đeo tay chỉ tiến công chuông theo mỗi giờ đúng: 1 giờ điểm 1 tiếng chuông, 2 tiếng đồng hồ điểm 2 tiếng đồng hồ chuông… 24 giờ đồng hồ điểm 24 giờ đồng hồ chuông. Hỏi sau một ngày một đêm lô hồ này đã điểm từng nào tiếng chuông?

Giải:

Coi số tiếng chuông những lần đánh là một số hạng của dãy số cách đều thì ta tất cả dãy số bí quyết đều kia là:

1,2,3,4,..,23,24

Tổng của hàng số cách đều trên tốt tổng số giờ chuông đánh trong 1 ngày là:

(1 + 24) 24 : 2 = 300

Đáp án:300 giờ đồng hồ chuông

20. Một chống học tất cả số ghế được xếp theo các hàng như sau: hàng ghế đầu gồm 12 ghế, hàng lắp thêm hai có 13 ghế, mặt hàng thứ ba có 14 ghế… cứ xếp như thế cho tới hàng sau cuối có 30 ghê. Hỏi chống họp đó có đủ số ghế cho 390 người ngồi họp giỏi không?

Giải:

Coi số ghế mỗi mặt hàng là các số hạng của 1 dãy số bí quyết đều thì dãy số đó là:12,13,14,…,30

Số số hạng giỏi số sản phẩm ghế ở trong phòng học là:

(30 – 12):1 + 1 = 19

Tổng của hàng số trên tốt tổng số ghế ở trong phòng học là:

(12 + 30) 19 : 2 = 399

Kết luận:phòng đầy đủ chỗ mang lại 390 tín đồ ngồi học và thừa ra 9 ghế.


Chú ý:Công thức tìm số hạng thiết bị n.

Đối với dãy số tăng dần:

Số hạng sản phẩm công nghệ n = Số đầu + (n – 1) khoảng cách.

Đối với dãy số sút dần:

Số hạng sản phẩm n = Số đầu – (n – 1) khoảng cách.


21. bạn ta viết các số trường đoản cú nhiên liên tục từ 1945. Hỏi số hạng trang bị 2001 của hàng số là số nào?

Đáp án:3945

22. bạn ta viết 200 số lẻ liên tiếp đầu tiên. Hỏi số hạng ở đầu cuối của hàng số là số nào?

Đáp án:399

23. mang đến dãy số gồm những số phân tách 5 dư 2. Kiếm tìm số hạng máy 300, hiểu được số hạng thứ nhất là số nhỏ nhất gồm hai chữ số.

Đáp án:1507

24. mang đến dãy những số từ nhiên, từng số đều sở hữu tận thuộc là 3. Search số hạng thiết bị 123, biết rằng số hạng đầu tiên là số nhỏ dại nhất gồm 3 chữ số.

Đáp án:1323

25. fan ta viết dãy các số trường đoản cú nhiên liên tục từ 1 cho n. Kiếm tìm n hiểu được tổng các số hạng đó ngay số có hai chữ số giống như nhau.

Giải:

Áp dụng bí quyết tính tổng dãy số thường xuyên từ 1 cho n ta có:

(1 + n) n : 2 =

*

ð (1 + n) n : 2 = 11 a

ð (1 + n) n = 11 a 2

ð a = 5 hoặc a = 6

Thử TH1 cùng với a = 5 ta có:

n (n + 1) = 11 5 2 = 110 = 10 11

ð n = 10

Thử TH2 với a = 6 ta có:

n (n + 1) = 11 6 2 = 132 = 11 12

ð n = 11

Đáp án:10 và 11

26. rất có thể tìm được số tự nhiên n làm sao để cho tổng những số từ nhiên liên tục từ 1 mang lại n bằng 999 được hay không?

Giải:

Áp dụng bí quyết tính tổng dãy số liên tiếp từ 1 đến n ta có:

(1 + n) n : 2 = 999

ð n (n+1) = 999 2 = 1998

Vì không tồn tại tích của 2 số tự nhiên thường xuyên nào tất cả chữ số tận cùng bằng 8 nên không có giá trị làm sao của n thỏa mãn điều kiện.


27. Hãy viết dãy 10 số tự nhiên, biết số hạng đầu tiên là 10 cùng số hạng ở đầu cuối là 37, hiệu hai số tức tốc nhau là một số trong những không đổi.

Đáp án:10,13,16,19,22,25,28,31,34,37

28.Hãy viết hàng số cách đều, biết số hạng đầu tiên là 1 cùng số hạng trang bị mười lăm là 57.

Đáp án:1,5,9,13,17,…

29.

Xem thêm: How To Fix A Door Lock That Won'T Turn, How To Fix A Door Lock That Won'T Turn

Tính tổng của dãy số cách đều có 10 số hạng:

a) Số hạng trước tiên là 1 và số hạng đồ vật hai là 5.

b) Số hạng thứ nhất là 5 cùng số hạng ở đầu cuối là 50.

Đáp án: a)190 b)275

30. mang đến dãy số thoải mái và tự nhiên gồm 11 số hạng bao gồm tổng bởi 176, hiểu được hiệu của số hạng cuối cùng và số hạng trước tiên bằng 30. Hãy viết dãy số đó.

Giải:

Áp dụng công thức tính tổng ta được:

(số lớn số 1 + số nhỏ nhắn nhất)x11:2 = 176

ð số lớn nhất + số nhỏ xíu nhất = 176 2: 11 = 32

Như vậy ta có biểu thức sau:

số lớn số 1 + số nhỏ xíu nhất = 32

số lớn nhất – số bé xíu nhất = 30

Áp dụng bí quyết tìm 2 số biết tổng cùng hiệu ta được:

Số lớn nhất = (32 + 30 ): 2 =31

Số bé xíu nhất = (32 – 30): 2 = 1

Áp dụng bí quyết tìm số số hạng ta có:

Số số hạng = (số lớn nhất – số nhỏ nhắn nhất): khoảng cách + 1

Khoảng cách = (số lớn số 1 – số nhỏ bé nhất) :(Số số hạng – 1)

Khoảng phương pháp = (31 – 1): (11 – 1) = 3

Dãy số cần tìm là:1 , 4 , 7 ,…, 31

Đáp án:1,4,7,10,…,28,31

31. Tìm bốn số tự nhiên liên tiếp có tổng bởi 146.

Đáp án: 35,36,37,38

32. Tìm tứ số chẵn liên tiếp có tổng bằng 156.

Đáp án: 36,38,40,42

33. Tìm ba số lẻ liên tiếp có tích bởi 315.

Hướng dẫn:

315

*
5 nên một trong các 3 số lẻ đó sẽ có một số có chữ số tận cùng bằng 5.

3 số hạng này yêu cầu là số có một chữ số vì nếu 3 số hạng này là số gồm 2 chữ số thì tích của chúng sẽ to hơn 1000.

Ta có những bộ số sau: (1,3,5) ; (3,5,7);(5,7,9)

Nhận thấy chỉ có: 5x7x9 = 315 , yêu cầu 3 số nên tìm là 5,7,9

Đáp án: 5,7,9

34. Tìm tư số tự nhiên liên tục có tích bằng 3024.

Hướng dẫn:

4 số hạng này sẽ buộc phải là số có một chữ số vì chưng nếu là số gồm 2 chữ số trở lên trên thì tích của chúng sẽ to hơn 10000

4 số tự nhiên thường xuyên có tích gồm chữ số tận thuộc là 4 thì chỉ bao gồm 2 cặp chính là (1,2,3,4) và (6,7,8,9)

Thử TH1 : 1x2x3x4 = 24

*
3024

Thử TH2: 6x7x8x9 = 3024

Vậy 4 số trường đoản cú nhiên liên tiếp đó là:6,7,8,9

Đáp án:6 ; 7; 8; 9

35.a) Số 916 có thể là tích của ba số tự nhiên liên tiếp hay không ? bởi sao ?

b) Số 1935 rất có thể là tích của cha số tự nhiên liên tiếp hay không ? do sao ? c) Số 13579 có thể là tổng của cha số tự nhiên và thoải mái liên tiếp hay là không ? vày sao ?

Hướng dẫn:

a) Tích của 3 số trường đoản cú nhiên liên tục sẽ cần chia hết cho 3 nhưng lại 916 không phân tách hết mang đến 3 đề nghị 916 không hẳn là tích của 3 số từ bỏ nhiên liên tục

b)1935 cần thiết là tích của 3 số trường đoản cú nhiên thường xuyên vì tích của 3 số từ nhiên liên tiếp sẽ gồm chữ số tận cũng là số chẵn.

c) Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp sẽ phân tách hết cho 3 nhưng lại 13579 lại không chia hết đến 3 bắt buộc 13579 cần thiết là tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp.

36. Hãy viết hàng số phương pháp đều, biết rằng bố số hạng thứ nhất có tổng bởi 15 và có tích bằng 80.

Đáp án: 2,5,8,11,14…


37. bạn Khôi viết hàng số cách đều là 1, 5, 9, 13, …, 1001. Hỏi chúng ta Khôi vẫn viết toàn bộ bao nhiêu chữ số.

Đáp án:726

38. bạn ta tính rằng đề nghị dùng 2001 chữ số để ghi số trang một quyển sách. Hỏi quyển sách đó dày từng nào trang?

Đáp án:703

39. bạn Tú viết hàng số tự nhiên liên tiếp tính từ lúc 1.Hỏi chữ số thiết bị 6897 của hàng số đó là chữ số nào?

Đáp án: 1

40. bạn Minh Anh viết hàng số tự nhiên liên tiếp tính từ lúc 1.Hỏi chữ số trang bị 1000 của dãy số đó là chữ số nào?

Đáp số: 2

41. bạn Quang viết hàng số chẵn liên tiếp tính từ lúc 2.Hỏi chữ số trang bị 2002 của hàng số đó là chữ số nào?

Giải:

Các số chẵn trường đoản cú 2 mang lại 8 có : 4 cs

Các số chẵn từ bỏ 10 đến 98 bao gồm : 45 x 2 = 90 cs

Các số chẵn từ bỏ 100 cho 998 tất cả : 450 x 3 = 1350 cs

Các số chẵn tự 1000 cho 9998 gồm : 4500x4 = 18000 cs.

Chữ số sản phẩm công nghệ 2002 vẫn thuộc 1 chữ số chẵn nằm trong vòng từ 1000 mang lại 9998.

2002 rất có thể viết được số các số chẵn tất cả 4 cs là:

<2002 – (4 + 90 + 1350)>:4 = 139 (dư 2)

Dãy số chẵn bao gồm 4 cs là:

1000,1002,1004,….

Số hạng vật dụng 139 là:

1000 + (139 – 1)x2 = 1276

Số hạng sản phẩm 140 là 1278

Chữ số thứ 2002 là số 2

Đáp số: 2

42. Viết dãy số từ nhiên liên tiếp từ 1 đến 99. Tính tổng của tất cả các chữ số của hàng số đó.

Giải:

Đối với các số từ là 1 đến 9 ta thêm 1 chữ số 0 vào đằng trước ta sẽ được một dãy số như sau:

01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,…,99

Nhận xét:

Số lần lộ diện của những chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ở hàng chục và hàng đơn vị là 10 lần yêu cầu ta tất cả tổng của các chữ số như sau:

(0+1+2+…+9)x10 + (0+1+2+3+…+9)x10 = 900

Đáp án:900

43. mang đến dãy số tự nhiên thường xuyên từ 1 cho N. Tìm số N làm sao để cho số chữ số của dãy đó gấp 4 lần số N.

Giải:

Để số chữ số vội 4 lần số số hạng thì trung bình một số ít phải tất cả 4 chữ số.

Từ 1 mang đến 9 tất cả 9 số gồm một chữ số.Mỗi số đó cần phải viết thêm 3 chữ số. đề nghị số chữ số đề nghị viết thêm là:

3x9 = 27 (chữ số)

Từ 10 đến 99 tất cả 90 số gồm hai chữ số.Mỗi số buộc phải viết thêm 2 chữ số. đề nghị số chữ số cần viết thêm là:

2x90 = 180 (chữ số)

Từ 100 đến 999 bao gồm 900 số gồm 3 chữ số.Mỗi số đề nghị viết thêm một chữ số. đề nghị số chữ số cần viết thêm là:

1 x 900 = 900 (chữ số)

Từ 1000 mang lại 9999 bao gồm 9000 số tất cả 4 chữ số. Vì mỗi số đều tất cả 4 chữ số cần số chữ số của dãy từ 1000 mang lại 9999 vội vàng 4 lần số các số hạng của hàng số đó.

Số lượng các chữ số nên bù để đảm bảo an toàn mỗi số có 4 chữ số là:

27 + 180 + 900 = 1107

Số N buộc phải tìm là:

10000 + 1107 – 1 = 11106

Đáp số: 11106


44. cho những số từ bỏ nhiên tiếp tục từ 1 mang lại 101. Tính quý giá biểu thức một cách hợp lý :

a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 98 + 99 + 100 + 101

b) 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 97 – 98 + 99 – 100 + 101,

trong đó lần lượt cứ một phép từ bỏ lại một phép cộng, rồi

lại phép trừ cùng phép cộng.

Giải:

a) Tổng của hàng số này là:

(1 + 101)x101 : 2 = 5151

b) Ta chuyển đổi vị trí các phép toán như sau:

S = 1 + (3 – 2) + (5 – 4)+(7 – 6)+…+(101 – 100)

S = 1 + 50 1 = 51

Đáp án: a)5151 b)51

45. Tính quý hiếm biểu thức một cách hợp lí :

10 – 12 + 14 – 16 + 18 – trăng tròn + … + 90 – 92 + 94 – 96 + 98,

trong kia lần lượt cứ một phép trừ lại một phép cộng, rồi lại phép trừ và phép cộng.

Đáp án:54

46. Tính cực hiếm biểu thức một cách hợp lí :

1 + 2 – 3 – 4 + 5 + 6 – 7 – 8 + 9 + … + 1997 + 1998 – 1999 – 2000 + 2001 + 2002.

Đáp số : 2003

47. bạn Hòa viết biểu thức :

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 = 21

các bạn Bình viết biểu thức :

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 = 20

Trong đó vệt (*) chỉ vết (+) hoặc che dấu (-). Hỏi ai đúng, ai không đúng ?Hãy điền vệt (+) cùng (-) vào vệt (*) để sở hữu biểu thức đúng.

Đáp án:Bình sai,Hòa đúng.

Biểu thức đúng là:1+2+3+4-5+6-7+8+9=21

48. tìm số tự nhiên và thoải mái a, biết:

(a 1+1)+(a 2 + 4)+(a 3 + 7 )+(a 4 + 10)+….+(a n + 28) = 200

trong các số đó 1, 4, 7, 10, …, 28 là hàng số cách đều.

Đáp số: a=1

49. đến dãy số cách đều 1, 4, 7, 10, …, x.Tìm x hiểu được tổng các số hạng của hàng đó bởi 117.

Đáp số: 25

50. mang đến dãy số trường đoản cú nhiên liên tục từ 1 mang lại n. Kiếm tìm n và ab, biết:

1 + 2 + 3 + 4 + … + n =

*

Đáp số: 100 cùng 101

51. kiếm tìm x biết:

( x + 9 ) + ( x – 2 ) + (x + 7 ) + ( x – 4 ) + ( x + 5 ) + ( x – 6 ) + (x + 3 ) +( x – 8 ) + ( x + 1 ) = 95.

Đáp số: x = 10

52. Tính nhanh:

10,11 + 11,12 + 12,13 + … + 97,98 + 98,99 + 99,100.

Hướng dẫn giải:

Ta ghép những cặp số sau nhằm tính tổng:

10,11 + 97,98 = 108,09

11,12 + 96,97 = 108,09

12,13 + 95,96 = 108,09

53,54+ 54,55 = 108,09

*

108,09 44 = 4755,96

Tổng của biểu thức là:

4755,96 + 98,99 + 99,100 = 4954,05

Đáp số: 4954,05

53. Tính giá trị biểu thức một bí quyết hợp lý:

1,3 – 3,2 + 5,1 – 7 + 8,9 – 10,8 + … + 35,5 – 37,4 + 39,3 – 41,2 + 43,1.

Đáp số: 43,1

54. Viết dãy số cách đều sở hữu 10 số hạng, hiểu được tổng các số hạng lắp thêm 1, 3, 5, 7 và 9 bằng 12,5 ; tổng các số hạng lắp thêm 2, 4 ,6 , 8 cùng 10 bằng 15.

Đáp án:0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ;3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5

55.

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Lớp 9: Đóng Vai Ông Sáu Kể Lại Chuyện Chiếc Lược Ngà Hay Và Cảm Động

cho các số tự nhiên liên tiếp tính từ lúc 1 được chia thành từng nhóm:

( 1 ; 2 ), ( 3 ; 4 ; 5 ), ( 6 ; 7 ; 8 ; 9 ), ( 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ), ….

Tính tổng những số hạng vẫn cho của nhóm thứ 10.

Đáp án:660

56. mang đến N=123456789101112…99100(viết các STN liên tiếp). Phải xóa 100 số nào để số tự nhiên còn lại là số lớn nhất. Viết số đó.