Từ Hai Muối X Và Y Thực Hiện Các Phản Ứng Sau

     
thắc mắc trong đề: Trắc nghiệm sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng hợp chất đặc biệt quan trọng của sắt kẽm kim loại kiềm thổ bao gồm đáp án


Bạn đang xem: Từ hai muối x và y thực hiện các phản ứng sau

*
Giải vày Vietjack

X phân hủy tạo ra CO2=> X là CaCO3hoặc BaCO3

=> X1là oxit bazơ : MO => X2là bazơ M(OH)2

Ta thấyX2+ Y -> X => Y phải là hợp chất cacbonat (CO3hoặcHCO3) mà X2tác dụng cùng với Y theo 2 tỉ lệ chế tạo 2 hóa học khác nhau

=> Y là NaHCO3

=> X là CaCO3

PTHH: Ca(OH)2+ NaHCO3→ CaCO3+ NaOH + H2O

Ca(OH)2+ 2NaHCO3→ CaCO3+ Na2CO3+ H2O

Đáp án buộc phải chọn là:C


Khi sục tự từ cho dư CO2vào hỗn hợp hỗn hợp có a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, tác dụng thí nghiệm được trình diễn trên đồ vật thị sau

*

Tỉ lệ a : b là


Sục 7,84 lít CO2(đktc) vào 500 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp NaOH 0,4M cùng Ba(OH)20,2M, phần nước lọc sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn lần lượt cho công dụng với những chất HNO3, NaCl, Ba(OH)2, NaHSO4, Mg(NO­3)2. Số ngôi trường hợp bao gồm phản ứng hoá học xẩy ra là


Cho sơ đồ biến hóa: Ca → X → Y → Z → T → Ca. Nên chọn lựa thứ tự đúng của những chất X, Y, Z, T là


Một ly nước bao gồm chứa các ion Na+(0,15 mol), Mg2+(0,05 mol), Ca2+(0,1 mol), Cl-(0,15 mol), HCO3-(x mol). Đun sôi ly trên cho khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn sót lại trong cốc
Xem thêm: Trái Tim Người Có Bao Nhiêu Ngăn, Thực Sự 4 Ngăn Như Chúng Ta Vẫn Nghĩ

Từ hai muối X và Y thực hiện các làm phản ứng sau:

X → X1+ CO2

X1+ H2O → X2

X2+ Y → X3+ Y1+ H2O

X2+ 2Y → X3+ Y2+ 2H2O

Hai muối bột X, Y tương ứng là


Cho tất cả hổn hợp X có 0,2 mol bố và 0,5 mol K tác dụng hết với 500 ml dung dịch Y gồm HCl 1,2M cùng CuSO40,4M, sau phản nghịch ứng nhận được V lít khí H2(đktc) với m gam kết tủa. Quý hiếm của V và m là


Chỉ dùng thêm thuốc demo nào bên dưới đây hoàn toàn có thể nhận hiểu rằng 3 lọ mất nhãn chứa những dung dịch: H2SO4, BaCl2, Na2SO4?


Một các loại nước cứng tất cả chứa Ca2+0,004M; Mg2+0,004M; Cl-và . đề nghị lấy bao nhiêu ml dung dịch Na2CO30,2M để trở thành 1 lít nước cứng trên thành nước mềm? (coi như những chất kết tủa trả toàn)


Cho các sơ đồ đưa hóa:

CaO + X → CaCl2; CaCl2+ Y → Ca(NO3)2; Ca(NO3)2+ Z → CaCO3.

Công thức của hóa học X, Y, Z theo thứ tự là
Xem thêm: Thuyết Minh Về Món Canh Chua Cá Lóc Lớp 8,10, Có Dàn Bài, Thuyết Minh Về Món Canh Chua Cá Lóc

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam